Siirry sisältöön

Muotoilukasvatus

Muotoilukasvatus tuo muotoiluajattelun kouluihin oppimisen ja opettamisen tueksi. Muotoilulla tuetaan luovaa ongelmanratkaisua ja innostetaan oppijoita tutkimaan ja muokkaamaan ympäröivää maailmaa.

Muotoilukasvatus on oppiainerajoja rikkovaa luovaa ongelmanratkaisua, joka antaa oppilaille välineitä kohdata tulevaisuuden haasteita, ajatella rohkeasti ja löytää uusia, luovia tapoja hahmottaa ympäristöä.

Muotoilukasvatus hyödyntää muotoiluprosessille tyypillisiä vaiheita ongelman tunnistamisesta havainnoinnin ja ideoinnin, suunnittelun, kokeilun ja ideoiden kehittämisen kautta tulosten arviointiin ja jakamiseen.

Muotoilukasvatus vahvistaa oppilaiden tulevaisuustaitoja.

Muotoilukasvatus vahvistaa oppilaiden taitoja tulevaisuutta varten: kriittistä ajattelua, ongelmanratkaisu- ja yhteistyötaitoja, oma-aloitteisuutta, ilmaisutaitoa, empatiakykyä sekä uteliaisuutta ja mielikuvitusta. Tulevaisuuden yhteiskunnassa tarvitaan taitoja ja kykyä tarttua sellaiseen, jonka lopputuloksesta ei ole varmuutta.

Opettajille muotoilukasvatus tuo välineitä opetuksen kehittämiseen ja eri oppiaineita yhdistävään ilmiöpohjaiseen opettamiseen. Muotoilun menetelmiä voidaan hyödyntää myös koulun oppimisympäristön ja toimintakulttuurin kehittämisessä.

Lapset katsovat pahvikiikareilla. Kuva: Jussi Hellsten
Muotoilukasvatus on oppiainerajoja rikkovaa luovaa ongelmanratkaisua. Kuva: Jussi Hellsten

Helsinki haluaa vahvistaa muotoilukasvatuksen hyödyntämistä kouluissa

Helsingissä muotoilukasvatuksen hyödyt on tunnistettu. Arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatus pyritään ottamaan entistä vahvemmin osaksi koulujen opetussuunnitelmia ja opetusta. Lisäksi opettajille tarjotaan koulutusta ja opastusta muotoilun menetelmien hyödyntämisessä opetuksessa.

Helsingissä on useita muotoilukasvatukseen vihkiytyneitä opettajia ja kouluja, joiden opit ja kokemukset ovat herättäneet myös kansainvälistä huomiota.

Arabian peruskoulu on yksi muotoilupainotteisista kouluista Helsingissä. Muotoilu on osa koulun opetussuunnitelmaa, ja muotoiluoppimisen työtapoja käytetään kaikissa oppiaineissa luokka-asteilla 1–9.

Toinen muotoilua vahvasti painottava koulu on Kruununhaan yläasteen, joka tarjoaa Design-linjaa oman alueen oppilaille.

Muotoiluun ja muotoilumenetelmiin tutustutaan Helsingin kouluissa myös Kulttuuripolun vierailujen kautta. Perusopetuksen oppilaat kulkevat kulttuuripolkua eri luokkatasolta toiselle. Kulttuuripolulta löytyy ehdotuksia kulttuurisisällöistä eri-ikäisille, ja jokaisella oppilaalla on vähintään yksi kulttuurivierailu vuodessa.

Kulttuuripolulla varmistetaan, että jokaisella oppilaalla on mahdollisuus perehtyä erilaisiin kulttuurisisältöihin ja -toimijoihin perusopetuksen aikana.

Lapsia Helsinki Design Weekillä. Kuva: Marja Väänänen.
Kulttuuripolku-toimintaan on kuulunut esimerkiksi vierailu Helsinki Design Week -tapahtumissa. Kuva: Marja Väänänen

ARMU kannustaa opettajia ja oppilaita muotoilupainotteiseen oppimiseen

Yksi esimerkki Helsingin muotoilukasvatuksen välineistä on Arabian peruskoulussa kehitetty muotoiluoppimisen työkalu, ARMU. Se tarjoaa opettajille välineitä ja esimerkkejä muotoilun käyttöön eri oppiaineiden opetuksessa.

Oppilaat tutustutetaan muotoiluajatteluun koululle varta vasten kehitetyn muotoiluprosessimallin, ARMU A:n avulla. ARMU A:ssa muotoiluprosessi on jaettu kuuteen eri vaiheeseen: Pulma, Pohdi-pähkäile-ideoi, Suunnitelma, Hihat heilumaan, Mieti vielä, ja Onnistiko? ARMU A:n prosessimalli löytyy Arabian peruskoulussa jokaisesta luokkatilasta.

ARMUn verkkosivuille on kerätty muotoiluoppimisen menetelmiä ja luokkakohtaiset muotoilutavoitteet. Sivustolla on myös materiaalipankki, josta löytyy vinkkejä muotoilun käytöstä niin eri oppiaineissa kuin arjen käytänteiden kehittämisessä.

ARMU A on Arabian peruskoulussa kehitetty muotoiluoppimisen työkalu.

­

Kuvat: Aino Huovio, Jussi Hellsten, Marja Väänänen