Siirry sisältöön

Ilmastokoulu

Vuonna 2019 osana Helsinki Design Week -festivaalia toteutettu Ilmastokoulu yhdisti muotoilun ilmastokasvatukseen. Yhdessä laajan kumppanuusverkoston kanssa toteutettu viisipäiväinen tapahtuma pyrki lisäämään kaupunkilaisten ymmärrystä siitä, miten yksilö voi vaikuttaa ilmastonmuutokseen.

Erityisesti nuorille suunnatussa ilmastokoulussa kuultiin aamupäivisin asiantuntijaluentoja ja iltapäivisin kehitettiin niiden pohjalta ilmastovaikuttamisen karttaa muotoilun menetelmin.

Viikon aluksi pureuduttiin ilmastonmuutokseen juurisyihin ja kaupunkitasoisiin teemoihin, liikenteeseen, asumiseen ja energian kulutukseen. Ilmastokoulun edetessä painopiste siirtyi yksilön tasolle ja kaupunkilaisten arkisiin valintoihin.

Muotoiluajattelu näkyi Ilmastokoulun keskusteluissa ja muotoilun menetelmin toteutetuissa työpajoissa.

Ilmastonmuutosta käsiteltiin muun muassa kestävän kulutuksen ja muotoilun kannalta, kun Damy ry (Designmuseon ja arkkitehtuurin ystävät ry) toi muotoilijoita toteuttamaan teoksia kierrätetystä rakennusjätteestä.

Viikko päättyi tulevaisuusteemaan ja nuorten kanssa muotoilun keinoilla työstetyn ilmastovaikuttamisen kartan julkaisuun.

Muotoilun avulla uudenlainen ymmärrys ilmastonmuutoksesta

Ilmastovaikuttamisen kartan työstämistä ohjasivat palvelumuotoilun ammattilaiset muotoilutoimisto LINK Design and Developmentista. Ajatuksena oli yhdistää asiantuntijatiedot ja nuorten havainnot ja kokemukset.

Ilmastokouluun osallistuneet nuoret työstivät osallistavassa muotoiluprosessissa kestävään kehitykseen liittyviä ideoitaan kolmiosaiseksi ilmastovaikuttamisen kartaksi.

  1. Kartan ensimmäinen osa käsitteli systeemistä, rakenteellista haastetta, jossa etsittiin seurauksia ja ilmastonmuutokseen vaikuttamisen keinoja.
  2. Toisessa osassa nuoret laativat kuvitteellisia paikallisuutisia hiilineutraalista Helsingistä vuonna 2035.
  3. Kolmannessa osassa aiheena oli ihminen ja yhteiskunta. Tähän nuoret ideoivat konkreettisia keinoja vaikuttaa ja osallistua ilmastonmuutoksen toteuttamiseen.

Ilmastokoulun opit

  • Ilmastokoulu oli esimerkki ilmiöpohjaisesta lähestymistavasta ongelmanratkaisuun.
  • Muotoilu tarjosi keinon työstää yhdessä nuorten kanssa teemaa, joka koetaan ahdistavaksikin, ja siten edistää aktiivista toimijuutta.
  • Kaupungille lähestymistapa tarjosi mahdollisuuden luoda uudenlaista vuorovaikutuksen mallia nuorille, jotka ovat tulevaisuuden päättäjiä.

Ilmastokoulun järjestivät Helsingin kaupunki ja Helsinki Design Week yhteistyössä Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston ja Kaupunkiakatemian kanssa. Ilmastokoulu järjestettiin Helsingin kaupungintalon tapahtumatorilla 9.–13.9.2019.

­Kuvat: Ilkka Ranta-aho