Siirry sisältöön

Kaupungin digiloikka mahdollistaa helsinkiläisille sujuvamman arjen ja henkilökohtaisemmat palvelut

Helsingin tavoite on olla maailman parhaiten digitalisaatiota hyödyntävä kaupunki. Kunnianhimoinen digiloikka ei kuitenkaan ole mahdollinen ilman toimivaa digitaalista perustaa sekä yhteisiä alustoja ja mahdollistajia.

”Digitalisaatio muuttaa maailmaa enemmän kuin mikään muu, ja koronapandemia on vain vauhdittanut tätä. Koronan myötä digitaalisten palveluiden tarve ja kysyntä kasvoivat nopeasti, mutta kaupungin täytyy laajemmin myös strategisesti ja pitkäjänteisesti panostaa digitalisaatioon. Tähän on kiinnitetty huomiota jo ennen pandemiaa, ja tätä tavoitellaan kaupungin kunnianhimoisessa digitalisaatio-ohjelmassa. Tulevaisuudessa haluamme kohdentaa kaupungin palveluja ennakoivasti. Tämä edellyttää laajaa analytiikan ja datan hyödyntämistä sekä toimivaa digitaalista perustaa kaikille kaupungin palveluille”, sanoo pormestari Jan Vapaavuori.

Palvelu löytää kaupunkilaisen

Helsinki haluaa varmistaa palveluiden helpomman löydettävyyden ja käytettävyyden. Tavoitteena on, että palvelu löytää kaupunkilaisen. Joskus parasta palvelua voi olla se, kun palvelua ei tarvitse etsiä lainkaan, vaan kaupunki täyttää palvelutarpeen automaattisesti. Pohjaa palvelutarvetta ennakoiville ja aiempaa henkilökohtaisemmille digitaalisille palveluille mahdollistetaan muun muassa uudistamalla kaupungin verkko- ja asiointipalvelut kokoava sivusto hel.fi vuosien 2021-2022 aikana.

”Helsingin kaupunki tarvitsee toimivan digitaalisen perustan, yhteiset alustat ja työkalut sekä laadukkaan datan palveluiden kehittämiseen. Nämä nopeuttavat kaupungin digitalisaatiotavoitteiden saavuttamista ja mahdollistavat muuttumisen palvelutarvetta ennakoivaksi kaupungiksi, joka toimii ihmisten ehdoilla”, kertoo Helsingin digitalisaatiojohtaja
Mikko Rusama.

Tavoitteena on myös kaupungin ison sovellusmäärän, noin 900 erilaista järjestelmää, hallittu pienentäminen. Nykyistä paremmat mutta määrällisesti vähemmät sovellukset säästävät kustannuksia, helpottavat palvelujen löydettävyyttä ja pienentävät tietoturvariskiä.

Helsinki tuottaa maailman käytetyintä ja käytettävintä kaupunkidataa vuonna 2025

Toinen tärkeä kokonaisuus on kaupungin datastrategian toimeenpano, jonka myötä kaupunkilaisdatan hyödynnettävyys ja käytettävyys paranevat. Helsingin tavoitteena on tuottaa maailman käytettävintä ja käytetyintä kaupunkidataa vuoteen 2025 mennessä. Samalla kaupungin yhteinen analytiikkaympäristö​ mahdollistaa nykyistä paremmin tekoälyn ja koneoppimisen hyödyntämistä kaupungin palveluissa.

Helsinki kehittää myös kaupungin yhteistä datan sekä analytiikan hallintaa ja hyödyntää edistynyttä analytiikkaa sekä koneoppimista. Keskeisiä ovat koko kaupungin käyttämät yhteiset data- ja analytiikkaratkaisut, kuten kaupungin 3D-malli ja Helsinki Region Infoshare -palvelu. Keskitetty digitalisaation johtaminen mahdollistaa myös paremman tilannekuvan luomisen koko kaupungista. Tavoitteena on, että tiedot kaupungin tilannekuvasta ja ennustemalleista ovat nykyistä paremmin hyödynnettävissä jatkuvassa kaupungin strategiatyössä ja edunvalvonnassa.

Vahva digitaalinen perusta mahdollistaa palvelukehityksen

Helsinki kehittää myös omaa digitaalista perustaansa uudistamalla kaupungin infra- ja perustietotekniikan palvelut. Tavoitteena on tuottaa kaupungille toimiva ja turvallinen tietoliikenne, joka voi mahdollistaa uusia innovatiivisia palveluja. Lisäksi toimiva digitaalinen perusta tekee palveluista kustannustehokkaampia ja saatavuudeltaan parempia. Samalla se mahdollistaa myös nopean ja helpon tuen kaupungin työntekijöille ja tarjoaa kaupungin työntekijöille laadukkaat työvälineet työskentelyn tueksi. Näitä ovat esimerkiksi modernit pilvipohjaiset työvälineet ja -palvelut.

Helsingin kaupunginkansliaan perustettiin vuoden 2021 alusta digitalisaatioyksikkö. Se on keskeinen osa kaupungin strategiaosastoa ja sen tavoitteena on varmistaa helsinkiläisille sujuvampi arki tarjoamalla palvelut henkilökohtaisemmin ja ennakoivasti. Tavoitteena on myös automatisoida kaupungin palveluprosesseja ja luoda ajasta ja paikasta riippumattomia itsepalveluita.

Lisätietoja Helsingin digitalisaatiosta osoitteesta https://digi.hel.fi/


Helsingin kaupunki on
varannut kaupungin talousarviossa kaupunginhallituksen käyttövaroihin mainittujen
kokonaisuuksien lisäksi 10 miljoonaa euroa, jotka ohjataan koronakriisistä
palautumista auttaviin ja digitalisaatiota edistäviin hankkeisiin kuluvan
vuoden aikana. Niistä voit lukea lisää tästä.