Siirry sisältöön

Miten ja kenen kanssa?

­Helsingissä muotoiluhankkeita tehdään yhdessä eri toimialoille levittäytyvän yli 200 kehittäjän verkoston, muotoilutoimistojen ja muiden kumppaneiden kanssa.

Designjohtaja, Helsinki Lab ja kaupungin muotoiluyhteisö

Helsingin muotoilutekemistä johtaa kaupungin designjohtaja Hanna Harris tukenaan Helsinki Labin asiantuntijat. Yhteistyötä tehdään laajasti kaupungin muotoilu- ja kehittäjäverkoston kanssa.

Helsinki Lab on kaupungin sisäinen muotoilutiimi, joka edistää muotoilun käyttöä kaupungin kehittämisessä.

Helsinki Lab tuo muotoiluosaamisen, digitaalisuuden ja vuorovaikutuksen osaksi kaupungin kehittämistä.

Lab toimii kaupungin sisäisen muotoilutoiminnan koordinoijana ja tukipylväänä yhdistäen kaupungin eri toimijat ja ulkopuoliset kumppanit.

Helsinki Lab johtaa kaupunkiyhteisiä kehityshankkeita ja tarjoaa apua ja tukea kaupungin muotoiluhankkeisiin. Labin asiantuntijat neuvovat esimerkiksi muotoilupalveluiden ostossa ja käyttäjälähtöisen näkökulman huomioimisessa ja tukevat muotoilutoimintaan liittyvää kulttuurimuutosta.  Helsinki Lab tukee kehittäjäyhteisön osaamista ja kaupungin muotoilukyvykkyyden kasvua järjestämällä tapahtumia, tukemalla verkottumista sekä kehittämällä muotoilutoiminnan vaikuttavuuden arviointia.

Helsinki Labin toimintaa johtaa kaupunkimuotoilupäällikkö Päivi Hietanen.

Tiiviissä yhteistyössä kumppaneiden kanssa

Helsinki on luovien alojen ammattilaisten, yritysten ja oppilaitosten keskittymä. Kaupungin muotoilutyötä tehdäänkin tiiviissä yhteistyössä muotoilun ammattilaisten, muotoilutoimistojen ja muiden kumppaneiden kanssa.

Helsingin kaupungin palvelumuotoilun puitesopimukseen kuuluu kahdeksan palveluntuottajaa. Hankkeita puitejärjestelyn puitteissa on vuosittain noin 135.

Muotoiluhankintoja tehdään noin 3,5 miljoonalla eurolla vuodessa.

Muotoiluhankkeissa hyödynnetään kaupungin hyvää yhteistyötä pääkaupunkiseudun korkeakoulujen ja oppilaitosten kanssa.  Esimerkiksi Aalto-yliopiston muotoilun laitoksen tutkijat ja opiskelijat tekivät vuonna 2019 ensimmäisen laajan kartoituksen Helsingin muotoilutoiminnasta. Hankkeen tuloksena syntyi työkaluja muotoilun vaikuttavuuden arvioimiseen.

Yksi keskeinen kumppani korkeakouluyhteistyössä on Kaupunkiakatemia. Kaupunkiakatemia on Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien sekä Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston tutkimuspohjaisen kaupunkikehittämisen yhteistyöalusta, jossa edistetään kaupunkitutkimuksen ja kaupunkikehittämisen välistä vuorovaikutusta sekä tuetaan monitieteistä yhteistyötä. Kaupunkiakatemian työ tukee Helsingin muotoilutekemistä muun muassa tarjoamalla tutkimusaineistoja kaupungin ja palveluiden kehittämisen pohjaksi.

Helsinki Design Week on kaupungin tärkeimpiä kumppaneita muotoilun näkyväksi tekemisessä.  Helsingin kaupunki on yksi vuosittain syyskuussa järjestettävän Helsinki Design Week –festivaalin pääyhteistyökumppaneista. Pohjoismaiden suurin muotoilufestivaali tuo esille Helsingille tärkeitä teemoja ja esittelee muotoilua laaja-alaisesti paitsi ammattilaisille myös kaupunkilaisille.

Lapsia Helsinki Design Weekin tapahtumassa. Kuva: Aleksi Poutanen
Helsingin kaupunki on yksi vuosittain järjestettävän Helsinki Design Week -festivaalin pääyhteistyökumppaneista. Kuva: Aleksi Poutanen

Kansainvälinen yhteistyö

Muotoilu on yksi Helsingin kansainvälisen toiminnan painopisteistä. Helsinki tunnetaan kansainvälisesti muotoilua innovatiivisesti hyödyntävänä kaupunkina, ja Helsingin kokemuksia ja näkemyksiä arvostetaan maailmalla.

Helsinki toimii aktiivisesti kansainvälisissä arkkitehtuuri- ja muotoiluverkostoissa.

Tärkeimmät kansainväliset muotoiluverkostot ovat Unescon Creative Cities ja Cities of Design –verkostot sekä ja World Design Organisation.

Helsinki on mukana keskeisillä kansainvälisillä muotoilu- ja arkkitehtuurifoorumeilla ja -festivaaleilla. Esimerkiksi syksyllä 2021 Helsinki oli Aasian suurimman muotoilufestivaalin, Beijing Design Weekin Guest City.

Helsinki tekee myös yhteistyötä kansainvälisten tutkimuslaitosten ja järjestöjen kanssa. Helsinki on kutsuttu mukaan amerikkalaisen Bloomberg Philanthropies -säätiön ohjelmiin, joissa yhdessä huippuyliopistojen kanssa on kehitetty muun muassa digitaalisia innovaatioita ja älyliikennettä.

Muotoilun käytöstä yhteiskunnallisten ongelmien ratkomisessa Helsinki sai oppia Bloomberg Philanthropies -säätiön ja Harvardin yliopiston innovaatio-ohjelmassa, jonka tavoite oli vahvistaa käyttäjälähtöisen palvelukehityksen periaatteiden ja menetelmien osaamista kaupunkiorganisaatiossa. Helsinki oli ensimmäinen ohjelmaan osallistunut kaupunki Euroopasta.

Kuvat: Kimmo Brandt, Aleksi Poutanen