Siirry sisältöön

Stadshusets entréhall

Vid förnyelsen av Helsingfors stadshus entréhall lyssnade man på användarna av entréhallen. Med designens metoder blev entréhallen till en öppen mötesplats och plattform för samutveckling för stadsborna, gemenskaper och anställda hos staden.

Att förnya entréhallen var en process med många skeden. I arbetet deltog yrkespersoner från flera olika branscher, men enligt servicedesignens principer stod de framtida användarna av lokalen från stadens egna anställda till stadsbor i centrum av arbetet.

I det årslånga projektet förnyades entréhallens servicekoncept, lokaler, inredning, digitala element och skyltar. Projektet leddes av stadens designchef Päivi Hietanen.

I centrum av planeringen står de framtida användarna

Konceptbygget för entréhallen startades tillsammans med designbyrån Kuudes Helsinki på våren 2018. I arbetet ingick intervjuer av intressenter, jämförelseundersökning samt två Concept Lab-verkstäder för personalen och stadsborna. Personalen som arbetade i lokalen intervjuades om deras synpunkter och önskemål. Preliminära idéer presenterades i en konceptutställning där man samlade in respons till planerna av besökarna.

Det inkluderande arbetssättet fortsatte i planeringsskedet. Infoevenemang och verkstäder arrangerades för personalen för att vidareutveckla planerna enligt vardagens behov. Även möblerna testades på förhand. För entréhallens inredningsplanering ansvarade designbyrå Koko3, som förde in personalens idéer i planerna. Som arkitektplanerare fungerade i sin tur Verstas Arkkitehdit.

Designprojektet skapade ett nytt servicekoncept för entréhallen samt servicelöftet ”Välkommen att skapa framtidens Helsingfors”.

Entréhallens nya koncept har byggts med respekt för det gamla: Aarno Ruusuvuoris modernistiska och skyddade 1960-talsarkitektur har sömlöst sammanfogats med tjänster för framtidens Helsingfors.

Det nya servicekonceptet innebar även en verksamhetsändring för de anställda som använder entréhallen. Med inkluderande planeringsmetoder skapade man en gemensam vision och ägarskap av konceptet för personalen och stödde ändringen.

Stadsbornas gemensamma arbetsrum och levande evenemangslokal

Entréhallens nya koncept ägs av Helsingfors stadskanslis kommunikationsenhet. Kommunikationsenheten ansvarar även för entréhallens evenemangstorg, som stadsborna och personalen avgiftsfritt kan reservera för olika evenemang.

Stadshusets entréhall har byggts till ett arbetsrum för stadsborna där staden utvecklas öppet och genomsynligt.

Den förnyade entréhallen är fungerande och kan anpassas för många slags evenemang. En stor medievägg har fördjupat sakinnehållet i evenemangen.

Med förnyelseprojektet för entréhallen ville man skapa en plats där Helsingfors strategiska mål att vara den mest fungerande staden i världen kunde upplevas av besökare. Entréhallen har blivit en öppen och levande lokal för evenemang och samutveckling där anställda vid staden, stadsborna och andra intressentgrupper är välkomna att tillsammans bygga ett framtidens Helsingfors.

Ursprunglig text: Johanna Lemola
Bilder: Laura Oja

­