Siirry sisältöön

Designing Better Life

Helsingin ohjelma Beijing Design Week -festivaalilla 18. syyskuuta – 7. lokakuuta 2021 rakentuu Designing Better Life -teeman ympärille. Hyvää muotoilua esitellään oppimisen ja kaupunkikehityksen kestävien ja älykkäiden ratkaisujen kautta.

Hyvällä muotoilulla luodaan toimivia tulevaisuuden ratkaisuja ja parempaa elämää kaupunkilaisille. Designing Better Life -kokonaisuus esittelee hyvin muotoiltua arkea oppimisen (Education) ja kaupunkikehityksen (Urban development) ratkaisujen kautta.

Kokonaisuuden kautta Helsinki haluaa vahvistaa osaamistaan ja mainettaan muotoilun, oppimisen ja kestävän kaupunkikehityksen edelläkävijänä ja innovatiivisena testialustana sekä luoda yhteistyö- ja liiketoimintamahdollisuuksia osallistuville yrityksille ja muille kumppaneille.

Education

Helsinki haluaa olla maailman paras paikka oppia. Helsinki on rohkeasti uudistanut opetusta, opetuskäytäntöjä ja opetustilojaan. Opetuksessa painotetaan uutta luovaa, oppiainerajat ylittävää oppimista, joka vahvistaa oppilaiden kykyä etsiä ja omaksua monialaisesti tietoa.

Digitaaliset oppimisympäristöt ja muunneltavat opetustilat uusien arkkitehtuuriratkaisujen rinnalla mahdollistavat uudenlaiset oppimisen käytännöt. Korona-pandemia on vauhdittanut opetuksen digitalisoitumista ja hybridi-muotoista opetusta kaikkialla maailmassa.

Urban Development

Helsinki on asettanut itselleen kunnianhimoiset tavoitteet olla kestävän kaupunkikehityksen suunnannäyttäjä. Helsinki tähtää hiilineutraaliuteen vuoteen 2035 mennessä. Kestävä kaupunki on paitsi ekologisesti kestävä ja ympäristöystävällinen myös sosiaalisesti kestävä, tasa-arvoinen ja viihtyisä.

Helsinki on myös yksi maailman johtavista älykaupungeista. Toimivaa ja kestävää kaupunkia luodaan älykkäillä ratkaisuilla ja kehittämällä kaupunkien digitaalisia palveluita.

Kiina on ilmoittanut tähtäävänsä hiilineutraaliuteen vuoteen 2060 mennessä. Beijing Design Weekin aikana Helsinki haluaa tukea tätä tavoitetta ja jakaa osaamistaan erityisesti rakennettuun ympäristöön, energian säästöön ja ilmanlaatuun liittyvistä älykkäistä ja kestävistä ratkaisuista.

­Kuva: Jussi Hellsten