Siirry sisältöön

Helsinki Design System – kohti yhtenäistä digitaalista palvelukokemusta

Helsinki Design System (HDS) on muotoilun ja kehittämisen työkalu, joka tukee kaupungin digitaalisten palvelujen ja alustojen helppokäyttöisyyttä, saavutettavuutta ja yhtenäistä ilmettä.

Kaupunki tarjoaa tuhansia eri digitaalisia ja ei-digitaalisia palveluita eri tarkoituksiin päiväkotipaikan hakemisesta yrityshautomoihin, kulttuuritoiminnasta hammaslääkäripalveluihin. Yhteinen tavoite on vastata palvelun käyttäjien tarpeisiin.

Palveluiden tulee olla tunnistettavissa Helsingin kaupungin tarjoamiksi palveluiksi, olla helppokäyttöisiä sekä yhdenvertaisia ja saavutettavia.

Digitaalista yhtenäisyyttä ja helppokäyttöisyyttä tukemaan on luotu Helsinki Design System (HDS). Helsinki Design System on muotoilun ja kehittämisen työkalu, jonka avulla palveluiden tekijät voivat keskittyä asiakkaiden tarpeisiin sen sijaan, että kaikki perustoiminnallisuudet pohdittaisiin joka kerta uudestaan.

Helsinki Design System on kuin lego-paketti. Se sisältää joukon rakennuspalikoita eli komponentteja, joita voi käyttää sellaisenaan osana alkuperäisen paketin mallia tai yhdistelemällä muihin rakennuspalikoihin. Mukana on aina rakennusohjeet eli dokumentaatio: näin palaset voidaan yhdistellä toisiinsa ja saada aikaan paketissa kuvattu lopputulos. ­­

Helsinki Design System on muotoiltu digitaalinen tuote

Helsinki Design System on oma muotoiltu digitaalinen palvelunsa. Sen tärkeimmät käyttäjät ovat suunnittelijat ja ohjelmistokehittäjät sekä tuoteomistajat, jotka tuottavat kaupungin palveluita. Heille tärkeää on, että työkaluna HDS auttaa digitaalisten palveluiden saavutettavuuden varmistamisessa ja että komponentit ovat kaupungin visuaalisen ilmeen ja brändin mukaisia.

Helsinki Design System auttaa digitaalisten palveluiden saavutettavuuden varmistamisessa.

Lisäksi työkalu tehostaa työtä, kun jokaisessa palvelussa ei tarvitse erikseen luoda perusasioita, kuten nappuloita, tai tarkistaa väriyhdistelmien yhteensopivuutta.

Helsinki Design System -tiimi kerää palautetta käyttäjiltä ja kehittää työkalua käyttäjien tarpeiden mukaan. Palautetta kerätään suoraan vuoropuhelulla yhteisön kanssa, mutta myös erilaisin palautekyselyin ja analytiikan avulla.

Mahdollisimman hyvän asiakaskokemuksen varmistamiseksi Helsinki Design Systemiä kehittää monialainen osaajajoukko. Mukana tiimissä on tuoteomistaja, käyttökokemussuunnittelijoita, ohjelmistokehittäjiä ja saavutettavuusasiantuntijoita.

Käyttäjälähtöisyys ja saavutettavuus ovat aina osa prosessia

Kaikki Design Systemin kirjastoon tuotettavat palaset suunnitellaan ja toteutetaan käyttäjäystävällisiksi ja saavutettavaksi. Alla olevassa kuviossa esitetään yksinkertaistettuna yksittäisen komponentin tai ominaisuuden kehityspolku. Prosessissa palataan aina tarpeen mukaan aiempiin vaiheisiin.

Uuden tarpeen määrittely aloitetaan tutkimusvaiheella. Tutkimusvaiheessa selvitetään tarve ja käyttötapaus sekä millaisia ratkaisuja kaupungilla ja muualla on jo olemassa. Yksi jo tässä vaiheessa huomioitava asia on saavutettavuus: millaisia vaatimuksia avustavat teknologiat asettavat ja miten kokonaisuudesta saadaan mahdollisimman ymmärrettävä ja selkeä.

Design-vaiheessa suunnittelijat miettivät, miten käyttäjä vuorovaikuttaa komponentin kanssa. Esimerkiksi mitä tapahtuu, kun käyttäjä painaa nappulaa tai kirjoittaa kenttään tietojaan. Suunnittelijat varmistavat, että kokonaisuus toimii eri laitteilla, kuten puhelimella ja tietokoneella, ja tarkistavat, että värit erottuvat ja ovat kaupungin brändin mukaisia.

Viimeistään toteutusvaiheessa ohjelmistokehittäjät hyppäävät mukaan prosessiin. He muuntavat suunnittelijoiden luonnokset toimiviksi komponenteiksi, painettaviksi nappuloiksi ja lähetettäviksi lomakkeiksi. Ohjelmistokehittäjät testaavat toimintoja yhdessä suunnittelijoiden ja saavutettavuusasiantuntijoiden kanssa ja parantavat ominaisuuksien laatua.

Lopputestauksessa varmistetaan vielä kertaalleen, että ominaisuus tai komponenttii täyttää sille asetetut vaatimukset käyttäjätarpeesta ja saavutettavuudesta.

Työkalupakki kaikkien käyttöön

Helsinki Design System haluaa omalta osaltaan tuoda näkyväksi sen, kuinka palveluita kaupungilla kehitetään, ja toisaalta jakaa hyviä oppeja muidenkin käyttöön. Tästä syystä Helsinki Design System julkaistaan avoimena lähdekoodina Creative Commons 4.0 lisenssin alla. Kuka tahansa voi ottaa sen käyttöön, myös kaupungin organisaation ulkopuolella.

Jatkossa Helsingin oma designsysteemi on vieläkin enemmän digitaalisen muotoilun strateginen työväline, kun sen toimintaa kehitetään palvelemaan entistä kokonaisvaltaisemmin laajempia sidosryhmiä ja tuoteomistajaverkostoja. Työkalupakista löytyy jatkossa käyttöliittymäkirjaston lisäksi myös entistä toimivampia palvelukokonaisuuksia, ketterän kehittämisen ohjeistuksia asiakastutkimuksesta sisältömuotoiluun sekä välineitä digitaalisen kaupunkimuotoilun asiakaslähtöiseen ja tehokkaaseen toteuttamiseen.

Kuva: Jussi Hellsten