Siirry sisältöön

Malmin entinen lentokenttä on avattu virkistyskäytölle

Malmin entisen lentokentän alue on tänään avattu kaupunkilaisille. Kentän aidatulle alueelle voi tästä hetkestä eteenpäin kulkea vapaasti viiden jalankulkuportin kautta. Tarjolla on muun muassa matkaluistelua. Moottoriajoneuvolla ajaminen kenttäalueella on kielletty.

Malmin entinen lentokenttä muuttuu tänään kaikille kaupunkilaisille avoimeksi alueeksi. Siellä on mahdollista esimerkiksi kävellä, juosta, pyöräillä, luistella ja hiihtää, lennättää leijaa ja pelata palloa. Moottoriajoneuvoilla, kuten mopoilla ja autoilla, ei kenttäalueella saa ajaa.

Pyydämme kuitenkin alueen käyttäjiä huomioimaan, että kentän läpi kulkee myös kaksi pelastuslaitoksen hälytysajoreittiä, eli kentällä pitää olla valppaana, mikäli kuulee sireenin.

Alueen kulkuportit sekä virkistys- ja väliaikaiskäytön toiminnot löytyvät uudesta Malmin kentän talven virkistyskäytön opaskartasta.

Talven virkistyskäytön opaskartta

Kentältä löytyy matkaluistelurata

Helsinkiin on paljon toivottu matkaluistelurataa, mutta merenjään vahvuus ja sääolosuhteet ovat ailahtelevia, joten matkaluisteluradalle löytyi varmempi ja turvallisempi paikka Malmin lentokentän uudelta virkistysalueelta. Rata on nyt auki ja kaikkien ulkoilijoiden käytettävissä. Radan tilannetietoja voi seurata ulkoliikunta.fi -palvelusta.

Lentokentän kiitoradan kohdille osittain jäädytettävä matkaluistelurata mukailee muodoltaan syklistä nelikulmiota, pituutta sillä on noin 1,2 kilometriä ja leveyttä on parhaimmillaan yli 10 metriä.

Malmin matkaluistelurata on ulkoilijoiden käytössä niin kauan kuin olosuhteet sallivat ja jäällä luistelu on turvallista. Luisteluradan ja jään kuntoa seurataan päivittäin, ja rataa esimerkiksi jäädytetään, aurataan, harjataan ja niin sanotusti höylätään aina tarpeen tullen.

Alueen rakentamiseen valmistaudutaan

Malmin entisen lentokentän alueen rakentaminen on käynnistymässä alkuvuoden 2022 aikana. Kentän alueella valmistellaan esirakentamisurakkaa, johon kuuluu kolme kokonaisuutta: maakaasun runkoputken esirakentaminen, uusi ajoyhteys kenttäalueen pohjoisosaan ja erilaisia esirakentamisen koerakenteita. Työt käynnistyvät näillä näkymin kevättalvella.

Alueella sijaitseva maakaasun runkoputki tulee siirtää uuteen sijaintiin ensimmäisten asuinalueiden, Nallenrinteen ja Lentoasemankorttelien kohdalta. Käytännössä tämä tarkoittaa mittavia kaivuutöitä noin kahden kilometrin matkalla. Töiden jälkeen kaivuualue maisemoidaan ennalleen.

Uusi ajoyhteys sijoittuu alueen pohjoisosaan Suurmetsäntien ja rullaustien väliin. Ajoyhteys tulee palvelemaan rakentamislogistiikkaa ja erilaista väliaikaiskäyttöä kuten tapahtumia.

Uuden valaistun jalankulun ja pyöräilyn reittiyhteyden varrelle on suunnitteilla myös ulkokuntoilu- ja leikkipaikka, jonka rakennustyöt käynnistyvät todennäköisesti myöhemmin keväällä.

Kentän muu väliaikaiskäyttö

Pelastuslaitos jatkaa toimintaansa Malmin pelastusasemalla, ja käyttää päivittäin hälytysajoreittejä kentän poikki.

Kentän alueelle tulee myös Stadin ammatti- ja aikuisopiston (Stadin AO) käyttöön väistötiloja Roihupellon uuden kampuksen rakentamisen ajaksi. Isojen ajoneuvojen ulkoharjoittelualue ja ajoneuvojen huoltoharjoitteluhallit otetaan logistiikkaopetuksen käyttöön maaliskuussa 2022. Ulkoharjoittelualue on rajattu virkistyskäytössä olevasta alueesta aidalla, eikä ulkopuolisilla ole pääsyä harjoittelualueelle.

Terminaalin ja hangaarin korjaukset

Malmin entisen lentokentän terminaali- sekä hangaarirakennukset ovat lainvoimaisella asemakaavalla suojeltuja. Rakennuksiin on tulossa niiden käyttöä turvaavia teknisiä korjauksia.

Talousarviossa terminaalin remontin suunnittelu on ajoitettu vuodelle 2022 ja tekniset korjaukset vuodelle 2023. Hangaarissa puolestaan suunnittelu tehdään 2023 ja korjaukset 2024.

Malmin kenttä ja Malmin kaupunkiuudistus

Malmin entisen lentokentän alue on uuden yleiskaavan tärkein kokonaan uusi asuntorakentamisalue. Kentän alueelle rakennetaan uusia asuntoja noin 13 500. Asuntojen suunnitellaan valmistuvan 400–600 asunnon vuositahtiin. Koko alueen rakentuminen kestää noin 25–30 vuotta. Rakennettavia asuinalueita on lähes kymmenen, joista jokainen suunnitellaan omalla teemallaan.

Koska aluerakentamishankkeet ovat pitkäkestoisia, haluaa kaupunki varmistaa, että Malmin kentän alue pysyy mahdollisimman aktiivisessa ja monipuolisessa käytössä ennen rakentamisen alkamista ja sen aikana. Samalla kun kaavoitus valmistuu ja rakentaminen etenee, Malmin kenttä palvelee helsinkiläisiä monipuolisena kymmenien hehtaarien virkistys-, tapahtuma- ja harrastuspaikkana.

Malmi on yksi kolmesta kaupunkiuudistusalueista, joille kohdistuu paljon korjaus- ja parannustoimenpiteitä seuraavien vuosien aikana. Malmin kentän väliaikaiskäyttö ja myöhempi asuinrakentaminen tuovat uusia toimintoja ja mahdollisuuksia koko Malmille, malmilaisille sekä kaikille helsinkiläisille.

Lue lisää kaupunkiuudistuksesta: uuttahelsinkia.fi/kaupunkiuudistus

Malmin kentän asioita käsitellään myös 2.2 klo 17 alkavassa virtuaalisessa Uutta Koillis-Helsinkiä tilaisuudessa. Löydät tilaisuuden tiedot ja osallistumisohjeet tämän linkin kautta.

Kuva: Paavo Jantunen