Siirry sisältöön

Nya arkitektur- och designmuseet

Helsingfors får ett nytt arkitektur- och designmuseum som sammanslår det nuvarande Arkitekturmuseet och Designmuseet samt deras omfattande samlingar. Det nya arkitektur- och designmuseet är öppet för alla och en plats vars innehåll och tjänster skapar upplevelser och insikter.

Finländsk design och arkitektur förtjänar ett internationellt attraktivt hem som bjuder in besökarna att uppleva, diskutera och upptäcka nya perspektiv.

Det nya arkitektur- och designmuseet erbjuder en miljö för finländsk design och arkitektur samt internationell dialog.

Den nya museibyggnaden ger möjlight att genomföra aktuella innehåll och tjänster, som med hjälp av ny teknologi kan göras tillgånga för hela världen.

Det nya museet planeras vid havet, mitt i staden

Det nya museet kommer att ligga alldeles intill Helsingfors strandlinje, på Magasinstranden i Södra hamnen. Tillsammans med Salutorget, Gamla saluhallen och Magasinstrandens område som förnyas ska det nya museet bilda ett levande och öppet fotgängarcentrum.

Stiftelsen Finlands arkitektur- och designmuseum grundades i april 2022. Stiftelsens uppgift är att grunda ett nytt, internationellt högklassigt museum.

Planeringstävlingen för museibyggnaden inleds efter det slutliga genomförandebeslutet. Utifrån tävlingen upprättas en närmare tidsplan för planeringen, planläggningen och byggandet av den nya museibyggnaden.

Helsingfors stad och finska staten har ingått ett villkorat åtagande om att kapitalisera det nya museet med lika stora andelar. Hittills har tre privata stiftelser anslutit sig till listan över projektets kapitalinvesterare: Jane och Aatos Erkkos stiftelse, Finlands kulturfond och Svenska kulturfonden.

Under arbete är ett helt nytt slags internationellt toppmuseum som ska axla uppgiften som minnesorganisation på ett klokt och ansvarsfullt sätt.

Följ nyheterna om museiprojektet här.

Bild: Kari Ylitalo