Siirry sisältöön

Makasiinirannan kilpailun toiseen vaiheeseen etenevät ehdotukset valittu

Makasiinirannan kilpailun ensimmäisen vaiheen
yhdeksän kilpailuehdotusta olivat vuodenvaihteessa julkisesti nähtävänä ja kommentoitavana Kerro kantasi -palvelussa. Tuomaristo on valinnut kilpailun toiseen vaiheeseen neljä parasta kilpailuehdotusta: Ahti, Boardwalk, Makasiinipromenadi ja Saaret.

”Tuomaristo painotti arvioinnissaan erityisesti suunnitelmien kokonaisratkaisua eli sitä, miten idea istuu Eteläsataman ikoniseen maisemaan ja sen historiallisiin arvoihin sekä siihen, onko ehdotus käytännössä toimiva ja toteutettavissa. Pidimme arvioinnissa tärkeänä myös kävely-ympäristön ja kaupunkitilan laatua sekä sitä, että ideoissa toteutuvat ilmastoviisaat ratkaisut”, toteaa tuomariston puheenjohtaja, Helsingin pormestari Juhana Vartiainen.

Ahti-ehdotuksen ansiona tuomaristo näkee työssä ammattitaitoisesti yhdistetyn kaupunkisuunnittelun, arkkitehtuurin, julkiset ulkotilat, kestävän kehityksen sekä monipuoliset toiminnot. Kaupunkilaisten osallistaminen ja Itämeri-teema on myös nostettu työssä esiin. Ehdotuksen takana on työryhmä Elävä Eteläsatama.

Boardwalk-ehdotuksen arkkitehtuuria tuomaristo kuvaa veistokselliseksi ja ainutlaatuiseksi. Ehdotuksella on vahva identiteetti ja arkkitehtoninen konsepti. Ehdotuksen on laatinut Aalto Development Oy:n vetämä ryhmä.

Makasiinipromenadi-ehdotuksen osalta tuomaristo tuo esiin alueen historian huomioimisen. Kilpailutyö toimii arvokkaan kulttuuriympäristön harmonisena jatkumona. Ehdotus saa myös kiitosta hyvin suunnitellusta rantareitistä julkisine ulkotiloineen. Työn on laatinut South Harbour –niminen ryhmä.

Saaret-ehdotus on tuomariston mukaan ymmärtänyt ansiokkaasti paikan luonteen ja työ vastaa hyvin kilpailun haasteisiin. Ratkaisu on tasapainoinen ja kokonaisvaltainen. Korkeatasoiset ulkotilat täydentävät Helsingin rantareittiä. Kilpailuehdotuksen takana on Konsortium Gran.

Kaupunkilaiset antoivat ehdotuksista yli 800 kommenttia tuomariston käytettäväksi. Keskustelussa useat kilpailuehdotukset saivat kiitosta rantabulevardien ja julkisten ulkotilojen laadusta – tätä pidettiin erityisen tärkeänä osana suunnittelua. Myös huolenaiheita esitettiin, esimerkiksi Tähtitorninvuoren näkymien tulevaisuus, rakennusten korkeus sekä julkisivujen laatu mietityttivät monia keskustelijoita.

Keskustelu on ollut hyödyllistä, sillä kilpailun toisessa vaiheessa suunnittelijoille annetaan ohjeita, joiden mukaan esimerkiksi rakennusten julkisivuja tarkennetaan. Tärkeiden näkymien säilyminen ja rakentamisen enimmäiskorkeus on ohjeistettu suunnitteluperiaatteissa, joita kilpailijoiden tulee myös noudattaa.

“Uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon, Vanhan Kauppahallin ja satamarakennuksen ottaminen huomioon osana kokonaisuutta on myös oleellista, vaikka tässä ei kilpailla museon suunnittelusta. Museosta on tarkoitus järjestää erillinen arkkitehtuurikilpailu myöhemmin”, muistuttaa pormestari Vartiainen.

Toisen vaiheen kilpailuehdotukset nähtäville heinäkuussa

Jatkoon valitut kilpailijat laativat tarkennetut kilpailuehdotukset kesäkuun 2022 loppuun mennessä, jonka jälkeen ne ovat nähtävillä ja kommentoitavina Kerro kantasi –palvelussa.

Makasiinirannan kilpailun voittaja julkistetaan loppusyksyllä 2022. Kilpailun voittanut ryhmä jatkaa alueen suunnittelua kumppanuuskaavoituksena yhteistyössä kaupungin kanssa. Kilpailun voittaja toimii myös kilpailuehdotuksen pohjalta muodostettavien tonttien toteuttajana. Toteutussopimuksen ja alueelle laadittavan asemakaavan hyväksymisestä päättää myöhemmin kaupunginvaltuusto.

Kilpailun ensimmäisen vaiheen kilpailuehdotukset ovat esillä Kerro
kantasi –palvelussa
. Koronarajoitusten poistuttua A1-kokoisiin kilpailuplansseihin voi tutustua myös Helsingin kaupungintalon aulatiloissa 8.4. asti.

Toukokuussa 2021 käynnistynyt kaksivaiheinen Makasiinirannan laatu- ja konseptikilpailu on suunnattu rakennus- ja kiinteistöalan kotimaisille ja kansainvälisille toimijoille tai niiden muodostamille yhteenliittymille, joilla on tekniset, taloudelliset ja muut edellytykset suunnitella ja toteuttaa erittäin vaativa ja laadukas rakennusprojekti Helsingin Eteläsatamanlahden läntisellä rannalla.

Ryhmien tarkemmat kokoonpanot ovat:

  • Elävä Eteläsatama (Ålandsbanken, Arkkitehdit Tommila, Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen, A-insinöörit, VSU)
  • AALTO Development (Arkkitehtitoimisto Lahdelma-Mahlamäki, Maisema-arkkitehtitoimisto NÄKYMÄ Oy, Sitowise)
  • South Harbour (NREP, SRV, Anttinen Oiva Arkkitehdit, Nomaji maisema-arkkitehdit, Sitowise, Suunnittelutoimisto Amerikka Oy)
  • Konsortium Gran (Niam, Taaleri Infra, K2S Architecs, White Arkitekter, Ramboll Finland, Rakennuttajatoimisto HTJ Oy)

Makasiinirannan kilpailusivut

Usein kysyttyä: Eteläsatama ja Makasiiniranta