Siirry sisältöön

Helsingin brändikonsepti

Muotoilu oli vahvasti mukana Helsingin ensimmäisen brändikonseptin ja uuden visuaalisen ilmeen luomisessa. Brändityöllä on vahvistettu Helsingin kilpailukykyä, sisäistä yhtenäisyyttä ja asukkaiden mielikuvia kotikaupungistaan.

Helsingin persoonaan ja syvimpään olemukseen pureuduttiin vuonna 2015 käynnistetyssä Brand New Helsinki -projektissa. Helsingin historian ensimmäisessä brändiprojektissa kartoitettiin Helsingin vahvuuksia ja heikkouksia sekä luotiin näkemys siitä, mistä Helsinki haluttiin tulevaisuudessa maailmalla tuntea.

Pian brändikonseptin valmistumisen jälkeen käynnistettiin myös Helsingin uuden visuaalisen ilmeen luominen.

Brändityöllä haluttiin vahvistaa Helsingin mainetta ja asemaa kansainvälisessä kilpailussa sekä kehittää kaupungin toimintakulttuuria ratkaisukeskeiseksi kaupunkilaisten kumppaniksi. Sekä brändikonseptin että visuaalisen ilmeen tekemisessä hyödynnettiin laajasti muotoilun menetelmiä.

Työssä esiin kaupunkilaisten ääni

Brand New Helsinki -projekti koostui lukuisista palvelumuotoilua hyödyntävistä vaiheista, joilla koko Helsinki kaupunkilaisista ja kaupungin työntekijöistä yrityksiin osallistettiin avoimesti brändikonseptin luomiseen. Kumppanina työssä oli palvelumuotoilutoimisto Kuudes Helsinki.

Työ alkoi analysoimalla Helsinkiä ja kilpailijakaupunkeja käsitteleviä tutkimuksia.  Tutkimusanalyysien, asiantuntijahaastatteluiden sekä kaupunkilaisten ja vierailijoiden näkemysten pohjalta tehdyistä kokemuskartoista muodostui neljä Minun Helsinkini 2020 -konseptiaihiota: Helsinki on kaupunki (1) joka jättää enemmän aikaa elämiseen, (2) jossa saa energiaa sekä sykkeestä että rauhasta, (3) jossa rakentaa parempaa maailmaa yhdessä ja (4) joka on maailman paras kaupunki toteuttaa itseäni.

Kaupunkilaiset kutsuttiin mukaan arvioimaan ja työstämään konseptiaihioita ja niistä luotuja Helsinki-tarinoita työpajoihin, tapahtumiin ja projektin nettisivuille. Yhteensä Brand New Helsinki -projektiin osallistui tuhansia ihmisiä.

Vaikuttavien ihmisten, tekojen ja kohtaamisten kaupunki

Työn tuloksista syntyi brändikonsepti One Hel of an Impact. Se kuvaa Helsingin asennetta, joka haastaa ajattelemaan isosti ja kannustaa tekemään poikkeuksellisia tekoja. Helsinki on muuttuva, toimiva ja omaperäinen kontrastien kaupunki, joka tunnetaan tulevaisuudessa vaikuttavista ihmisistä, vaikuttavista teoista ja vaikuttavista kohtaamisista.

Helsingin brändikonseptin kulmakivet

Helsingin brändikonseptin kulmakivet

  1. Muuttuva Helsinki
  2. Toimiva Helsinki
  3. Kontrastien Helsinki
  4. Omaperäinen Helsinki

Visuaalinen ilme syntyi muotoilun perintöä kunnioittaen

Brändikonseptin kiteyttämä näkemys Helsingistä tarvitsi tuekseen yhtenäisen visuaalisen ilmeen. Kaupungilla ei aiemmin ollut yhtenäistä visuaalista ilmettä, vaan esimerkiksi eri virastoilla ja hankkeilla oli omat tunnuksensa ja ilmeensä.

Visuaalisen suunnittelun lähtökohtana oli luoda rohkea ja dynaaminen, ei-virastomainen ilme brändikonseptin mukaisesti.

Muotoilu oli vahvasti mukana myös visuaalisen ilmeen kehittämistyössä. Jo prosessin hankintavaiheessa panostettiin tulevan yhteistyökumppanin laadulliseen arviointiin pelkän hintavertailun sijaan. Yhteistyökumppaniksi valittiin suunnittelutoimisto Werklig.

Uusi visuaalinen ilme tuotettiin nopealla aikataululla. Yhteistyössä Werkligin kanssa kaupunki kehitti projektille muotoiluprosessimallin, sprint-mallin, jolla työ saatiin tehtyä tehokkaasti neljässä kuukaudessa.

Mallissa valmistelevaan ryhmään osallistui edustajia eri puolilta kaupunkiorganisaatiota, jotka tapasivat säännöllisesti Werkligin kanssa pohtimaan visuaalisia ehdotuksia. Johtavista toimihenkilöistä koottiin kerran kuussa kokoontuva ohjausryhmä, joka tehokkaalla päätöksenteolla ohjasi ilmeen suunnittelua eteenpäin.

Valmistelevan ryhmän jäsenistä muodostui työn edetessä kaupungin sisäisiä lähettiläitä, joiden tehtävänä oli jalkauttaa uusi ilme ympäri kaupunkiorganisaatiota.

Uuden visuaalisen ilmeen huolellinen suunnittelu kuvasti Helsingin arvoja, joihin kuuluu muotoilun perinnön vaaliminen. Muun muassa Helsingin perinteinen vaakuna säilytettiin uuden kehystunnuksen muotokielessä. Myös uuden ilmeen väripaletti perustui kaupungilla esiintyviin ja tunnistettaviin väreihin.

Uusi visuaalinen ilme tuo kaupungin lähemmäs kaupunkilaisia

Visuaalisen ilmeen uudistuksen keskiössä olivat kaupunkilaiset. Tavoitteena oli kääntää huomio kaupunkiorganisaation sisäisestä toiminnasta ja tarkastelusta ulospäin ja palvelemaan paremmin kaupunkilaisia, yrittäjiä ja matkailijoita.

Helsingin uusi visuaalinen ilme otettiin käyttöön keväällä 2017 kaupungin johtamisjärjestelmän ja organisaatiouudistuksen yhteydessä. Sekä organisaatiouudistuksen että uuden visuaalisen ilmeen tavoitteena oli ymmärrettävämpi ja yhtenäisempi viesti Helsingistä.

Kaupunkiorganisaation sisällä uusi visuaalinen ilme onkin yhtenäistänyt kaupungin eri toimintojen valtavaa kirjoa. Kaupunkilaisille yhtenäinen ilme on tuonut paremmin esille kaikki ne moninaiset toiminnot, joilla kaupunki heitä palvelee. Samalla kaupunki on tullut lähemmäs kaupunkilaisia.

Konsulttitoimisto Milttonin joulukuussa 2019 tekemän tutkimuksen mukaan Helsingin visuaalisen ilmeen uudistus on onnistunut. Tunnus oli helsinkiläisten ja varsinkin nuorempien kaupunkilaisten keskuudessa tuolloin jo erittäin tunnettu. Tunnukseen myös liitettiin aktiivisesti positiivisia mielleyhtymiä.

Kuvat: Werklig, Helsingin kaupunki, Juhana Hurtig, Aleksi Poutanen, Carl Bergman, Jussi Hellsten