Siirry sisältöön

Utforska framtiden – verktyg för att utforska och föreställa sig framtiden tillsammans med barn och unga

Hösten 2021 inbjöds lärare och fostrare i Helsingfors att delta i planeringen och utvecklandet av fortbildning för lärare för att stödja elevernas färdigheter för framtiden. Syftet med utbildningen var att ge ett brett perspektiv på framtidstänkande och hur arkitektur- och designfostran kan användas som en del av det. Utbildningen, som utvecklades tillsammans med lärare, testades under hösten 2022 som fortbildning för grundskollärare.

Hanna Kapanen, museilektor, Designmuseet
Januari 2023

– Vi måste bygga en tidsmaskin, avslöjar Delfoi efter att de två återvänt till Telis rum.
– Men hur? Jag vet inte hur en tidsmaskin ser ut, tvekar Teli och föreställer sig färgglada glödlampor, glänsande plåt och hundratals skruvar i olika storlekar.
– Inga problem, säger Delfoi.
– Har du papper och penna?

Efter att ha fått det han behöver sätter sig nallen vid bordet och fördjupar sig i arbetet. Efter en stund går den med bestämda steg till Teli.
– Låt mig presentera, säger Delfoi stolt – En tidsmaskin!

Utdrag ur boken Telin tutkimusmatka tulevaisuuksiin (2021)

Helsingfors stad bjöd in nyckelaktörerna inom området för att delta i arbetet med att utveckla utbildningspaketet för läraren inom utbildningssektorn. Framtidens skola och projektet A&DO antog utmaningen. Framtidens skola är en konstnärlig och funktionell utforskning av grunderna för framtidstänkande och alternativa framtider för barn och ungdomar samt lärare och andra fostrare som arbetar med dem. A&DO – Centrum för lärande inom arkitektur och design är ett gemensamt Museovisio-projekt mellan Arkitekturmuseet och Designmuseet (2020–2023). Projektet ämna att ge alla intresserade parter kunskap, färdigheter och aktörer inom arkitektur och design.

Lärare och fostrare med i planeringen av utbildningen

Osallistujia tutkimusmatka tulevaisuuksiisn koulutuksessa. Kuvaaja: Anni Koponen, Designmuseo

Lärare, fostrare och pedagogiska experter bjöds in att delta i arbetsgruppen. Under hösten 2021 träffades den mångprofessionella planeringsgruppen sammanlagt fem gånger under personliga möten på Annegården och fem gånger på distans. Den gemensamt utformade skolningen testades på Designmuseet under hösten 2022 som en fortbildningskurs för grundskolelärare.

Genom att föra samman aktörer och skolor öppnades möjligheten att utveckla och testa lösningarna tillsammans med lärare och fostrare på ett användarinriktat sätt.

Samplanering underlättade utveckling och testning av verktyg för att stödja undervisningen i verkliga miljöer, i daghem och skolor. Eleverna engagerades genom lärarnas arbete och experimenterande.

Arkitektur- och designfostran för att hjälpa till att utveckla undervisningen

Under planerings- och pilotfasen byggdes utbildningsinnehållet upp med mål, åtgärder, stödmaterial och tidsscheman. Utbildningsinnehållet var omfattande och detaljerat för att komma till grunderna för framtidstänkande och prognoser. Arkitektur- och designfostrans kreativa problemlösning och metoder introducerades i undervisningen och utvecklandet av framtidsutbildningen. Utbildningsinnehållet tillämpades och testades med elever och grupper i olika åldrar och storlekar, för vilka små eller större inlärningspaket skapades. Om utbildningsmålen verkade för ambitiösa kunde man också börja med små steg.

Lärarnas och fostrarnas kunskaper och erfarenheter bidrog till att utforma den slutliga utbildningen. Utbildningen utformades till 2,5 dagars närundervisning, vilket inkluderar egna undervisningsexperiment i den egna skolan.

Att behandla framtiden är en viktig del av skolarbetet

Osallistuja Tutkimusmatka tulevaisuuksiin koulutuksessa. Kuvaaja: Anni Koponen, Designmuseo

Över lag visade processen att det är viktigt att stödja framtidstänkande och att behandla framtiden som en del av skolarbetet. Ett skolsystem som främjar jämställdhet och jämlikhet har en unik möjlighet att införliva framtidstänkande och hållbara framtidsplaner i skolarbetet och undervisningen. Detta gör att framtidsdebatten når elever i olika åldrar och med olika bakgrund på ett sätt som är tillgängligt för dem. Samtidigt skapar man en gemensam och mångsidig framtidsarv, med vilket man siktar på en hållbar framtid.

Alla människor kan delta i diskussioner om framtiden, när det sker i en trygg miljö.

Lärarnas och utbildarnas öppna attityd gör det tryggt och konstruktivt att delta i framtidsorienterade undervisningshelheter. Information och upplevelser ges via olika sinnen och olika inlärningssätt beaktas.

Otto Tähkäpää, framtidsforskare och en av pedagogerna, konstaterar:

“Jag har en stärkt känsla av att framtidsfostran samt arkitektur- och designfostran kompletterar varandra perfekt. Detta är naturligtvis ingen tillfällighet utan beror till stor del på planeringen bakom utbildningen.”

Den nya utvecklingsprocessen möjliggjorde för aktörerna att testa och gemensamt utveckla undervisningsverktyg och material på ett bra sätt. Under processen slutfördes och, kristalliserades innehållet och behovet av stödmaterial identifierades.

Nästa steg är att göra utbildning till en mer omfattande del av Helsingfors stads verksamhet, så att den kan betjäna ett brett spektrum av lärare och fostrare i Helsingfors.

Vi vill tacka alla lärare och fostrare som deltog i utformningen och pilottestet av utbildningen och som skapade innehållet tillsammans med oss. Tack Helsingfors stad för att ni möjliggjorde och stödde planeringen och pilotprojektet av utbildningen och för stödet under processen.

Hanna Kapanen, Designmuseo Hanna Kapanen är museilektor med inriktning på design som ansvarar för Designmuseets skolsamarbete. Kapanen är magister i konst och magister i bildkonst.

Bilder: Anni Koponen, Konsta Leppänen, Designmuseet