Siirry sisältöön

Makasiinirannan kansainväliset kilpailuehdotukset kommentoitavina 16. tammikuuta asti

Yhdeksän kansainvälistä kilpailuryhmää ovat laatineet kokonaissuunnitelman, jossa kaupungin keskusta palveluineen laajenee Makasiinirantaan. Kilpailun tavoitteiden mukaisesti, Makasiiniranta on jatkossa osa käveltävää keskustaa, Helsingin rantoja kiertävää rantareittiä sekä uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon sijaintipaikka.

Yhdeksän kilpailuehdotuksen aineistot esillä Kerro kantasi –verkkopalvelussa

Makasiinirannan kilpailun ensimmäisen vaiheen yhdeksän kilpailuehdotusta on jätetty nimimerkein ja ne ovat julkisesti nähtävinä ja kaikkien kommentoitavana Kerro kantasi –palvelussa. Jokaisesta kilpailuehdotuksesta on esittelytekstit sekä suomeksi että englanniksi. Liitemateriaaleihin voi tutustua englanniksi.

”Tavoitteenamme on elämyksellinen ja merellinen Makasiiniranta, jossa kulttuuri ja vapaa-aika ovat vahvasti läsnä ja jonne ihmiset läheltä ja kaukaa haluavat tulla. Tapahtumat, palvelut sekä merellisessä maisemassa kulkemaan kutsuva reitti edistävät keskustan laajentumista Eteläsatamaan, samalla lisäten myös alueen yritysten elinvoimaa”, Helsingin pormestari Juhana Vartiainen sanoo.

Kommentteja ja näkemyksiä kilpailuehdotuksista voi jättää 16. tammikuuta 2022 asti.  Kooste palautteesta annetaan tuomaristolle tiedoksi ja hyödynnettäväksi kilpailun tuomarointia varten.

Neljän kärki etenee kilpailun toiseen vaiheeseen

Tuomaristo tekee päätöksen jatkoon valittavista töistä maaliskuussa 2022. Tuomaristo valitsee toiseen vaiheeseen enintään neljä parasta kilpailuehdotusta laatinutta kilpailijaa.

”Työryhmien taso on kansainvälisestikin arvioituna kova. Myös odotukset ehdotuksista ovat sen mukaisia – tämä on näytön paikka kenelle tahansa alan toimijalle ja konsortiot ovat varmasti pistäneet kilpailuehdotuksissa parastaan. Tässä ei suunnitella pelkästään Helsingin merellistä julkisivua vaan ikonista ja suomalaisille merkityksellistä paikkaa ja maisemaa”, kuvaa Helsingin kaupunkiympäristön toimialajohtaja Ville Lehmuskoski.

Kilpailun ensimmäisessä vaiheessa tuomariston arviointi painottuu erityisesti suunnitelman kokonaisuusratkaisuun ja siihen, miten ideasuunnitelma sopeutuu Eteläsataman maisemaan ja sen arvoihin. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota myös suunnitelmien kaupunkikuvalliseen laatuun, konseptin toimivuuteen ja toteutettavuuteen, kävely-ympäristön ja kaupunkitilan laatuun sekä Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteutumista edistäviin ratkaisuihin. Tärkeää on myös uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon, Vanha Kauppahallin ja satamarakennuksen huomioiminen osana kokonaisuutta. Kilpailu ei sisällä uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon suunnittelua, vaan museosta on tarkoitus järjestää erillinen arkkitehtuurikilpailu myöhemmin.  

Jatkoon valitut kilpailijat laativat tarkennetun kilpailuehdotuksen kesäkuun 2022 loppuun mennessä. Myös toisessa vaiheessa kilpailuehdotukset asetetaan julkisesti nähtäville ja kommentoivaksi Kerro kantasi –palveluun. Kilpailun etenemistä voi seurata osoitteessa makasiiniranta.hel.fi

Makasiinirannan kilpailun voittaja julkistetaan syksyllä 2022

Toukokuussa 2021 käynnistynyt kaksivaiheinen Makasiinirannan laatu- ja konseptikilpailu on suunnattu rakennus- ja kiinteistöalan kotimaisille ja kansainvälisille toimijoille tai niiden muodostamille yhteenliittymille, joilla on tekniset, taloudelliset ja muut edellytykset suunnitella ja toteuttaa erittäin vaativa ja laadukas rakennusprojekti Helsingin Eteläsatamanlahden läntisellä rannalla.

Kilpailun osallistujiksi on hyväksytty yhdeksän ryhmittymää. Mukana on arkkitehtuurin osalta Suomen suurimpia ja kansainvälisimpiä toimistoja sekä muutama alan tunnettu kansainvälinen toimisto.

Kilpailun suunnitteluryhmät ovat:

• Foster + Partners, Planetary Architecture
, Maanlumo and Ramboll with Hines Nordics

• HGR Property Partners, PES-Architects, VSU, WSP, Sweco 

• Konsortium Gran, K2S Architecs, White Arkitekter, Ramboll, HTJ

• Merellinen Helsinki 2030, JKMM, Loci, Ramboll

• NCC Property Development Oy ja NCC Suomi Oy (NCC, Arkkitehdit Soini & Horto, AOR Arkkitehdit, MASU Planning, Destia, Ramboll Finland, Salsa Concept)

• Skanska CDF Oy ja Skanska Talonrakennus Oy (Skanska Talonrakennus, Arkkitehtitoimisto ALA, SLA S/A, Sitowise

• South Harbour (NREP, SRV, Anttinen Oiva Arkkitehdit, Nomaji maisema-arkkitehdit, Sitowise)

• AALTO Development, LMA, Maisema-arkkitehtitoimisto NÄKYMÄ Oy, Sitowise

• Elävä Eteläsatama (Ålandsbanken, Arkkitehdit Tommila, Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen, A-insinöörit, VSU)

Kilpailun tulos julkistetaan syksyllä 2022. Kilpailun voittanut ryhmä jatkaa alueen suunnittelua kumppanuuskaavoituksena yhteistyössä kaupungin kanssa. Kilpailun voittaja toimii myös kilpailuehdotuksen pohjalta muodostettavien tonttien toteuttajana. Toteutussopimuksen ja alueelle laadittavan asemakaavan hyväksymisestä päättää myöhemmin kaupunginvaltuusto.

Kerro kantasi -kysely

Usein kysyttyä: Eteläsatama ja Makasiiniranta

Makasiinirannan kilpailusivut