Siirry sisältöön

Miksi muotoilu?

Muotoilu on Helsingille strateginen työkalu, jonka avulla rakennetaan toimivaa ja yhdenvertaista kaupunkia sekä sujuvaa arkea kaikille. Helsingissä muotoilusta hyötyy ihan jokainen vauvasta vaariin.

Muotoilulla toimivaa kaupunkia

Muotoilun avulla kehitetään koko kaupungin toimintaa ja palveluita: sosiaali- ja terveyspalveluita, varhaiskasvatusta ja kouluja, kaupunkiympäristöä sekä kulttuurin ja vapaa-ajan palveluita.

Muotoilun ytimessä on aina kaupunkilaisten tarpeiden ymmärrys ja heidän osallistumisensa muotoiluprosessiin.

Muotoilun arvo kaupungille

 1. Muotoilulla parannetaan asiakaskokemusta.
  Helsinkiä kehitetään yhdessä asukkaiden kanssa, kaupunkilaisten tarpeita kuunnellen ja heidän palautteeseensa reagoiden.
 2. Muotoilu on keino uudistaa kaupungin toimintakulttuuria ja Helsingin kaupunkia organisaationa. Muotoilun avulla parannetaan paitsi kaupungin palveluita myös työntekijäkokemusta.
 3. Muotoilu on Helsingille keino erottautua ja keskeinen osa kaupungin brändiä.
  Helsinki on muotoilun suurkaupunki, jonka osaaminen ja kokemukset muotoilun käytöstä kiinnostavat.

 

Kaupunkilaisten ymmärtäminen 

Muotoilun tehtävä on auttaa kaupunkia ymmärtämään ihmisten arkea ja tarpeita. Helsinki on olemassa helsinkiläisiä varten, ja muotoilu kääntää katseen kohti kaupunkilaista.

Kaikessa muotoilutoiminnassa lähtökohtana on asiakkaiden tarpeet: mitä toiveita ja haasteita palveluiden käyttäjillä on ja miten kaupunki voi niihin vastata.

 1. Asiakasymmärrys
  Halu ymmärtää kaupunkilaisen elämää ja ratkaista hänen haasteitaan
 2. Yhteissuunnittelu
  Uusien ratkaisujen ideointi ja yhteiskehittäminen asiakasymmärryksen pohjalta
 3. Testaus käyttäjillä
  Testaus ja pilotointi yhdessä käyttäjien kanssa ja kokeiluista oppiminen toteutusta varten

Merkityksellisten ongelmien ratkaisu 

Helsinki haluaa olla toimiva ja yhdenvertainen kaupunki sekä kestävän kaupunkikehityksen edelläkävijä. Tavoitteet vaativat systeemisiä muutoksia, rohkeita kokeiluja ja laajojen sidosryhmien osallistamista. Muotoilu tarjoaa tähän välineitä ja tukea.

Helsinki on tarttunut aktiivisesti muun muassa ilmastokriisin ja väestön ikääntymisen tuomiin haasteisiin. Muotoilu on yksi työkalu ratkoa yhteiskunnallisesti merkityksellisiä ongelmia.

Muotoilu on vauhdittanut myös kaupungin omien toimintatapojen muutosta ja tukenut Helsingin kehitystä avoimeksi, innovatiiviseksi ja kiinnostavaksi kaupungiksi.

Muotoilu on Helsingissä kokonaisvaltaista kehittämistä. 

Kuva: Jussi Hellsten

­