Siirry sisältöön

Suomen kuusi suurinta kaupunkia sitoutuvat edistämään kestävää kehitystä

Suomen kuusi suurinta kaupunkia – eli Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Turku ja Oulu – ovat sitoutuneet edistämään kestävää kehitystä Kansallisen tiekartan mukaisesti.

Kestävän kehityksen toimikunnan julkistamassa tiekartassa määritellään millaisilla toimilla Suomi ja suomalainen yhteiskunta etenee kohden kestävää kehitystä toimintaohjelma Agenda2030:n tavoitteita. Tiekartassa merkittäviä teemoja ovat muun muassa sivistys, hyvinvoinnin edistäminen, maankäyttö, ympäristönsuojelu sekä energiatuotanto ja -jakelu.

Kaupungit korostavat haluavansa toimia esimerkkinä ja tienraivaajina kaikenkokoisille kaupungeille ja kunnille kestävän kehityksen työssä. Tavoitteena on rakentaa kestävää tulevaisuutta ja jakaa hyviä käytäntöjä sekä kehittää uusi toimintamalleja yhteistyössä. Kestävän kehityksen toimikunta hyväksyi Agenda2030 tiekartan – Kestävä kehitys (kestavakehitys.fi)

Sitoumuksen allekirjoittivat Eurocities 2022 -tapahtumassa Espoossa pormestari Minna Arve Turusta, pormestari Anna-Kaisa Ikonen Tampereelta, kaupunginjohtaja Päivi Laajala Oulusta, kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä Espoosta, pormestari Juhana Vartiainen Helsingistä ja kaupunginjohtaja Ritva Viljanen Vantaalta.

Suomen kuuden suurimman kaupungin julkilausuma kansallisen kestävän kehityksen tiekartan edistämisestä Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen Agenda 2030-toimintaohjelma tavoitteineen mahdollistaa kaupunkien tulevaisuuden haasteiden ja tehtävien horisontaalisen tarkastelun. Kestävän kehityksen toimikunnan vuonna 2022 julkistama Kansallinen tiekartta sanoittaa kestävän kehityksen muutosalueet osaksi suomalaista yhteiskuntaa.

Tiekartassa merkittäviä teemoja ovat muun muassa sivistys, hyvinvoinnin edistäminen, maankäyttö, ympäristönsuojelu sekä energiatuotanto ja -jakelu.

Kaupungeilla on merkittävä rooli näiden kestävän kehityksen teemojen edistäjinä: Ilman kaupunkeja valtiot eivät onnistu kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa.

Suomen kuutoskaupungit Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku ja Vantaa ovat kestävän kehityksen suunnannäyttäjiä ja edelläkävijöitä kansallisesti ja kansainvälisesti. Tahdomme toimia esimerkkinä ja tienraivaajina kaikenkokoisille kaupungeille ja kunnille kestävän kehityksen työssä, innostaen osallistumaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseen, jakaen hyviä käytäntöjä ja oppien muilta, jättämättä ketään jälkeen. Emme kuitenkaan onnistu tässä yksin, vaan globaalisti verkostoituen ja yhteiskunnan kaikkien toimijoiden, erityisesti Suomen valtion tukemana. Vain tasavertaisella yhteistyöllä ja yhteiskehittämisellä pääsemme kansallisen kestävän kehityksen tiekartan päämääriin.

Täten me, Suomen kuusi suurinta kaupunkia, Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku ja Vantaa, sitoudumme edistämään kestävän kehityksen kansallisen tiekartan muutosalueiden tavoitteita omien strategisten painopisteidemme mukaisesti.

Minna Arve, Turun pormestari
Anna-Kaisa Ikonen, Tampereen pormestari
Päivi Laajala, Oulun kaupunginjohtaja
Jukka Mäkelä, Espoon kaupunginjohtaja
Juhana Vartiainen, Helsingin pormestari
Ritva Viljanen, Vantaan kaupunginjohtaja

Kuva: Lauri Rotko