Siirry sisältöön

Hur och med vem?

Designprojekt genomförs i Helsingfors tillsammans med ett nätverk av över 200 utvecklare inom olika sektorer, designbyråer och andra partner.

Designchefen, Helsinki Lab och stadens designgemenskap

Helsingfors designverksamhet leds av stadens designchef Hanna Harris med stöd av Helsinki Labs experter. Man samarbetar omfattande med stadens design- och utvecklarnätverk.

Helsinki Lab är stadens interna designteam som främjar användningen av design vid utvecklingen av staden.

Helsinki Lab gör designkompetensen, det digitala och växelverkan till en tät del av utvecklingen av staden.

Lab fungerar som koordinator av stadens interna designverksamhet och en stödpelare som förenar stadens olika aktörer och utomstående partner.

Helsinki Lab leder stadens gemensamma utvecklingsprojekt och erbjuder hjälp och stöd i stadens designprojekt. Labs experter ger råd i till exempel köp av designtjänster och beaktande av användarorienterad synvinkel och stödjer kulturförändringen kring designverksamheten. Helsinki Lab stödjer utvecklargemenskapens kompetens och tillväxten hos stadens designförmåga genom att arrangera evenemang, stödja nätverksbygge samt utveckla effektivitetsbedömning för designverksamhet.

Helsinki Labs verksamhet leds av stadens designchef Päivi Hietanen.

Tätt samarbete med partnerna

Helsingfors är en centerpunkt för yrkespersoner, företag och läroanstalter inom kreativa branscher. Stadens designarbete utförs i tätt samarbete med yrkespersoner inom designbranschen, designbyråer och andra partner.

Till Helsingfors stads ramavtal för servicedesign hör åtta serviceproducenter. Det finns cirka 135 projekt årligen som omfattas av ramavtalet.

Designupphandlingar görs för cirka 3,5 miljoner euro per år

Vid designprojekt utnyttjas stadens goda samarbete med huvudstadsregionens högskolor och läroanstalter. Till exempel gjorde forskarna och studerandena i institutionen för design vid Aaltouniversitetet 2019 den första stora kartläggningen över Helsingfors designverksamhet. Som resultat av projektet skapades verktyg för effektivitetsbedömning av design (på engelska).

En central partner vid högskolesamarbetet är Kaupunkiakatemia (https://urbanacademy.fi/, på finska). Kaupunkiakatemia är Helsingfors, Esbo och Vanda stads samt Aalto-universitetets och Helsingfors universitets samarbetsplattform för forskningsbaserad stadsutveckling, där man främjar växelverkan mellan stadsforskning och stadsutveckling samt stödjer tvärvetenskapligt samarbete. Kaupunkiakatemias arbete stödjer Helsingfors designverksamhet bland annat genom att erbjuda forskningsmaterial till stöd för utveckling av staden och tjänsterna.

Helsinki Design Week är en av stadens viktigaste partner i att synliggöra design. Helsingfors stad är en av huvudsamarbetspartner för Helsinki Design Week-festivalen, som arrangeras årligen i september. Den största designfestivalen i de nordiska länderna lyfter fram teman som är viktiga för Helsingfors och presenterar design omfattande för såväl yrkespersoner som stadsbor.

Lapsia Helsinki Design Weekin tapahtumassa. Kuva: Aleksi Poutanen
Helsingfors stad är en av huvudsamarbetspartnerna för den årliga festivalen Helsinki Design Week. Foto: Aleksi Poutanen

Internationellt samarbete

Design är en av tyngdpunkterna i Helsingfors internationella verksamhet. Helsingfors är internationellt känt som en stad som utnyttjar design innovativt, och dess erfarenheter och synpunkter uppskattas ute i världen.

Helsingfors är aktivt verksam inom internationella arkitektur- och designnätverk.

De viktigaste internationella designnätverken är Unescos Creative Cities och Cities of Design-nätverk samt World Design Organisation.

Helsingfors är med i internationella design- och arkitektursforum och -festivaler. Till exempel på hösten 2021 var Helsingfors Guest City i Asiens största designfestival, Beijing Design Week.

Helsingfors samarbetar även med internationella forskningsinstitut och organisationer. Helsingfors har bjudits in till den amerikanska Bloomberg Philanthropies-fondens program där man tillsammans med toppuniversitet har utvecklat bland annat digitala innovationer och smart trafik.

Helsingfors fick lära sig nytt om användning av design för att lösa samhälleliga problem i Bloomberg Philanthropies-fondens och Harvards universitets innovationsprogram vars syfte var att stärka kompetensen för principerna och metoderna för användarorienterad tjänsteutveckling i stadsorganisationen. Helsingfors var den första staden i Europa som deltog i programmet.

Foto: Kimmo Brandt, Aleksi Poutanen