Siirry sisältöön

Digital design

Helsingfors vill vara den stad i världen som bäst utnyttjar digitalisering. Design står i fokus vid utveckling av stadens digitala tjänster och genomförandet av digitaliseringsprojektet. Staden har fler än 1 000 digitala kanaler, så designarbetet räcker.

Digital design är ett växande delområde av design inom Helsingfors stad. I den ingår bland annat tjänstedesign, planering av användargränssnitt, innehållsdesign och kundundersökning. I staden arbetar fem team för digital design och ett otal designer för digitala tjänster i olika slags projekt.

Design hjälper till att säkerställa att digitala tjänster utvecklas tillsammans med stadsborna, med utgångspunkt i stadsbornas behov på riktigt.  

Utvecklingen av den digitala kundupplevelsen stöder uppnåendet av stadens viktiga strategiska mål, stärker stadsbornas delaktighet och att det är gott att leva i Helsingfors. Med design identifieras digitaliseringens möjligheter också i utvecklingen av stadens verksamhet och förbättringen av arbetstagarupplevelsen.

Spetsprojektet inom digital design är för närvarande förnyelsen av stadens huvudwebbplats hel.fi, där mer än en miljon euro om året investeras i design. Ett enhetligt visuellt uttryck, användarupplevelsen och tillgängligheten för stadens digitala tjänster säkerställs med hjälp av Helsinki Design System.

Läs berättelserna om digital design:

Helsinki Design System

Hel.fi förnyas genom design

Bild: Jussi Hellsten