Siirry sisältöön

Gräsvikens lekpark med datortema

Tänk om man kunde lära sig om teknik genom att klättra, krypa och rulla? Helsingfors kommer att få världens veterligen första lekpark med datortema där barn får bekanta sig med datorernas och programmeringens värld genom lek.

I Gräsviken, Helsingfors, byggs en lekpark med datorer som tema. Datorer och teknik är nuförtiden en stor del av barns liv, men hur de fungerar är ett mysterium för många. Tänk om man kunde lära sig om teknik genom att klättra, krypa och rulla? Tänk om en temalekpark gjorde tekniken mer tillgänglig, lekfull och bekant?

Helsingfors stad har utvecklat författare, illustratör Linda Liukas idé om en lekpark med datortema tillsammans med Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy och Linda Liukas.

Målet är att skapa en lekpark som fungerar som lärmiljö och som handledare och lärare som besöker parken kan använda.

Planeringen av parken har gjorts i ett nära samarbete med pedagogiska experter inom Helsingfors stads sektor för fostran och utbildning.

Lekparkens höjdpunkt är de tematiska speciallekredskapen som designas och tillverkas enligt Liukas idéer. Även parkens vanliga lekredskap, parkmöbler och ytmaterial kommer att återspegla parkens tema genom färgerna och formerna samt informationstavlor.

En del av lekparkens aktiviteter uppstår naturligt, men parkens handledare kan även utnyttja parkens idéer för handledda spel och leker.

”Datorn kan vara tusentals olika saker. Barnet kan vara huvudkaraktären i sitt favoritspel, data som rusar inne i datorn eller något helt annat enligt sin egen tolkning.”

Havaiinnekuva Ruoholahden leikkipuistosta. Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä ja Hello Ruby.

Temalekparker

Helsingfors stad har cirka 70 lekparker som erbjuder ledd, öppen och gratis verksamhet för barnfamiljer och barn i skolåldern. Lekparkerna är populära mötesplatser och deras verksamhet stärker gemenskapsandan i områdena och familjernas anknytning till sina bostadsområden.

Lekparken som byggs i Gräsviken är den första av temalekparkerna som ingår i stadens vision och som ska locka lekare från ett större område än en vanlig lekpark. Som tema för den första lekparken valdes datorer och man valde att bygga temaparken i Lekparken Gräsviken, eftersom den kan lätt nås med kollektivtrafiken och det finns välkända teknikföretag i närheten av parken. Lekparken, som stod klar i början av 1990-talet, är dessutom i behov av en totalrenovering.

Idén om temalekparker har inspirerats av d en pedagogiska filosofin Reggio Emilia där man ser på omgivningen som barnets tredje lärare vid sidan av föräldern och läraren.

Kundorienterad design

Lekparkerna ingår i basservicen för barnfamiljer i Helsingfors som för samman områdets familjer och barn. Lekparksverksamheten ses som en tjänst som kan minska segregeringen av befolkningsgrupper och öka bostadsområdenas attraktionskraft.

Tillsammans med designbyrån Pentagon Design har Helsingfors stad utvecklat lekparkernas tillgänglighet och bland annat utarbetat Planeringsanvisningar för en attraktiv lekpark (PDF på finska). Designprojektet var en inkluderande process där man involverade lekparkens användare och personal för att öka lekparkernas synlighet och attraktionskraft och där man tog fram idéer för att utveckla lekparkstjänsterna och den fysiska omgivningen. Läs mer om lekparkernas designprojekt i designberättelser.

Designmetoderna utnyttjades också i planeringen av Gräsvikens temalekpark och lekparkens nutida och framtida användare har i stor utsträckning involverats i processen. Under planeringen ordnades verkstäder för barn och skolelever i området, för parkens personal och för småbarnspedagoger i närområdet.

I verkstäderna fick skoleleverna information om planeringen av lekparken och barnen ritade och skrev om sina egna upplevelser av lek i digitala och fysiska miljöer.

Cirka 350 barn deltog i verkstäderna för skolelever.

Lekparkens personal och närområdets småbarnspedagoger fick berätta sina åsikter om lekparkens nuvarande tillstånd samt lägga fram idéer om hur parken skulle kunna fungera som lärmiljö för tekniska kunskaper.

Dessutom genomfördes en omfattande intressentgruppsenkät för parkens besökare. Alla verkstadsresultat och enkätsvar har utnyttjats i planeringen av parken.

Byggandet av lekparken avses inledas hösten 2023 och parken färdigställas 2024.

Nyhet 24.10.2023: Världens första lekpark med datortema börjar byggas i Gräsviken i Helsingfors

Framskridande av Gräsvikens temalekpark

Januari 2023: Stadsmiljönämnden godkände parkplanen

Våren 2023: Konkurrensutsättning av tillverkare av speciallekredskap

Hösten 2023: Byggandet av parken inleds

Hösten 2024: Parken öppnar

Bilder: Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy, Hello Ruby/ Linda Liukas