Siirry sisältöön

Katutyömaat

Helsingissä on jatkuvasti käynnissä satoja katutyömaita. Kaupunki haluaa hoitaa katutyöt entistä sujuvammin ja niin, että niistä olisi mahdollisimman vähän häiriötä kaupunkilaisille. Yhdeksi apukeinoksi on kehitetty kaupunkilaislähtöinen työmaakokemuksen opas.

Helsinki haluaa olla maailman toimivin kaupunki ja luoda sujuvan arjen puitteet kaikille kaupunkilaisille. Katutyömailla on merkittävä rooli tämän tavoitteen saavuttamisessa. Monille kaupunkilaisille katutyömaat ovat välttämättömiä harmeja, jotka häiritsevät arkea ja vaativat poikkeusjärjestelyjä.

Helsinki on tarttunut katutyömaiden haasteisiin monin tavoin. Yhdeksi työkaluksi työmaiden haittojen vähentämiseen on luotu kaupunkilaislähtöisen työmaakokemuksen opas.

Kaupunkilaislähtöisen työmaakokemuksen opas antaa konkreettisia keinoja kaupunkilaiset huomioivan työmaan suunnitteluun ja toteutukseen.

Helsinki on toteuttanut myös muita työmaiden haittojen vähentämiseen ja toimintatapojen kehittämiseen tähtääviä hankkeita, kuten Toimivat katuhankkeet –tutkimuksen Aalto-yliopiston kanssa.

Kaupunkilaiset mukaan työmaiden kehittämiseen

Työmaakokemuksen parantamisessa hyödynnettiin muotoilun keinoja yhteistyössä muotoilutoimisto Pentagon Designin kanssa. Kaupunkilaiset otettiin laajasti mukaan kehittämistyöhön. Liikkeelle lähdettiin kysymällä kaupunkilaisten kokemuksia ja mielipiteitä katutyömaista. Kyselyyn saatiin yli 1 300 vastausta.

Kyselyn perusteella katutöiden suurimmiksi haitoiksi koettiin hankalakulkuiset reitit, puutteellinen opastus, poikkeusjärjestelyiden aiheuttamat pidennykset matka-aikoihin, puutteellinen viestintä työmaan etenemisestä ja työmaiden kesto.

Kyselyssä vastaajat antoivat myös omia kehitysehdotuksiaan, joita tuli yli 2 000.

Kyselystä jatkettiin haastatteluiden kautta tulosten analysointiin, ideointiin ja konkreettisten työmaaehdotuksen kehittämiseen. Ehdotuksia myös testattiin työmailla.

Kaupunkilaislähtöisen työmaan opas

Kyselyiden, yhteiskehittämisen ja testauksen tuloksena syntyi kaupunkilaislähtöisen työmaan opas.  Opas neuvoo, miten eri käyttäjien näkökulmat huomioidaan työmaajärjestelyissä. Siinä määritellään kriteerit muun muassa työmaiden opasteille, poikkeusjärjestelyille ja siisteydelle sekä konkreettisia ja testattuja keinoja kaikkien työmaiden läheisyydessä liikkuvien huomioimiseen.

Teknisten seikkojen lisäksi opas neuvoo lähialueen asukkaiden ja yritysten tarpeiden huomioimisessa ja viestinnässä.

Kaupunkilaislähtöisillä työmailla kaupunkilaisia otetaan mukaan työmaiden järjestelyjen suunnitteluun ja toteutukseen.

Esimerkiksi asukasraadit, verkkokyselyt, sosiaalisen median kanavissa avatut keskustelut sekä kokemusasiantuntijoiden hyödyntäminen työmaiden suunnittelussa ovat hyviä osallistamisen keinoja.

Tavoitteena on, että työmaat aiheuttavat mahdollisimman vähän haittaa kaupunkilaisten arkeen ja kaupunkiympäristöön. Myös työmaiden jatkuvaan kehittämiseen kaupunkilaisilta saadun palautteen pohjalta on panostettava.

Parhaimmillaan kaupunkilaisten kokemus työmaasta on positiivisesti yllättävä ja onnistunut. 

Kuva: Lauri Rotko