Siirry sisältöön

Tutkimusmatka tulevaisuuksiin – työkaluja tulevaisuuden käsittelemiseen ja kuvittelemiseen yhdessä lasten ja nuorten kanssa

Syksyllä 2021 helsinkiläisiä opettajia ja kasvattajia kutsuttiin mukaan suunnittelemaan ja kehittämään opettajille suunnattua täydennyskoulutusta, jolla tuetaan oppijoiden tulevaisuustaitoja. Koulutuksen tavoite oli tarjota laaja näköala tulevaisuusajatteluun sekä arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatuksen hyödyntämiseen sen osana. Opettajien kanssa yhteiskehittämällä syntynyt koulutus pilotoitiin syksyllä 2022 peruskoulun opettajille suunnattuna täydennyskoulutuksena.

Hanna Kapanen, museolehtori, Designmuseo
Tammikuu 2023

– Meidän on rakennettava aikakone, Delfoi paljastaa kaksikon palattua takaisin Telin huoneeseen.  
– Mutta miten? En tiedä, miltä aikakone näyttää, Teli epäröi ja kuvittelee mielessään värikkäitä lamppuja, kiiltäviä peltiosia ja satoja erikokoisia ruuveja. 
– Ei hätää, Delfoi vastaa. 
– Onko sinulla paperia ja kynää?  

Saatuaan tarvitsemansa nalle istuutuu pöydän ääreen ja uppoutuu työhön. Hetken kuluttua se marssii Telin luokse.  
– Saanko esitellä, Delfoi virkkoo ylpeänä. – Aikakone! 

Ote kirjasta Telin tutkimusmatka tulevaisuuksiin (2021)

Helsingin kaupunki kutsui alojen keskeisiä toimijoita mukaan koulutuskokonaisuuden kehittämiseen kasvatuksen ja koulutuksen alalle. Tulevaisuuskoulu sekä A&DO-hanke tarttuivat haasteeseen. Tulevaisuuskoulu on lapsille ja nuorille sekä heidän kanssaan työskenteleville opettajille ja muille kasvattajille tarkoitettu taiteellinen ja toiminnallinen tutkimusmatka tulevaisuusajattelun perusteisiin ja vaihtoehtoisiin tulevaisuuksiin. A&DO – Arkkitehtuurin ja muotoilun oppimisen keskus on Arkkitehtuurimuseon ja Designmuseon yhteinen Museovisio-hanke (2020–2023). Hanke tuo arkkitehtuurin ja muotoilun tiedot, taidot ja tekijät kaikkien kiinnostuneiden käyttöön. 

Opettajat ja kasvattajat mukana koulutuksen suunnittelussa

Osallistujia tutkimusmatka tulevaisuuksiisn koulutuksessa. Kuvaaja: Anni Koponen, Designmuseo

Toimijoiden kanssa samaan työryhmään kutsuttiin opettajia, kasvattajia sekä pedagogiikan, kulttuurin ja muotoilun asiantuntijoita kaupungin eri toimialoilta. Moniammatillinen suunnittelutyöryhmä kokoontui syksyn 2021 aikana lähitapaamisissa Annantalolla ja etätapaamisissa yhteensä viisi kertaa. Yhteissuunnittelun perusteella syntynyt koulutus pilotoitiin Designmuseon tiloissa syksyllä 2022 peruskoulun opettajille suunnattuna täydennyskoulutuksena.

Toimijat ja koulut yhteen tuonut toimintamalli avasi mahdollisuuden kehittää ja testata ratkaisuja yhdessä opettajien ja kasvattajien kanssa käyttäjälähtöisesti.

Yhteissuunnittelu helpotti opetusta tukevien työkalujen kehittämistä ja testaamista aidoissa käyttöympäristöissä, päiväkodeissa ja kouluissa. Oppijat saatiin mukaan opettajien työn ja kokeilujen avulla.

Arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatus avuksi opetuksen kehittämiseen

Suunnittelun ja pilotoinnin aikana rakentui koulutussisältö tavoitteineen, toimenpiteineen, tukimateriaaleineen ja aikatauluineen. Koulutuksen tiedollinen sisältö oli laaja ja yksityiskohtainen, jotta päästäisiin kiinni tulevaisuusajattelun ja ennakoinnin perusteisiin. Arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatuksen luovaa ongelmanratkaisua ja menetelmiä otettiin käyttöön opetukseen ja tulevaisuuskasvatuksen kehittämiseen. Koulutussisältöä sovellettiin ja testattiin eri-ikäisille ja erilaisille oppijoille ja ryhmille, joille toteutettiin pieniä tai laajempia oppikokonaisuuksia. Jos koulutuksen tavoitteet kaikessa laajuudessaan tuntuivat liian mittavilta, liikkeelle sai lähteä myös pienin askelin.

Opettajien ja kasvattajien osaaminen ja kokemukset auttoivat lopullisen koulutuksen suunnittelussa. Koulutuksesta rakentui 2,5 lähiopetuspäivän kokonaisuus, johon sisältyy omien opetuskokeilujen toteuttaminen omalla koululla.

Tulevaisuuden käsittely tärkeä osa koulutyötä

Osallistuja Tutkimusmatka tulevaisuuksiin koulutuksessa. Kuvaaja: Anni Koponen, Designmuseo

Kokonaisuudessaan prosessi osoitti, että tulevaisuusajattelun tukemiselle ja tulevaisuuden käsittelylle on oma tärkeä paikkansa osana koulutyötä. Tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen panostavalla koulujärjestelmällä on ainutlaatuinen mahdollisuus pitää tulevaisuusajattelun ja kestävän tulevaisuuden näkökulmat mukana koulutyössä ja opetuksen suunnittelussa. Keskustelu tulevaisuudesta tavoittaa tätä kautta eri-ikäisiä ja erilaisia oppijoita heille saavutettavilla tavoilla. Samalla luodaan yhteistä ja moninaista tulevaisuusperintöä, jonka avulla tavoittelemme kestävää tulevaisuutta.

Kaikilla ihmisillä on kyky ottaa osaa tulevaisuutta koskeviin keskusteluihin, kun tätä taitoa harjoitellaan turvallisessa ympäristössä.

Opettajan ja kasvattajan oma avoin asenne tekee tulevaisuuspainotteisiin opetuskokonaisuuksiin osallistumisesta turvallista ja rakentavaa. Tietoa ja elämyksiä tarjotaan eri aistien välityksellä ja erilaisia oppimisen tapoja huomioidaan.

Tulevaisuudentutkija ja yksi kouluttajista Otto Tähkäpää toteaa:

”Itsellä on vahvistunut tunne, että tulevaisuuskasvatus sekä arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatus täydentävät toisiaan erinomaisesti. Eikä tämä tietenkään ole sattumaa ja suurelta osin koulutuksen taustalla olevan suunnittelutyön satoa.” 

Uudenlainen kehittämisprosessi mahdollistikin toimijoille opetukseen liittyvien työkalujen ja materiaalien testaamisen ja yhteiskehittämisen hyvin. Prosessin aikana sisältö otti lopullista muotoaan, kiteytyi ja tukimateriaalin tarve saatiin kartoitettua.

Seuraavana askelmerkkinä on koulutuksen ottaminen laajemmin osaksi Helsingin kaupungin toimintaa, jolla koulutus saadaan palvelemaan laajasti helsinkiläisiä opettajia ja kasvattajia.

Haluamme kiittää kaikkia koulutuksen yhteissuunnitteluun ja pilotointiin osallistuneita opettajia, kasvattajia ja asiantuntijoita, jotka loitte koulutussisältöä kanssamme. Kiitos Helsingin kaupunki koulutuksen suunnittelun ja pilotoinnin mahdollistamisesta ja tuesta prosessin aikana.

Hanna Kapanen, Designmuseo Hanna Kapanen on muotoiluun erikoistunut museolehtori, joka vastaa Designmuseon kouluyhteistyöstä. Koulutukseltaan Kapanen on taiteen maisteri ja kuvataiteen maisteri.

Kuvat: Anni Koponen ja Konsta Leppänen, Designmuseo