Siirry sisältöön

Varför design?

Design är ett strategiskt verktyg för Helsingfors. Med hjälp av design bygger man en fungerande och likvärdig stad, och en fungerande vardag för alla. Alla i Helsingfors har nytta av design, från den yngsta invånaren till den äldsta.

En fungerande stad byggs med design

Med hjälp av design utvecklas hela stadens verksamhet och tjänster: social- och hälsovårdstjänster, småbarnsuppfostran och skolor, stadsmiljön samt kulturs- och fritidstjänster.

I kärnan av design ligger alltid förståelse för stadsbornas behov och deras deltagande i designprocessen.

Värdet av design för staden

 1. Att förbättra kundupplevelse.
  Helsingfors utvecklas tillsammans med invånarna, och man hör stadsbornas behov och reagerar på deras respons.
 2. Design är ett sätt att förnya stadens verksamhetskultur och Helsingfors stad som organisation. Med hjälp av design förbättrar man förutom stadens tjänster även de anställdas upplevelse.
 3. Helsingfors är en storstad inom design med intressant kompetens och erfarenheter av användning av design. Design är ett sätt för Helsingfors att skilja sig från mängden och en central del av stadens varumärke.

 

Att förstå stadsborna 

Designens uppgift är att hjälpa staden att förstå människornas vardag och behov. Helsingfors finns till för helsingforsarna, och design vänder blicken mot stadsborna.

I all design är utgångspunkten kundernas behov: vilka önskemål och utmaningar tjänsteanvändarna har och hur staden kan svara på dem.

 1. Förståelse för kunderna
  Vilja att förstå stadsbornas liv och lösa deras utmaningar
 2. Gemensam planering
  Nya lösningar tas fram och utvecklas tillsammans utifrån förståelsen för kunderna
 3. Testning bland användarna
  Tester och pilotprojekt tillsammans med användarna, där man lär sig från försöken inför genomförandet

Att lösa meningsfulla problem 

Helsingfors vill vara en fungerande och likvärdig stad, och en föregångare inom den hållbara stadsutvecklingen. Målen kräver systemiska förändringar, modiga försök och att stora intressentgrupper ska göras delaktiga. Design erbjuder verktyg och stöd till detta.

Helsingfors har aktivt tagit itu med utmaningar som bland annat klimatkrisen och den åldrande befolkningen medför. Design är ett verktyg som hjälper lösa samhälleligt betydande problem.

Design har även satt fart på att ändra stadens egna verksamhetssätt och stött Helsingfors utveckling till en öppen, innovativ och intressant stad.

Foto: Jussi Hellsten

­