Siirry sisältöön

Maailman toimivin kaupunki -strategia on ohjannut Helsinkiä päivä päivältä paremmaksi

Helsingin tavoitteena on olla päivä päivältä parempi. Tätä tavoitetta on viimeiset neljä vuotta ohjannut Helsingin kaupunkistrategia Maailman toimivin kaupunki. Kaupunkistrategiasta on valmistunut yhteenveto, johon on koottu keskeiset onnistumiset, kehityskohteet ja opit kuluneelta strategiakaudelta.

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi Maailman toimivin kaupunki –strategian syyskuussa 2017. Strategia on ohjannut ja linjannut kaupungin toimintaa ja taloussuunnittelua kuluneen valtuustokauden ajan.

“Maailman toimivin kaupunki on merkinnyt ennen kaikkea tekoja. Paikallistasolla olemme ratkoneet niin kaupunkilaisten arkipäiväisempiä haasteita kuin myös globaaleja ihmiskunnan kohtalonkysymyksiä. Minulle tärkeää on ollut myös se, että strategiamme on ollut koko kaupungin ja kaikkien kaupunkilaisten yhteinen”, Helsingin pormestari Jan Vapaavuori sanoo.

Maailman toimivinta kaupunkia tehty viiden päätavoitteen kautta

Maailman toimivin kaupunki -strategia rakentuu viidestä päätavoitteesta, joiden kautta maailman toimivinta kaupunkia on luotu. Päätavoitteet ovat olleet maailman toimivin kaupunki, kestävän kasvun turvaaminen, uudistuvat palvelut, vastuullinen taloudenpito ja Helsingin edunvalvonnan vahvistaminen.

“Tavoitteiden eteen on tehty paljon töitä. Olen ylpeä siitä, että organisaatiossamme on tapahtunut selkeä toimintakulttuurin muutos, jossa Helsingissä halutaan yhdessä tehdä töitä maailman toimivimman kaupungin tavoitteen eteen. Erityistä ylpeyttä koen siitä, että Helsinki on tänä päivänä selkeästi modernimpi ja kansainvälisempi, kuin neljä vuotta sitten”, Vapaavuori sanoo.

Viiden päätavoitteen pohjalta kaupunginhallitus hyväksyi noin 50 seuraavan tason tavoitetta ja niihin liittyvän noin 140 mittarin kokonaisuuden. Mittareiden pohjalta tehdyn arvioinnin perusteella strategian toteutuksessa korostuvat ainakin seuraavat onnistumiset:

  • Kestävän kasvun turvaamisessa hyvää tavoitteen mukaista kehitystä on saavutettu kaupunkirakenteen ja asumisen kehittämisessä sekä päästövähennyksissä. Myös varhaiskasvatuksen osallistumisaste on noussut.
  • Uudistuvissa palveluissa on edistytty peruspalvelujen asiakaslähtöisyydessä sekä digitalisaatiossa. Tästä konkreettisina esimerkkeinä toimivat mm. varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen lähipalvelujen opinpolku, ikääntyneiden kotiin vietävät ja kotona asumista tukevat palvelut sekä liikkumisen edistäminen. Digitalisaatiossa on edistytty kiihtyvällä tahdilla ja etäpalvelut ovat kehittyneet.
  • Vastuullisessa taloudenpidossa valtuustokauden alku eteni tuottavuustavoitetta lukuun ottamatta suunnitellusti. Koronakriisin vaikutus tilanteeseen muuttaa mahdollisuuksia onnistua talouden tavoitteissa ja lainakanta uhkaa kasvaa huolimatta siitä, että aiempien vuosien vastuullinen taloudenpito loi kaupungille pohjaa selvitä myös kriisitilanteessa suhteellisen hyvin.
  • Vaikuttavammassa edunvalvonnassa kaupunkien yhteistyötä valtakunnallisesti on merkittävästi tiivistetty ja Helsingin kansainvälisen profiilin nostamisessa on onnistuttu.

Koronakriisi edisti uusien toimintamallien käyttöönottoa

Strategiakauden aikana koronapandemia toi toimintaympäristöön huomattavia, ennakoimattomia muutoksia. Vakavuudestaan huolimatta koronakriisi edisti uusien toimintamallien käyttöönottoa.

Kaupungin kriisijohtamismalli käynnistettiin nopeasti ja sitä sovellettiin uuteen tilanteeseen. Digitalisaatio on edennyt kriisin aikana ja tarjonnut mahdollisuuden nopeuttaa kaupungin digitalisaatio-ohjelman mukaista kehittämistä. Koronakriisinhoito on vauhdittanut strategista ennakointia ja samaan aikaan nopeampaa ja ketterämpää toimintakulttuuria ja asioihin yhdessä tarttumista. Tämä on näkynyt mm. nopeassa tavassa tuottaa uusia kaupunkilaisten tarpeisiin vastaavia palveluita, kuten iäkkäämmille kaupunkilaisille suunnattu Helsinki Apu, maskien jako vähävaraisille ja Senaatintorin kesäterassi.

Helsingin kaupunkistrategian 2017-2021 Maailman toimivin kaupunki yhteenvetoon voi tutustua täällä.

Helsingin kaupunkistrategian 2017-2021 toteutumisesta on tehty myös videoita, jotka löytyvät Helsinki-kanavalta. Videoiden aiheina ovat Maailman toimivin kaupunki, digitalisaatio, katutöiden viestintä ja Hiilineutraali Helsinki.

Kuva: Jussi Hellsten