Siirry sisältöön

Ratkaisuohjelma Hack for Society tuotti kahdeksan uutta konseptia yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisuun

Helsingin kaupunki oli mukana tänä keväänä Helsingin yliopiston Think Companyn toteuttamassa ratkaisuohjelmassa Hack for Society. Ohjelma toi yhteen poliitikot, tutkijat ja opiskelijat ratkomaan tieteellisen tutkimuksen tunnistamia yhteiskunnallisia ongelmia.

Neljän viikon aikana syntyi kahdeksan ratkaisuehdotusta muun muassa koulujen eriarvoistumisen ehkäisemisestä tasa-arvoiseen vanhemmuuteen, mielenterveyspalveluiden saatavuuteen ja ikääntyneiden arkikuntoutukseen.

Helsingin kaupungilta ratkaisuohjelmaan osallistui asiantuntijoita ja mentoreita muun muassa kasvatuksen ja koulutuksen ja kaupunkiympäristön toimialoilta sekä kaupunginkansliasta.

Voittajaehdotuksessa tartutaan koulujen eriarvoistumiseen arjen tasolla

Ohjelman päätteeksi tuomaristo valitsi työstetyistä ehdotuksista ansioituneimmaksi peruskoulujen epätasa-arvoa ja alueellista eriytymistä ehkäisevän viestintä- ja sometoimintamallin.

Voittajatyössä haasteena oli ehkäistä ja vähentää peruskoulujen eriarvoistumista. Ohjelman aikana ratkaisutiimi kiinnitti huomiota, että osana eriytymiskehitystä osalle kouluista muodostuu huono maine, mikä entisestään lisää eriytymiskehitystä.

Ratkaisun ideana on, että oppilaat kertovat itse koulunsa arjesta ja opiskelustaan sosiaalisessa mediassa. Tavoitteena on tuoda esiin vahvuuksia ja murtaa kouluun liitettyjä mahdollisia negatiivisia mielikuvia. Viestintään otetaan mukaan myös koulun lähellä olevat toimijat alueellisen yhteisöllisyyden lisäämiseksi. Somemateriaalin tuottamisessa lapsia auttaa viestinnän ammattilainen, joka laatii viestintäsuunnitelman ja juurruttaa toiminnan osaksi koulun arkea.

Lue lisää ratkaisuehdotuksista Hack for Societyn blogista

Osaa ratkaisuista kehitetään eteenpäin ja tuodaan käytäntöön

Seuraavaksi tiimit pohtivat tarkemmin ideoidensa jatkojalostusta, jotta ohjelman oivallukset eivät jää vain ajatuksiksi. Osa tiimeistä jatkaa työtä yhdessä, osaa ratkaisuehdotuksista viedään eteenpäin muiden organisaatioiden ja kaupunkien toimesta.

Helsingin kaupungilta ohjelman tuomaristoon kuulunut kestävän kehityksen erityisasiantuntija Mia Malin näkee ratkaisuehdotuksissa paljon potentiaalia.

“Aiomme käydä ratkaisuehdotuksia läpi myös kaupungin sisällä ja jakaa ideoita meidän omien kehityshankkeiden kanssa. Vaikka ehdotukset eivät tällaisenaan toteutuisi tai tiimien työ ratkaisuehdotusten parissa päättyisi, voi ehdotuksista löytyä kimmokkeita kaupungin kehitystyölle”, toteaa Malin.

Helsinki Think Company järjestää Hack for Society -ratkaisuohjelman yhteistyössä Helsingin kaupungin, Vantaan kaupungin, Diakonissalaitoksen ja Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö – Itlan kanssa.

Kuva: Hack for Society -osallistujat ohjelman päätöstilaisuudessa. Kuva: Think Company