Siirry sisältöön

Designfostran

Designfostran tar designtänkandet till skolor till stöd för inlärning och undervisning. Med design stödjer man kreativt problemlösande och uppmuntrar inlärarna att undersöka och bearbeta den omgivande världen.

Designfostran är kreativ problemlösning som överskrider läroämnesgränserna och förser eleverna med redskap att möta framtida utmaningar, tänka modigt och hitta nya, kreativa sätt att betrakta omgivningen.

Designfostran utnyttjar skeden som är typiska för designprocessen, från att känna igen problemet genom betraktande och idéer, planering, försök och utveckling av idéer till utvärdering och delning av resultaten.

Designfostran stärker elevernas framtidskunskaper.

Designfostran stärker elevernas kunskaper inför framtiden: kritiskt tänkande, problemlösnings- och samarbetsförmågor, eget initiativ, uttrycksförmåga, empatiförmåga samt nyfikenhet och fantasi. I framtidens samhälle behöver man kunskaper och förmåga att ta itu med sådant där man inte kan vara säker på vad resultatet blir.

För lärarna ger designfostran verktyg att utveckla undervisningen och till fenomenbaserad undervisning som förenar olika läroämnen. Designens metoder kan utnyttjas även vid utvecklingen av skolans inlärningsmiljö och verksamhetskultur.

Lapset katsovat pahvikiikareilla. Kuva: Jussi Hellsten
Designfostran är kreativt problemlösande över läroämnesgränserna. Foto: Jussi Hellsten

Helsingfors vill stärka utnyttjandet av designfostran i skolorna

Fördelarna med designfostran har märkts i Helsingfors. Man strävar efter att starkare än förut göra arkitektur- och designfostran till en del av skolornas undervisningsplaner och undervisning. Dessutom erbjuder man utbildning och handledning till lärarna om utnyttjande av designens metoder vid undervisning.

I Helsingfors finns flera lärare och skolor med utbildning i designfostran, och deras kunskaper och erfarenheter har även väckt internationell uppmärksamhet.

Arabian peruskoulu är en av Helsingfors designorienterade skolor. Design är en del av skolans undervisningsplan, och arbetsmetoderna för designlärande används i alla läroämnen på årskurserna 1–9.

En annan skola som starkt betonar design är Kruununhaan yläaste, som erbjuder en designlinje för elever i sitt eget område.

Eleverna i Helsingfors skolor blir även bekanta med design och designmetoder genom besök i Kulturstigen. Eleverna i grundläggande utbildning följer kulturstigen från en årskurs till en annan. På kulturstigen finns förslag om kulturinnehåll för barn i olika åldrar, och varje elev har minst ett kulturbesök per år. Med kulturstigen säkerställs att varje elev har möjlighet att sätta sig in i olika kulturinnehåll och -aktörer under grundundervisningen.

Lapsia Helsinki Design Weekillä. Kuva: Marja Väänänen.
Till kulturstigen-verksamheten har hört till exempel besök i Helsinki Design Week-evenemang. Foto: Marja Väänänen

ARMU uppmuntrar lärare och elever till designbetonad inlärning

Ett exempel på Helsingfors verktyg för designfostran är verktyget för designfostran, ARMU, som utvecklades i Arabian peruskoulu. Det erbjuder lärare redskap och exempel på hur design kan användas i undervisningen i olika läroämnen.

Eleverna får bekanta sig med designtänkandet genom en designprocessmodell som särskilt utvecklats för skolan – ARMU A. I ARMU A har designprocessen delats in i sex olika skeden: Problemet, Fundera-grubbla-kläck idéer, Sätt igång, Fundera vidare och Lyckades det? ARMU A:s processmodell finns i varje klassrum på Arabian peruskoulu.

På ARMUs webbplats har man samlat designlärandets metoder och årskursspecifika designmål. På webbplatsen finns också en materialbank med tips på hur man använder design både inom olika läroämnen och i utvecklingen av vardagspraxis.

ARMU A är ett verktyg för designlärande som har utvecklats i Arabian peruskoulu.

­

Bilder: Aino Huovio, Jussi Hellsten, Marja Väänänen