Siirry sisältöön

Vad är Beijing Design Week?

Beijing Design Week är Asiens största och mest betydande designfestival. 2021 arrangeras festivalen den 18 september–den 7 oktober.

Beijing Design Week är Asiens största designfestival. Den samlar årligen över åtta miljoner besökare och nästan 10 000 deltagande planerare och organisationer från över 30 länder.

Festivalen omfattar sammanlagt cirka en miljon kvadratmeter utställningslokaler i Pekings centrum.

Temat för festivalen Beijing Design Week 2021 är The Power of Brands. Festivalen arrangeras den 18 september–den 7 oktober. Festivalen invigs den 22 september.

Beijing Design Week arrangeras av Beijing Gehua Cultural Development Group och Beijing Industrial design Center.

Helsinki Guest City

Helsingfors Guest City-status möjliggör Helsingfors och dess partner en betydande synlighet i Beijing Design Week-festivalen.

Deltagande i festivalen är möjlighet att lyfta fram Helsingfors kompetens och stärka Helsingfors partnerskap och synlighet i Kina. Peking är Helsingfors enda officiella vänstad och samarbete med Peking är ett av de centrala temana i Helsingfors internationella strategi. Helsingfors har 2019 undertecknat ett fyra års samarbetsavtal med Peking vars teman är bland annat stadsplanering, miljöskydd och innovationssamarbete.

Det huvudsakliga målet med Beijing Design Week – Guest City 2021-projektet är att öka Helsingfors rykte och dragkraft särskilt som utnyttjare av design samt en innovativ testplattform för smarta och hållbara lösningar.

Deltagande i festivalen öppnar möjligheter förutom för utveckling av stadens egen verksamhet även för export av finländsk kompetens till Kina. 

Målen med Helsingfors Guest City -projektet

  • Öka Helsingfors ryktbarhet och attraktionskraft
  • Stärka Helsingfors kompetens samt företags och andra partners internationella affärsmöjligheter
  • Genomföra Pekings och Helsingfors samarbetsavtal, intensifiera relationer och skapa nya samarbetsmöjligheter mellan städerna
  • Locka kinesiska experter, företag och investeringar

Före Helsingfors har nio städer fått Guest City-status, som senast Mexico City 2019. Guest City-status beviljades Helsingfors redan för festivalen 2020, men Helsingfors deltagande sköts upp med ett år på grund av coronapandemin.

Coronapandemins inverkan

Helsingfors program i Beijing Design Week har planerats med beaktande av begränsningar på grund av coronapandemin. Alla program genomföras virtuellt eller i hybridform, delvis på platsen i Peking, delvis som distansprogram på nätet.

Helsingfors partner i arrangemang för Guest City-evenemangen är Luovi Productions och Tapahtumatoimisto TAPAUS. Helsingfors Guest City-projekt koordineras av Helsingfors stadskanslis kommunikationsavdelning.

Bild: Yiping Feng & Ling Ouyang