Siirry sisältöön

Helsingfors främjar hälsovårds- och utbildningssektorns samarbetsmöjligheter i Japan i december

Helsingfors stad samlar pionjärer inom hälsovårds- och utbildningssektorn i Finland och Japan till hybridevenemanget Designing Better Life – Helsinki Meets Japan den 7 december.

För att främja högklassig hälsovård och utbildning internationellt, vill Helsingfors med evenemanget Designing Better Life – Helsinki Meets Japan skapa en grund för informationsutbyte och stärka samarbetet mellan aktörer från Helsingfors och Japan. Samtidigt kan evenemanget öppna nya affärsverksamhetsmöjligheter både för japanska företag i Finland och företag från Helsingfors i Japan.

Evenemanget som riktas till företag, placerare och experter inom branscherna ordnas både på plats i Tokyo, och som ett öppet virtuellt evenemang. I Tokyo är evenemangsplatsen Metsä-paviljongen som ligger i anslutning till Finlands ambassad, och representerar finländsk träarkitektur och design.

Fart på affärsverksamheten med utmaningar i ett gott liv

Utöver högt teknologiskt kunnande och förstklassig forsknings- och innovationsverksamhet delar Finland och Japan samma värden.

Högklassig hälsovård och utbildning ses i båda länderna som grundpelare för ett gott liv. Teknologiska innovationer och internationella investeringar har en stor roll i byggandet av välfärd. Både i Finland och Japan finns spetskunnande inom utbildning och hälsoteknik. Även många utmaningar till exempel beträffande den åldrande befolkningen är desamma.

Lösningar för att nå ett gott liv och lösa problem kräver alltid omsorgsfull bearbetning. I Helsingfors finns fungerande och kompakta ekosystem för hälsovårds- och utbildningssektorerna, det vill säga sammanslutningar för offentliga och privata aktörer, som formar nya lösningar och delar information sinsemellan.

”Ekosystemen och de talrika testgrunderna som byggts runt dem erbjuder möjligheter även för internationella företag och andra aktörer att utveckla, testa tjänster och lösningar i olika stor skala Helsingfors. Vi hoppas att vi i och med den kommande evenemangshelheten kan öka det redan fruktbara samarbetet tillsammans med japanerna, och vi välkomnar nya aktörer till samarbete med staden och vårt omfattande partnernätverk”, berättar Helsingfors stads näringsdirektör Marja-Leena Rinkineva.

Hybridevenemanget genomförs tillsammans med partner

Evenemanget Designing Better Life – Helsinki Meets Japan består av två seminarier där man tar upp innovationer inom hälsovårds- och utbildningssektorn.

Seminarierna öppnas av Helsingfors borgmästare Juhana Vartiainen, och därefter har evenemangspartner från Finland och Japan ordet. På det mångsidiga programmet finns anföranden om Helsingfors vitala ekosystem inom hälsovårds- och utbildningssektorn, de nyaste innovationerna och trenderna samt inspirerande berättelser om banbrytande företag. Hela programmet finns här.

Evenemanget är en del av Helsingfors evenemangsserie Designing Better Life som genomförts under 2021. Det bärande temat har varit att bygga ett gott liv med hjälp av design – det må vara fråga om fungerande arkitektur eller design av ny teknologi.

I september presenterade Helsingfors hållbara och smarta lösningar inom inlärning och stadsutveckling i Peking på Asiens största designfestival, Beijing Design Week. I Japan lyftes temat starkt fram under evenemanget Helsinki x Fukuoka Designing Better Life i juni. Webinarierna ordnade i samarbete med Fukuoka Directive Council, och som behandlade smart stadsutveckling och energisektorn, var en framgång och öppnade viktiga förhållanden mellan Helsingfors och Fukuoka i Japan, samt japanska och finländska företag. Även Tokyos evenemang förväntas ge fruktbart samarbete.

Helsingfors stad ordnar evenemanget i nära samarbete med det stadsägda nya stadsmarknadsförings- och invest in -bolaget Helsinki Partners samt samarbetspartnerna Business Finland, Japans ambassad i Finland, Finlands institut i Japan och företagssammanslutningen Fukuoka Directive Council.

Programmet och en anmälningslänk finns på Design Helsinki webbplats: Designing Better Life – Helsinki Meets Japan – Design Helsinki

En inspelning av evenemanget kan ses efteråt på Helsingforskanalen.

Bild: Mika Huisman, JKMM