Siirry sisältöön

Designing Better Life – Helsinki Meets Japan

Helsingfors stad ordnar den 7 december 2021 hybridevenemanget Designing Better Life – Helsinki Meets Japan som för samman banbrytare inom hälso- och utbildningssektorn i Finland och Japan.

Designing Better Life – Helsinki Meets Japan är en del av Helsingfors stads evenemangsserie Designing Better Life. Det bärande temat för evenemangen är hur ett gott liv byggs upp med hjälp av design – det må vara fråga om fungerande arkitektur eller utformningen av ny teknologi.

Evenemanget Designing Better Life – Helsinki Meets Japan ordnas både på ort och ställe i Tokio och som ett öppet virtuellt evenemang. Under evenemanget talas engelska och finska.

Anmäl dig till det virtuella evenemanget här: Designing Better Life – Helsinki Meets Japan ヘルシンキと日本を結んで (lyyti.fi)

Program, 7 december 2021

Innovating for Better Healthcare

kl. 8.00–9.30 finsk tid

kl. 15.00–16.30 japansk tid

Huvudstadsregionen är en utmärkt plats för utvecklingen av nya, innovativa hälsorelaterade teknologiska lösningar. Av de 400 start-up-företagen inom hälsosektorn i Finland finns hundra i huvudstadsregionen. Dessa företag och andra aktörer bildar ett av världens största startup-ekosystem inom hälsosektorn.

Ett viktigt särdrag som utmärker vårt ekosystem inom hälsobranschen är samarbete: universitet, forskningsinstitut och företag samarbetar systematiskt för att ta fram nya innovationer. Dessutom ger Helsingfors stad företagen möjlighet att testa sina innovationer gällande hälsa och välbefinnande i verkliga miljöer tillsammans med slutanvändare och stadens medarbetare.

Finlands ekonomi är databaserad: den lever och andas genom forskning och innovationer. Finland är en unik guldgruva för forskning bland annat tack vare det genetiska arvet och det elektroniska registret för hälsodata. I Finland finns det dessutom rikligt med kunskap om hur nya hälsoteknologiska lösningar skapas.

 • Opening remarks, Juhana Vartiainen, Mayor of Helsinki
 • Helsinki Health Innovation Ecosystem, Helsinki Partners – Maria Lavonen, Senior Business Advisor
 • Fujitsu activities, collaboration and opportunities in the Helsinki Health Ecosystem, Fujitsu Japan Limited – Kei Noritsugu, Manager, Healthcare Solutions Development Unit
 • Helsinki Health Ecosystem Opportunities, Vision of Takeda, Takeda – Sanna Venetvaara, General Manager
 • FinnGen research project on genomic data and how to participate in practice, FinnGen – Dr. Aarno Palotie, Professor, Research Director
 • VTT as an innovation partner in Smart Health, VTT – Kari Kohtamäki, Key Account Manager
 • Metropolia Proof Health – preclinical research and test infrastructure for companies, Metropolia University of Applied Sciences – Dr. Minna Elomaa-Krapu, Innovation Director
 • Virtual Home Care, VideoVisit – Ben Hasselblatt, Head of Global Sales
 • Better tools for pharmaceutical development, FinnAdvance – Joel Noutere, CCO
 • Independent life at home with medicine dispensing robots – Nordic experience, Evondos – Eetu Koski, CEO
 • Closing words, Marja-Leena Rinkineva, Director of Economic Development, City of Helsinki

Rethinking Education with AI

kl. 10.00-11.30 finsk tid

kl. 17.00-18.30 japansk tid

Finland känner man utomlands som hemlandet för en utbildning i världsklass. Vårt utbildningssystem baserar sig på en undervisning öppen för alla som är inkluderande och högklassig.

För att främja utbildningen och inlärningen globalt vill vi dela med oss av våra kunskaper och våra goda exempel även till andra. Evenemanget Rethinking Education with AI presenterar banbrytande företag som utnyttjar forskningsbaserade utbildningsteknologier och artificiell intelligens.

Finland tillämpar innovativa nya teknologier i utbildningen. Framhävande av individuell inlärning och lärarnas och elevernas förändrade roller förutsätter att intelligenta, forskningsbaserade nya lösningar utvecklas. De nya lösningarna leder till en inspirerande men effektiv och lönsam inlärningsmiljö där eleverna har reella möjligheter att främja sin egen inlärning.

 • Opening remarks, Juhana Vartiainen, Mayor of Helsinki
 • Education in Finland as seen from Japan, Aya Watanabe, Associate Professor, Tsuda University, College of Liberal Arts, Department of International and Cultural Studies
 • Empowering language learning with robots, Curious Technologies – Johanna Hemminki, Founder and CEO
 • Future-proofing Education with Sustainable AI: Case Universities of Applied Sciences, HeadAI – Anu Passi-Rauste, Head of Growth
 • Where digital learning goes wrong and how to change it, Claned – Mariam Shodeinde, Chief Growth Officer
 • Making future AI makers, Code School Finland – Sirkku Tahvanainen, Head of Education and AI Education Specialist
 • Helsinki EdTech Ecosystem, Sonja Malin, Senior Business Advisor, Helsinki Partners & Miikka Neuvonen, Business Advisor, City of Helsinki
 • Closing words, Marja-Leena Rinkineva, Director of Economic Development, City of Helsinki

Arrangörer

Helsingfors stad & Helsinki Partners

Partner

Business Finland, Finlands ambassad i Tokio, Finlands Japaninstitut, Fukuoka Directive Council

Foto: Jussi Hellsten