Siirry sisältöön

Gatuarbeten

I Helsingfors pågår hela tiden hundratals gatuarbeten. Staden vill sköta gatuarbetena ännu effektivare och så att de ska störa stadsborna så litet som möjligt. Som ett hjälpmedel har man utvecklat en guide till invånarorienterad byggplatsupplevelse.

Helsingfors vill vara världens mest fungerande stad och skapa ramarna för en fungerande vardag för alla stadsborna. Gatuarbeten har en betydande roll i att nå detta mål. För många stadsbor är gatuarbeten oundvikliga olägenheter som stör vardagen och kräver undantagsarrangemang.

Helsingfors har mött utmaningen som gatuarbetena medför på många sätt. Ett verktyg för att minska gatuarbetenas olägenheter är guiden till invånarorienterad byggplatsupplevelse.

Guiden till invånarorienterad byggplatsupplevelse innehåller konkreta medel till att planera och genomföra en byggplats med beaktande av stadsborna.

Helsingfors har även genomfört andra projekt som syftar på att minska olägenheterna från byggplatser och utveckla arbetssätt, såsom undersökningen Toimivat katuhankkeet (Fungerande gatuprojekt) tillsammans med Aalto-universitetet.

Stadsborna kom med att utveckla byggplatser

Vid förbättringen av byggplatsupplevelse utnyttjade man designens metoder i samarbete med designbyrån Pentagon Design. Stadsborna togs med i utvecklingsarbetet. Man började med att fråga stadsborna om deras erfarenheter och åsikter om gatuarbetsplatser. Enkäten fick över 1 300 svar.

Enligt enkäten upplevdes svårgångna rutter, bristfälliga skyltar, långa resetider på grund av undantagsarrangemang, bristfällig kommunikation om hur arbetet framskrider och arbetenas längd som de största olägenheterna.

De som svarade på enkäten gav även sina egna utvecklingsförslag. Över 2 000 förslag kom in.

Från enkäten fortsatte man via intervjuer till analys av resultaten, utarbetande av idéer och utveckling av konkreta förslag för byggplatser. Förslagen testades också på byggplatser.

Guiden till invånarorienterad byggplatsupplevelse

Till resultatet av enkäterna, samutvecklingen och testen uppstod guiden till invånarorienterad byggplatsupplevelse. Guiden ger råd om hur man beaktar de olika användarnas synvinklar i byggplatsarrangemang. Där fastställs kriterierna för bland annat skyltarna vid byggplatsen, undantagsarrangemangen och renligheten samt ges konkreta råd om och testade medel för att beakta alla som rör sig kring byggplatserna.

Förutom tekniska saker ger guiden även råd om hur man beaktar invånarnas och företagens behov och kommunicerar med dem.

På invånarorienterade byggplatser tas stadsborna med i att planera och genomföra byggplatsernas arrangemang.

Till exempel invånarråd, webbenkäter, diskussioner som öppnas i de sociala mediernas kanaler samt utnyttjande av erfarenhetsexperter i planeringen av byggplatser är goda sätt att göra människor delaktiga.

Målet är att byggplatser ska orsaka så få olägenheter som möjligt i stadsbornas vardag och stadsmiljön. Man ska även satsa på att ständigt utveckla byggplatser enligt respons som lämnas av stadsborna.

Som bäst är stadsbornas upplevelse av byggplatsen positivt överraskande och lyckad. 

Bild: Lauri Rotko