Siirry sisältöön

Kaupungin koulurakennus ehdolla Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon saajaksi

Jätkäsaaren peruskoulun rakennus (Hyväntoivonkatu 5) Helsingistä on ehdolla Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon 2022 saajaksi. Muita ehdokkaita ovat Jyväskylän yliopiston kirjaston peruskorjaus sekä Serlachiuksen Taidesauna Mäntässä.

Palkintoehdokkaiden valintaperusteluissa korostuivat tänä vuonna sivistys ja arkkitehtuurin kokonaisvaltainen laatu: ”Valitut kolme arkkitehtonista, maisemallista ja urbaania kohdetta muistuttavat toisaalta huippulaatuisten tieteen, koulutuksen ja oppimisen ympäristöjen merkityksestä ja toisaalta tuovat esiin sen, miten arkkitehtuuri luo abstrahoituvaan maailmaan lämpimiä hyvän elämän paikkoja.”

Jätkäsaaren peruskoulua kuvataan perusteluissa seuraavasti:

Helsingin Jätkäsaaren peruskoulu on syntynyt yleisen
arkkitehtuurikilpailun tuloksena. Se on solukoulu, jossa opetustilat on kudottu
erilaisiin opetustilanteisiin soveltuviksi tilaryhmiksi keskusaulan ympärille.
Kahden lukuvuoden kokemus on osoittanut, että tilojen jäsentely tukee
nykyaikaisen koulun pedagogisia tavoitteita.

Koulurakennus on ottanut merkittävän julkisen
rakennuksen roolin parhaillaan rakentuvassa Jätkäsaaren kaupunginosassa.
Arkkitehtuuriltaan koulu on läpikotaisin raikas. Suunnittelu ja toteutus ovat
harkittuja ja poikkeuksellisen huoliteltuja. Rakennuksen selkeä, harkkomainen
hahmo poikkeaa tuoreella tavalla yleisestä koulurakennusten arkkitehtuurista.
Maantasokerroksen tiilimuuraus juurruttaa talon paikoilleen ja ylempien
kerrosten vaaleus liittää rakennusta laajempaan Jätkäsaaren kaupunkimaisemaan.

Julkisivujen jäsentelyn ideana on ehjän pinnan
ja ikkuna-aukkojen tiivis leikki. Sommitelma on taitavasti toteutettu.
Hienostunutta valon käyttöä täydentävät kattojen ”valokaivot”.

Arkkitehtuurin laadun viimeistelee virkeän
värikäs piha, jonka ansiosta koulun ja viereisen Bunkkeriksi kutsutun
satamavaraston väliin jää riittävästi ilmaa. Bunkkeri tarjoaa koulun käyttöön
sen tarvitsemat liikuntatilat.  

Jätkäsaaren koulu on oppimisympäristönä
esimerkillinen. Komea ja kauniisti ylävalaistu keskustila on rakennuksen ydin.
Näköyhteydet keskusaulan ja opetustilojen välillä muodostavat hyvän lähtökohdan
selkeälle orientaatiolle. Tilallinen ratkaisu muodostaa vaihtelevan kudelman
erilaisia opetustilanteita varten. Koulu on tehokas ja samalla väljän
hengittävä. Materiaalit ovat tunnistettavia ja niiden avulla yksittäisiin
soluihin on saatu luotua omaa identiteettiä. Suunnittelussa on vältetty tilojen
liiallista täyttämistä irtokalusteilla: näin järjestyksessä olevat interiöörit
ovat koulurakennuksissa harvinaista herkkua
. ”

Kokonaisuutena Jätkäsaaren koulu on merkittävä
puheenvuoro suomalaisen nykyarkkitehtuurin kentässä.
 ”

Kaupunki on tilannut rakennuksen, joka valmistui vuonna 2019. Rakennushankkeen projektinjohtajina toimivat kaupunkiympäristön toimialalta hankesuunnitteluvaiheessa Anneli Nurmi ja toteutusvaiheessa Arto Manninen. Koulun suunnitellusta vastasivat Erkko Aarti, Kuutti Halinen, Janne Kentala, Arto Ollila ja Mikki Ristola, Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit (palkintoehdokkaat).

Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon saajan valitsee tänä vuonna elokuvaohjaaja Klaus Härö. Voittaja julkistetaan 3. lokakuuta.

Lisää tietoa: https://www.arkkitehtuurinfinlandia.fi/

Kuvaa sisätiloista: Kuvatoimisto Kuvio.

Kuvassa koulu oikealla, iltakuva Antti Pulkkinen

Kuvat: Kuvatoimisto Kuvio, AOR Arkkitehdit ja Antti Pulkkinen.