Siirry sisältöön

Klimatskolan

Klimatskolan, som genomfördes 2019 som en del av Helsinki Design Week-festivalen, kombinerade design och klimatfostran. Målet med det fem dagar långa evenemanget, som genomfördes tillsammans med ett omfattande partnernätverk, var att öka stadsbornas insikt i hur en individ kan påverka klimatförändringen.

Klimatskolan var särskilt avsedd för ungdomar. På morgnarna hörde man expertföreläsningar och på eftermiddagarna utvecklade man en karta över klimatförändringen med hjälp av designens metoder utgående från föreläsningarna.

I början av veckan var temat klimatförändringens grundläggande orsaker och teman på stadsnivå, trafiken, boendet och energiförbrukningen. Senare under Klimatskolan blev tyngdpunkten individnivån och stadsbornas vardagsval.

Designtänkandet syntes i diskussionerna i Klimatskolan och i verkstäderna, som genomfördes med designens metoder.

Klimatförändringen behandlades bland annat ur den hållbara konsumtionens och designens synvinkel, när Damy ry (Designmuseon ja arkkitehtuurin ystävät ry) bringade designare som skapade verk av återvunnet byggavfall.

Veckan avslutades med temat framtiden och publiceringen av kartan över klimatpåverkan, som hade utarbetats tillsammans med ungdomarna med designens metoder.

En ny slags insikt i klimatförändringen med hjälp av design

Utarbetandet av kartan över klimatpåverkan leddes av yrkespersoner i servicedesign från designbyrån LINK Design and Development. Tanken var att sammanföra expertisen och ungdomarnas observationer och erfarenheter.

Ungdomarna som deltog i Klimatskolan bearbetade sina idéer kring den hållbara utvecklingen i en inkluderande designprocess till en karta över klimatpåverkan med tre delar.

  1. Kartans första del handlade om en systemisk, strukturell utmaning där man letade efter följder och sätt att påverka klimatförändringen.
  2. I den andra delen utarbetade ungdomarna påhittade lokala nyheter från ett kolneutralt Helsingfors 2035.
  3. Den tredje delen hade temat människa och samhälle. Här hittade ungdomarna på konkreta sätt att påverka och delta kring klimatförändringen.

Vad man lärde sig från Klimatskolan

  • Klimatskolan var ett exempel på ett fenomenbaserat tillvägagångssätt till problemlösning.
  • Design erbjöd ett sätt att arbeta med ungdomar kring ett tema som även kan upplevas som ångestfyllt och på så sätt främja aktiva insatser.
  • Stadens tillvägagångssätt erbjöd möjlighet att skapa ny slags interaktionsmodell för ungdomarna, som är framtidens beslutsfattare.

Klimatskolan arrangerades av Helsingfors stad och Helsinki Design Week i samarbete med Aalto-universitetet, Helsingfors universitet och Kaupunkiakatemia. Klimatskolan arrangerades på Helsingfors stadshus evenemangstorg 9–13.9.2019.

Bilder: Ilkka Ranta-aho