Siirry sisältöön

ARMU uppmuntrar lärare och elever till formgivningsbaserat lärande

Vid Arabian peruskoulu i Helsingfors has man i höst tagit i bruk ett nytt verktyg för formgivningslärande – ARMU. ARMU är ett verktyg som utvecklats av tre av skolans handarbetslärare och som erbjuder lärare redskap och exempel på hur formgivning kan användas i undervisningen i olika läroämnen.

Lärarna Anni Valasmo, Pilvi Ahtinen och Juuso Laine utvecklade ARMU för att hjälpa sina kollegor mot ett mer formgivningsbaserat lärande. Arabian peruskoulu är en av Helsingfors skolor där man betonar användningen av formgivningsmetoder i undervisningen.

”Med hjälp av ARMU ville vi göra formgivningen synligare i vår skola och samtidigt göra det lättare att göra formgivningslärandet till en del av undervisningen”, berättar Juuso Laine, en av lärarna som skapat ARMU.

På ARMUs webbplats har man samlat formgivningslärandets metoder och årskursspecifika formgivningsmål. På webbplatsen finns också en materialbank där det finns tips på användningen av formgivning både inom olika läroämnen och i utvecklingen av vardagspraxis.

Eleverna får bekanta sig med formgivningstänkandet genom en formgivningsprocess som särskilt utvecklats för skolan – ARMU A. I ARMU A har formgivningsprocessen delats in i sex olika skeden: Pulma, Pohdi-pähkäile-ideoi, Suunnitelma, Hihat heilumaan, Mieti vielä, och Onnistiko? (ung. Problemet, Fundera-grubbla-kläck idéer, Sätt igång, Fundera vidare och Lyckades det?). ARMU A:s processmodell finns i varje klassrum på Arabian peruskoulu.

ARMU publicerades i början av oktober, och mottagandet har varit ivrigt.

”ARMU har uppmuntrat lärarna att använda formgivning som en del av sin undervisning och gjort det lättare att inkludera formgivningsmetoder i undervisningen”, säger Laine glatt.

”Eleverna har också snabbt tagit till sig formgivningsprocessen som presenteras genom ARMU, och de kan redan identifiera i vilket skede av formgivningsprocessen de är för tillfället.”

Just nu används ARMUs material endast av Arabian peruskoulu, men målet är att utveckla verktyg för formgivningslärande som lämpar sig för alla skolor.

I Helsingfors finns flera lärare och skolor som är insatta i formgivningsfostran, och stadens satsning på formgivningsfostran har också väckt intresse på internationell nivå.

Formgivningslärande är kreativ problemlösning som överskrider läroämnesgränserna och förser eleverna med redskap att möta vardagens utmaningar, tänka modigt och hitta nya, kreativa lösningar. Med hjälp av formgivningslärande lär eleverna sig färdigheter inför framtiden med hjälp av vilka de kan stärka både sitt eget och andras välbefinnande.

Läs mer:

ARMU-verktyget (på finska)

Helsinki Design Weeks program för barn utvecklar förmågan att förstå design och arkitektur

Foto: Lärarna Anni Valasmo, Juuso Laine och Pilvi Ahtiainen