Siirry sisältöön

Suomen kuusi suurinta kaupunkia vahvemmin mukaan kansalliseen EU-vaikuttamiseen

Suomen, Euroopan ja maailman suuret kysymykset ratkaistaan kaupungeissa – on kyse sitten ilmastonmuutoksen torjunnasta, kestävän kasvun vauhdittamisesta tai osaajapulan ratkaisemisesta. Kaupungit rakentavat kestävää tulevaisuutta EU-verkostoissa ja -hankkeissa. Kuutoskaupungit – Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu ja Turku – on otettava mukaan nykyistä vahvemmin myös kansalliseen EU-vaikuttamiseen.

Kuutoskaupungit ovat aktiivisia Eurocities-järjestössä, joka on tunnustettu kaupunkipolitiikan vaikuttajajärjestö ja edustaa yli kahtasataa kaupunkia sekä 130 miljoonaa asukasta Euroopassa. Espoon kaupunki järjestää Eurocities-verkoston vuosikonferenssin 8.–10.6.2022, johon saapuvat vieraaksi mm. Euroopan komission varapuheenjohtajat Frans Timmermans ja Dubravka Šuica, Suomen Eurooppa-ministeri Tytti Tuppurainen sekä noin 400 edustajaa eurooppalaisista kaupungeista. Vuosikonferenssin keskeinen teema on kaupunkien ja komission vuoropuhelun syventäminen ilmastonmuutoksen vastaisissa toimissa.

Kuusi suurinta kaupunkia ovat käyneet dialogia EU-instituutioiden kanssa vuosikymmenten ajan. Kaupunkien ja komission vuoropuhelua on kehitetty mm. Urban Agenda -kontekstissa. Myönteinen kehityssuunta on se, että EU:n rahoitusohjelmiin on sisällytetty kaupunkimissiot. Suomen kuutoskaupungit ovat olleet aktiivisia kaupunkipolitiikan kehittäjiä eurooppalaisittain ainutlaatuisen 6Aika-strategian toteuttajina.

Sitra julkaisi Eurooppa-päivänä 9.5.2022 selvityksen ”EU-lainsäädäntöprosessista ja siihen osallistumisesta Suomessa”.  Selvityksen keskeisiä johtopäätöksiä on, että Suomen EU-lainsäädäntöprosessi ei tue tarpeeksi tärkeänä pidettyä ennakkovaikuttamista. Tuemme selvityksen mukaista EU vaikuttamisen rakenteiden uudistamista. Kaupungit tulee ottaa aktiivisemmin mukaan Suomen EU-agendan sekä EU-kantojen muodostamiseen.

Myös tulevassa hallitusohjelmassa on siksi tunnustettava kaupunkien merkitys EU-yhteistyössä ja asetettava hallituksen ja kaupunkien yhteisiä tavoitteita, jotta Suomi on tulevaisuudessa vihreämpi, digitaalisempi, saavutettavampi ja osallistavampi. Nuorten ääni on saatu hienosti kuuluville tulevaisuuteen katsovassa Eurocities -vuosikonferenssissa Future Mentors -ohjelmassa. Kiitämme Espoon kaupunkia siitä, että nuoret mentorit ovat haastaneet meidät kaupunginjohtajat tarkastelemaan kaupunkiemme toimintaa nuorten silmin.

Eurocities-konferenssi tarjoaa eurooppalaisille kaupunginjohtajille mahdollisuuden käsitellä Ukrainan tilannetta. Kuutoskaupungit tukevat tilapäistä suojelua tarvitsevia ukrainalaisia. Tuemme lähtökohtaisesti myös Ukrainan jälleenrakentamista osana eurooppalaista kaupunkiyhteisöä.

 

Juhana Vartiainen
pormestari, Helsinki


Jukka Mäkelä
kaupunginjohtaja, Espoo


Anna-Kaisa Ikonen
pormestari, Tampere


Ritva Viljanen
kaupunginjohtaja, Vantaa


Päivi Laajala
kaupunginjohtaja, Oulu


Minna Arve
pormestari, Turku