Siirry sisältöön

Helsinkiläisiltä lähes 500 ehdotusta kaupungin kehittämiseksi

Helsingin osallistuvan budjetoinnin OmaStadin toisella kierroksella on kevään aikana yhdessä kaupunkilaisten ja kaupungin asiantuntijoiden kanssa hiottu lähes 500 ehdotusta kaupungin kehittämiseksi. Näistä ehdotuksista äänestetään syksyllä 2021. Eniten ehdotuksia tehtiin teemoista liikunta ja ulkoilu sekä puistot ja luonto.

Lähes 500 uudistusehdotusta ovat sekä alueellisia että kaupunkitasoisia, ja niihin voi tutustua OmaStadin verkkosivulla.

Tammi–toukokuussa satoja ehdotuksia kehitettiin yhteisvoimin OmaStadin verkkosivuilla ja kaupungin järjestämissä 15 verkkotyöpajassa. Työpajoihin osallistui noin 500 kaupunkilaista ja yli sata kaupungin asiantuntijaa.

Helsinkiläinen Iiri Heinilä kertoo, millaista oli osallistua OmaStadin toiselle kierrokselle.
”Käydessäni Uunisaaressa uimassa tulin ajatelleeksi uimiseen liittyvien pienten asioiden kohentamista. OmaStadin ideointi osui kohdalle kuin tilauksesta. Ideoihini liitettiin myöhemmin idea esteettömästä kulkemisesta alueella. Alueraksa-työpajassa tutustuin uusiin ihmisiin. Olin aivan innoissani, kun yhteisistä ideoista työstetty ehdotus eteni seuraavaksi Teemaraksa-työpajaan. Halusin olla mukana sielläkin. Olen toiveikas, sillä uskon vahvasti yhteiseen ehdotukseemme.”

”Kesäkaudella asukkaiden ehdotuksiin voi tutustua Omastadin verkkosivuilla. Ehdotuksista näkee, että asukkaat ovat todella sitoutuneet kaupunkinsa kehittämiseen. Helsinkiläinen asukasosallisuus on kaiken kaikkiaan luontevaa ja vilkasta. On ollut ilo olla mukana tuomassa asukkaiden ja kaupungin väliseen vuoropuheluun uusia ulottuvuuksia”, kuvaa Helsingin kaupungin osallisuus- ja neuvontayksikön päällikkö Johanna Seppälä.

Unelmien Helsinki tehdään yhdessä

Jokaisella helsinkiläisellä on oikeus kokea itsensä helsinkiläiseksi ja tehdä vaikuttavia tekoja yhteisönsä hyväksi. Helsinkiläiset tekevät kaupungin, ja paikallisylpeys on osa kaupungin identiteettiä. Helsingissä on helppo toimia toisten hyväksi.

OmaStadin tavoitteena on vahvistaa kaupunkilaisten vaikuttamismahdollisuuksia, edistää yhdenvertaisuutta ja lisätä ymmärrystä kaupungin toiminnasta. Samalla edistetään avointa ja läpinäkyvää suunnittelua, päätöksentekokulttuuria ja mahdollistetaan asukkaiden suora osallistuminen kaupungin kehittämiseen sekä talouden suunnitteluun.

Helsingin apulaispormestari Anni Sinnemäki kuvaa tapaa, jolla Helsinki toteuttaa osallistavaa budjetointia.
”Vuorovaikutus OmaStadin tapaan on vahvistanut käsitystämme siitä, mikä on asukkaille tärkeää. OmaStadin avulla on myös toteutunut monta kiinnostavaa kokeilua, joiden myötä Helsingistä on tullut sekä toimivampi että viihtyisämpi kaupunki.”

OmaStadi on Helsingin kaupungin tapa toteuttaa osallistuvaa budjetointia. Syksyllä 2020 käynnistyi OmaStadin toinen kierros, johon kaupunki käyttää 8,8 miljoonaa euroa. Kaupunkilaisten 1463 ideasta OmaStadin kriteerit täytti 1150 ideaa. Suosituimpia teemoja olivat liikunta ja ulkoilu, puistot ja luonto, rakennettu ympäristö sekä yhteisöllisyys. Asukkaat ovat jalostaneet ja yhdistäneet ideoista ehdotuksia asiantuntijoiden kanssa OmaStadi-sivustolla ja työpajoissa. Toukokuussa saatiin päätökseen lähes 500 ehdotuksen muokkaaminen ja aloitettiin kustannusarvioiden laadinta. Ensi syksynä valitaan äänestämällä ne ehdotukset, jotka kaupunki toteuttaa.

Lue lisää:

OmaStadi

Ehdotukset

Ensimmäisen kierroksen ehdotusten toteutumisten seuranta

Maailman toimivin kaupunki – Helsingin kaupunkistrategia 2017–2021

Kuva: KMG Turku.