Siirry sisältöön

Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiö on perustettu

Suomen valtio ja Helsingin kaupunki ovat perustaneet säätiön uutta arkkitehtuuri- ja designmuseota varten. Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiön hallitukseen nimitettiin yhdeksän jäsentä, jotka edustavat laajaa asiantuntemusta rahoituksen, varainhallinnan, juridiikan, säätiötoiminnan, sijoittamisen, suunnittelualojen ja museotyön aloilta.

Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiö perustettiin Helsingissä 28.4.2022. Säätiön perustamiskirjan allekirjoittivat tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen, Helsingin pormestari Juhana Vartiainen, opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoinen sekä Helsingin kaupungin kansliapäällikkö Sami Sarvilinna.

Säätiön tehtävänä on perustaa uusi, kansainvälisesti korkeatasoinen arkkitehtuuri- ja designmuseo, jonka uudisrakennus sijoittuu Helsingin Eteläsatamaan. Säätiö vastaa museon varainhankinnasta ja hallitsee museon pääomaa. Museon toteutuessa nykyiset Arkkitehtuurimuseo ja Designmuseo sulautuvat kokoelmineen nyt perustettuun säätiöön.

Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiön hallituksen puheenjohtajaksi nimitettiin Valtiokonttorin pääjohtaja Timo Laitinen, joka on myös toiminut museohankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana keväästä 2021 lähtien.

Säätiön hallituksen jäseniksi nimitettiin arkkitehti Mikko Aho, Föreningen Konstsamfundetin toimitusjohtaja Stefan Björkman, hallitusammattilainen Anne Korkiakoski, Senaatti-kiinteistöjen laatu- ja yhteiskuntavastuujohtaja Juha Lemström, valtiovarainministeriön alivaltiosihteeri Leena Mörttinen, Bang & Olufsenin Chief Design Officer Miklu Silvanto, Serlachius-museoiden johtaja Pauli Sivonen sekä Aalto-yliopiston strategisen muotoilun professori Anna Valtonen.

“Olen iloinen, että arkkitehtuuri- ja designmuseon toteuttaminen on nyt astunut merkittävän askeleen eteenpäin. Museohankkeen eteneminen luo uskoa parempaan tulevaisuuteen ja kulttuuriin yhteiskunnan elvyttävänä ja uudistavana voimavarana”, sanoo tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen.

“Tavoitteena on rakentaa maailman paras arkkitehtuuri- ja designmuseo, joka innostaa katsomaan maailmaa uudella tavalla. Helsingille museohanke merkitsee myös kansainvälisen vetovoiman kasvua ja olen valtavan iloinen siitä, että hanke on edennyt suunnitelman mukaisesti”, pormestari Juhana Vartiainen toteaa.

“- On kunnia lähteä johtamaan tätä historiallista hanketta. Uuden museosäätiön hallitukseen nimitetyn asiantuntijajoukon kanssa haluamme luoda parhaat mahdolliset edellytykset tulevaisuuden museotoiminnalle niin taloudellisesti, ekologisesti kuin kulttuurisesti kestävälle pohjalle. Muuttuva maailma kannustaa rohkeisiin, vastuullisiin ratkaisuihin”, kommentoi Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiön puheenjohtajaksi nimitetty Timo Laitinen.

Tavoitteena näkemyksellinen tulevaisuuden museo

Uudesta arkkitehtuuri- ja designmuseosta suunnitellaan näkemyksellistä tulevaisuuden museota. Parhaillaan käynnissä olevassa valmisteluvaiheessa laaditaan kattava hankesuunnitelma museon ja sille rakennettavan uudisrakennuksen toteuttamisesta. Valmisteluvaihe tähtää museon lopulliseen toteutuspäätökseen vuoden 2023 alkupuolella.

Museolle suunniteltu uudisrakennus sijoittuisi Helsingin Eteläsatamaan osaksi laajempaa Makasiinirannan kehityshanketta. Makasiinirannasta on käynnissä kansainvälinen laatu- ja konseptikilpailu. Kilpailussa varataan paikka museolle, mutta se ei sisällä museon suunnittelua. Museorakennuksesta järjestetään aikanaan erillinen arkkitehtuurikilpailu.

Uuden museon kehitystyötä voi seurata osoitteessa admuseo.fi.

Kuva: Paavo Jantunen, Helsingin kaupunki