Siirry sisältöön

Städerna behöver design nu och i framtiden

På vilket sätt gynnas städerna av designen och hur bidrar design till att lösa framtidens utmaningar? Dessa ämnen diskuterades på evenemangstorget i Helsingfors stadshus under seminariet ”Design and the City: Learnings from a 10-Year Journey” den 6 september.

Under seminariet uppmärksammades Helsingfors 10-åriga designresa. År 2012 var Helsingfors tillsammans med Esbo, Vanda, Grankulla och Lahtis städer världens designhuvudstad, World Design Capital. Året var ett startskott för Helsingfors vad gäller omfattande användning av design i stadsorganisationen.

”Året som designhuvudstad synliggjorde nyttan av designtänkande i förbättrandet av städer och tjänster. På tio år har volymen av designverksamheten ökat flerfalt i Helsingfors, och design är en del av stadens kärnverksamheter och stadsstrategi. Nu är det en lämplig tid att fundera vad vi tar med oss från de gångna 10 åren och hur vi fortsätter härifrån”, underströk Helsingfors designchef Hanna Harris som öppnade seminariet.

Med hjälp av design har man i Helsingfors bland annat utvecklat lekparker och stadens digitala tjänster, förbättrat förutsättningarna för äldres vardagsmotion och genomfört fyndiga försök i stadsmiljön.

”Design vänder blicken mot kunden, stadsborna, och erbjuder arbetsredskap och frågor för att lösa också komplicerade utmaningar tillsammans med stadsborna”, konstaterar Harris.

Jubileumsseminariet som ordnades som en del av festivalen Helsinki Design Week samlade hundratals designvänner till stadshuset och webben. En inspelning av det engelskspråkiga seminariet kan ses på Helsingforskanalen.

Helsingfors är en föregångare inom strategisk design

Indy Johar.

Keynotetalare på seminariet var arkitekt Indy Johar, som har grundat laboratoriet Dark Matter, betonade betydelsen av design mitt i osäkerhet och en värld i förändring.

”Vi lever mitt i globala förändringar och osäkerhet, där vi på nytt måste forma hela världen omkring oss: vårt eget sätt, vår existens, våra tankemodeller och vårt förhållande till miljön. Genom design kan olika aspekter i den komplexa världen föras samman. Under de kommande 10 åren är behovet av design stort”, konstaterade Johar.

Johar sade även att han uppskattar Helsingfors som designstad.

”Min egen designhistoria började i Helsingfors. Jag deltog i Sitras Helsinki Design Lab, som jag själv ser som upphovsmakare till globalt strategiskt designtänkande. Helsingfors har varit en föregångare inom strategiskt designtänkande.”

Design bygger mer hållbara städer

Anni Orttenvuori-Ganter, Johanna Palomäki.

I diskussionen om designens roll i utvecklingen av städer deltog stadsarkitekt Johanna Palomäki från Lahtis, affärsverksamhetsarkitekt Anni Orttenvuori-Ganter från Esbo och stadsdesignchef Päivi Hietanen från Helsingfors.

I alla tre städer har användningen av design ökat enormt på tio år, och nyttan av designtänkande identifieras.

”Genom design har stadens beslutsfattande blivit mer hållbart. Tröskeln att använda tjänster sänks och man förhåller sig även positivare till förändring då invånarna har tagits med i planeringen”, konstaterade Johanna Palomäki.

”Design ger konkreta redskap för utveckling och testning av tjänster. Genom design skapar vi inte enbart mångsidigare och bättre fungerande tjänster, utan vi kan även påverka produktiviteten och kostnaderna”, tillade Anni Orttenvuori-Ganter från Esbo.

I Helsingfors stad har volymen av designverksamheten ökat niofalt under de senaste sex åren.

”Helsingfors har i dagens läge ett eget nätverk av cirka 200 designexperter som sträcker ut sig till stadens olika sektorer. Dessutom samarbetar vi intensivt med externa designbyråer. Till exempel förra året genomfördes det över 130 designprojekt i Helsingfors”, summerar Päivi Hietanen från Helsingfors stad.

Även designhuvudstädernas takorganisation World Design Organization samt designhuvudstaden 2022 Valencia skickade sina hälsningar till seminariet. Xavi Calvo Lopez, som lotsar Valencias projekt, berättade att han är imponerad av det mångsidiga arvet från Helsingfors år som designhuvudstad och önskade att året även skulle lämna bestående spår i Valencia.

Design stöder förändring, förstärker social gemenskap och bygger en hållbar framtid

Anna Valtonen, Mikko Koivisto, Jukka Savolainen.

Man fick också en inblick i de gångna 10 åren och tankar om framtiden för design av tre centrala partner till Helsingfors. Enligt Aalto-universitetets professor Anna Valtonen har förändringen inom designbranschen varit enorm.

”Under 10 år har designdebatten utvidgats från design av föremål till design av immateriella saker: till frågan hur vi designar helheter och processer. Samtidigt har vi övergått till ett alltmer radikalt tänkande, och med design söks större systemändringar.”

Valtonen identifierade även designprinciper som man ska hålla fast vid.

”Design har alltid haft en förnyande kraft. Design har i Finland ofta florerat i samband med kriser då det är typiskt att man måste söka nya, mer kreativa lösningar och försök. Dessutom har vi en stark tradition av gemenskapsdesign: design görs tillsammans och den förenar människor. Vi måste hålla fast vid dessa principer och se till att de vidareutvecklas”, påminde Valtonen.

Servicedesignchef Mikko Koivisto från Digitalist deltog redan i projekten för Helsingfors år som designhuvudstad.

”För tio år sedan genomförde vi punktformade pilotprojekt, numera är servicedesignen mer strategisk och verkningsfull. Organisationernas designskicklighet och kundorientering har också ökat. Det är inte enbart viktigt med resultaten av designprojekten, utan att information och kunskap om utnyttjande av design har kunnat delas via dem också inom organisationerna.”

Designmuseets direktör Jukka Savolainen riktade under sin taltur blicken mot framtiden och det nya arkitektur- och designmuseum som planeras.

”Vi bygger framtidens museum som inte enbart är en utställningslokal, utan en plattform för dialog. Det nya arkitektur- och designmuseet förenar inhemska och internationella aktörer inom design att dryfta globala frågor och de ändringar som behövs i samhällena för att skapa en hållbar framtid.”

Genom gemensam design föds även en lekpark med datortema

Seminariet avslutades av den andra keynotetalaren, författaren och illustratören Linda Liukas. Liukas håller som bäst på och planerar världens första lekpark med datortema i Gräsviken i Helsingfors tillsammans med Helsingfors stad och Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy.

I parken kan även de minsta barnen ta del av datorvärlden genom att leka och göra. Parken har planerats i samarbete med det lokala samhället och parkanvändarna, dvs. barnen och familjerna.

”Vi har hört barnens synpunkter och tankar i varje skede av planeringen. Skoleleverna i området har fått berätta hurdan deras drömlekpark skulle vara”, säger Liukas.

”Syftet med parken är att stödja barnens lekfullhet, nyfikenhet och mod. Även en lekpark kan vara en plats för inlärning, där man genom lek och spel gör sådant förståeligt som annars är svårt – såsom kodning eller algoritmer.”

Se inspelningen från seminariet här.

Läs mer om Helsingfors stads designverksamhet på webbplatsen design.hel.fi.

Bilder: Ilkka Ranta-aho