Siirry sisältöön

Helsingfors designresa

Hur blev designtänkandet en del av vardagen i Helsingfors? Under den tio år långa designresan har design etablerat sin plats som en av stadens kärnfunktioner.

Helsingfors designhuvudstadsår 2012 

Helsingfors var 2012 tillsammans med Esbo, Vanda, Grankulla och Lahtis världens designhuvudstad (WDC, World Design Capital). Temat för designhuvudstadsåret var Open Helsinki – Embedding Design in Life.

Under designhuvudstadsåret utvidgades användningen av design från design av föremål till design av tjänster, lokaler och visuella uttryck. Användarens synvinkel som en del av planeringen lyftes fram.

Helsingfors designhuvudstadsår var en framgång. Med hjälp av design löstes problem i olika miljöer, såsom i skolor, social- och hälsovårdstjänster samt stadsmiljöer.

Sammanlagt omfattade designhuvudstadsårets program 580 projekt. De genomfördes i samarbete med ett nätverk av 290 organisationer i Finland och ute i världen.

Designhuvudstadsårets arv

  • Design blev till en samhällelig fråga och ett samtalsämne.
  • Användarens synvinkel som en del av planeringen lyftes fram.
  • Med hjälp av design löstes problem i olika miljöer.
  • Mellan aktörer inom olika branscher uppstod nytt samarbete och i staden uppstod nya sätt och platser att göra tillsammans.
  • Helsingfors ställning som en internationellt intressant designstad stärktes.

Världens designhuvudstad väljs med två års mellanrum och utses av den internationella designorganisationen WDO (World Design Organisation). 

En fungerande stad medförde designkompetens till planering av offentliga tjänster 

Helsingfors framgångsrika designhuvudstadsårs arv togs vidare av två års projekt En fungerande stad, som koordinerades av Internationella Designstiftelsen (2013–2015). En fungerande stad utvecklade designkompetens i planeringen av offentliga tjänster.

Projektet betjänade städer genom att erbjuda expertis i utnyttjande av design samt hjälpte designbranschen att förstå den offentliga sektorns behov. 10 teser för en fungerande stad (på finska) stärkte designens ställning vid utvecklingen av Helsingfors stads verksamhet.

Helsingfors är Unescos City of Design-stad

2014 ansökte Helsingfors till och kom med i Unescos Creative Cities-nätverk som City of Design-stad. I samarbete med andra designstäder har Helsingfors fått dela sina erfarenheter och delta i diskussion om användning av kreativa metoder och design vid utveckling av städer.

Som medlem i ett världsomfattande nätverk har Helsingfors stärkt sin internationella ställning och sitt rykte som designstad.

Till Unescos Creative Cities-nätverk hör över 200 städer, av vilka cirka 40 är City of Design -städer.

Design på stadsnivå

Helsingfors var en av få städer i världen och den första i Europa som anställde en designchef (Chief Design Officer). Detta skedde 2016. Designchefen stärker Helsingfors strategiska utveckling, utnyttjande av design vid planeringen av offentliga tjänster och stadsboupplevelse samt arbete för utveckling av Helsingfors internationella designprofil. Hanna Harris startade som Helsingfors andra designchef 2020.

Som stöd för designchefen fungerar stadens interna designteam Helsinki Lab, som främjar användningen av design vid utveckling av staden.

Helsingin designjohtaja Hanna Harris. Kuva: Sakari Röyskö
Hanna Harris startade som Helsingfors andra designchef 2020. Foto: Sakari Röyskö

Helsinki Lab betjänar staden

Helsinki Lab är stadens interna designteam som främjar användningen av design vid utvecklingen av staden. Lab stödjer stadens utvecklare vid utvecklingen av tjänster, digitala lösningar och kundupplevelse och koordinerar stadens interna designverksamhet tillsammans med designchefen. Labs experter leder stadens gemensamma utvecklingsprojekt, ger råd till designprojekt och stödjer stadens designgemenskap med hjälp av evenemangsverksamhet, informationsutdelning och kamratstöd.

Helsinki Labs verksamhet leds av stadens designchef Päivi Hietanen.

Foto: Maarit Mustonen, Sakari Röyskö