Siirry sisältöön

OmaStadin äänestys kiinnosti helsinkiläisiä

Helsingin osallistuvan budjetoinnin äänestys päättyi lokakuun lopussa. Äänestettävänä oli lähes 400 kaupunkilaisten tekemää ehdotusta, ja jaossa oli yhteensä 8,8 miljoonaa euroa.

OmaStadin äänestykseen osallistui 47 064 kaupunkilaista. Koko kaupungin äänestysprosentti oli 8,1 prosenttia. Helsingin osallistuvan budjetoinnin äänestysprosentti on kansainvälisesti tarkasteltuna hyvä. Ehdotuksia oli tehty sekä seitsemälle suurpiirille että koko kaupungin yhteisiksi.

Liikunta ja ulkoilu kiinnostivat kaupunkilaisia. Tähän teemaan liittyviä ehdotuksia tehtiin eniten lähes kaikilla suurpiireillä. Ne myös keräsivät äänestyksessä eniten ääniä, lähes 30 prosenttia annetuista äänistä.
Seuraavaksi eniten ääniä annettiin puisto- ja luontoteemaisille ehdotuksille sekä yhteisöllisyys- ja ekologisuusteemaan kuuluville ehdotuksille.

Kaupunkilaiset jättivät OmaStadiin lähes 1 500 ideaa. Kevään 2021 aikana ideoista muokattiin 397 ehdotusta äänestettäviksi. Kaupunkilaisia kiinnostivat eniten oman suurpiirin ehdotukset, jolloin äänestysprosentti oli noin 8 prosenttia. Koko kaupungin yhteiset ehdotukset kiinnostivat lähes yhtä paljon, äänestysprosentti oli 6 prosenttia.

Anna palautetta OmaStadin äänestyksestä

OmaStadia kehitetään jatkuvasti, joten kaupunkilaisilta saatu palaute on tärkeää. Kaupunki kerää tällä hetkellä palautetta äänestyksestä. Saadun palautteen perusteella OmaStadin äänestystä kehitetään entistä toimivammaksi. Kysely on avoinna helsinkiläisten vastauksille 31.12.2021 saakka.

Kaksi lasta ja lasten polkupyörä.

Lasten toive uusista leluista täyttyi

Yksi äänestysvaiheesta toteutukseen edennyt toive oli uusista leluista ja leikkivälineistä Länsi-Helsingin kahteentoista leikkipuistoon. Ehdotusta edistettiin siten, että lasten toivomuksia kirjattiin koululaisten kokouksissa, iltapäivätoiminnassa ja leikkipuiston arjessa pienten lasten perheiden kanssa.

Lasten lisäksi myös OmaStadin ehdotusta koordinoinut Leikkipuisto Nuolen ohjaaja Susanna Halinen iloitsee ehdotuksen läpimenosta.
– Nykyiset lelumme ovat huonokuntoisia. Mahtavaa, että tänne on tulossa uusia leluja, sanoo Halinen.

OmaStadin äänestys suurpiireittäin ja ikäryhmittäin

Äänestysaktiivisuudessa oli suurpiirien välillä eroja. Kaikkien suurpiirien kohdalla äänestysprosentti nousi kuitenkin hienokseltaan yli 20-vuotiaiden osalta. 

Eteläinen 8,4
Läntinen 7,3
Keskinen 10,7
Pohjoinen 7,1
Koillinen 7,6
Kaakkoinen 12,3
Itäinen ja Östersundom 5,9

Ahkerimmin OmaStadissa äänestivät 11–15-vuotiaat koululaiset. Tämän ikäluokan äänestysprosentti oli 19 prosenttia. Koululaisten äänestysinto laski kuitenkin merkittävästi, mikä vaikutti koko kaupungin äänestystulokseen. OmaStadi kiinnosti myös työikäisiä ja perheellisiä. Esimerkiksi 30–49-vuotiaiden äänestysprosentti oli noin 10 prosenttia. Heikoimmin OmaStadi tavoitti yli 75-vuotiaat helsinkiläiset.

Helsingin kaupungin tekemä laajempi raportti OmaStadin äänestyksestä 2021 julkaistaan ensi vuoden alkupuolella.

Helsinkiläiset mukaan myös ehdotusten toteutuksen suunnitteluun

Helsingin kaupunki toteuttaa kaupunkilaisten äänestämät ehdotukset. Kaupunkilaiset voivat osallistua toteutettavien hankkeiden suunnitteluun ja vuorovaikutukseen monin eri tavoin, hankkeesta riippuen. Vuorovaikutus käynnistyy keväästä 2022 alkaen. Keväällä voi omastadi.hel.fi-sivustolla seurata hankkeiden toteutuksen etenemistä.

Lue lisää:

Palautekysely äänestyksestä

OmaStadi

Äänestyksen tulokset

OmaStadin äänestyksessä äänesti 47 064 kaupunkilaista

OmaStadi on kaikkien

Löydä tapasi osallistua ja vaikuttaa Helsingin kehittämiseen

Kuva 1. Mainostoimisto KMG Turku.
Kuva 2. Kimmo Brandt, Helsingin kaupungin aineistopankki.