Siirry sisältöön

Designing Better Life

Helsingfors program i festivalen Beijing Design Week den 18 september–7 oktober 2021 bygger på temat Designing Better Life. God design presenteras genom hållbara och smarta lösningar inom inlärning och stadsutveckling.

Genom god design skapas fungerande lösningar för framtiden och ett bättre liv för stadsborna. Helheten Designing Better Life presenterar vardag med god design genom lösningar inom inlärning (Education) och stadsutveckling (Urban development).

Genom helheten vill Helsingfors stärka sin kompetens och sitt rykte som föregångare och testplattform inom design, inlärning och hållbar stadsutveckling samt skapa samarbets- och affärsverksamhetsmöjligheter för företag och andra partner som deltar.

Education

Helsingfors vill vara världens bästa plats för inlärning. Helsingfors har modigt förnyat undervisning, undervisningspraxis och undervisningslokaler. I inlärning betonas att skapa nytt och överskrida läroämnenas gränser samt att stärka elevernas förmåga att söka och ta till sig information från många ämnesområden.

Digitala lärmiljöer och anpassbara undervisningslokaler tillsammans med nya arkitektoniska lösningar möjliggör nya slags inlärningspraxis. Coronapandemin har satt fart på digitalisering av undervisning och hybridundervisning på olika håll i världen.

Urban Development

Helsingfors har satt sig ambitiösa mål för att vara vägvisare inom hållbar stadsutveckling. Helsingfors siktar på att vara kolneutralt senast 2035. En hållbar stad är inte enbart ekologiskt hållbar och miljövänlig utan även socialt hållbar, jämlik och trivsam.

Helsingfors är även en av världens ledande smarta städer. Verksamheten och den hållbara staden skapas genom smarta lösningar och att utveckla städernas digitala tjänster.

Kina har meddelat att det siktar på att vara kolneutralt senast 2060. Under Beijing Design Week vill Helsingfors stödja detta mål och dela sin kompetens särskilt när det gäller smarta och hållbara lösningar inom byggd miljö, sparande av energi och luftkvalitet.

­Bild: Jussi Hellsten