Siirry sisältöön

Helsinki tarjoaa puitteet monenlaiselle innovaatio- ja kokeilutoiminnalle – hautomoissa syntyy uusia menestyjiä jo miljardien arvoiselle startup-kentälle

Helsingin seudun startup-yritysten arvo mitataan jo miljardeissa. Myös Helsingin kaupungilla on näppinsä pelissä.

”Helsingin kaupunki haluaa tarjota yrityksille parhaan innovaatio- ja kasvuympäristön sekä tukea uusien yritysten syntyä ja kasvua,” toteaa Santtu von Bruun, Elinkeino-osaston innovaatiot ja uudet kokeilut yksikön päällikkö.

Vuotuinen kasvuyritys- ja teknologia-alan tapahtuma Slush on aivan nurkan takana, joten on otollinen hetki kurkistaa esiripun taakse kaupungin yrityshautomo-, kokeilu- ja kiihdyttämötoiminnan ytimeen.

Helsingin kaupunki kokeilee, hautoo ja kiihdyttää yhdessä yritysten kanssa

Helsinki on kokeilualusta. Toisin sanoen kaupunki tarjoaa erilaisille yrityksille mahdollisuuksia kokeiluihin aidoissa kaupunkiympäristöissä ja myös kannustaa niihin. Kokeilutoiminnan tavoitteena on, että kehitetyt ratkaisut voisivat laajentua avoimille markkinoille. Lisätietoa testbed.helsinki-sivulta.

”Parhaimmillaan kokeilutoiminnan tuloksena kehittyy menestyviä yrityksiä, jotka kokeilutoiminnan kautta pystyvät luomaan juuri heidän asiakaskohderyhmiään palvelevia tuotteita. Kaupungin kannalta kokeilut ovat hedelmällisiä, sillä ne tarjoavat ratkaisuja todellisiin kaupunkielämän haasteisiin,” kertoo Helsingin kaupungin kaupunki-innovaatiot -tiimin päällikkö Kimmo Heinonen.

Monilla eri aloilla toimivat yritykset hyödyntävät jo kaupungin tarjoamia kokeilualustoja eli testbedejä. Testbed-toimintaa vetää kaupungin elinkeino-osasto ja mukana ovat kaikki kaupungin toimialat. Lisäksi Helsingin kaupungilla on omaa hautomo- ja kiihdyttämötoimintaa. Hautomoissa kehitetään liikeideoista yrityksiä ja autetaan yrittäjiä laaja-alaisesti esimerkiksi tarjoamalla fyysisiä työskentelytiloja ja verkoston tukea. Kiihdyttämöt puolestaan keskittyvät olemassa olevien yritysten palveluihin ja kasvuun, usein kansainvälisesti.

Yrityshautomot ja -kiihdyttämöt synnyttävät menestyjiä ja luovat yhteisöjä

Tarjoamalla yrityshautomo- ja kiihdyttämöpalveluita kaupunki tukee yrittäjiä konkreettisesti siellä, missä tapahtuu. Hautomoissa ja kiihdyttämöissä työskennellään tiiviissä yhteistyössä kumppaneiden ja verkostojen kanssa. Kaupunki on usein se taho, joka tarjoaa asiantuntija-apua sekä alustan kohtaamisille ja uusien yhteisöjen syntymiselle.

”Yrityshautomo ja -kiihdyttämötoiminnan ytimessä on potentiaalisten kasvuyritysten palvelu. Hautomoissa ja kiihdyttämöissä tuotetaan yritysten tarpeista lähtevää räätälöityä liiketoiminnan kehitysvalmennusta, joka tuottaa uusia menestyjiä eri toimialoille,” kertoo NewCo Helsingin palvelupäällikkö Timo Helenius.

Kaupunki tarjoaa yhdessä kumppaneidensa kanssa seuraavia yrityshautomo ja -kiihdyttämöpalveluita yrittäjien tueksi:

Maria-01
on Helsingin kaupungin, Startup Säätiön ja Helsingin uusyrityskeskuksen perustama voittoa tavoittelematon startup-keskittymä. Maria-01:n tiloissa toimii startupeja ja kasvuyrityksiä, venture capital -rahastoja sekä muita startup-ekosysteemin toimijoita, kuten bisnesenkeliverkosto Finnish Business Angel Network ja osaamiskiihdyttämö The Shortcut. Maria-01 on pohjoismaiden johtava startupkampus. Lisätietoa täältä.

NewCo
Accelerator
tukee erityisesti kansainvälisille markkinoille tähtääviä hautomo- ja kiihdytysvaiheen startup-yrityksiä ja tiimejä, jotka ovat edenneet kehitettävän tuotteen tai palvelun kanssa ideointivaiheen ohi. Yksilöllistä valmennusta tarjotaan myös startupeille, jotka eivät vielä täytä varsinaisen kiihdytysvalmennuksen kriteereitä. Kiihdyttämön palvelut ovat ilmaisia ja yritykset voivat hakeutua niihin koska tahansa. Lisätietoa täältä.

Urban
Tech Helsinki
-hautomo etsii puhtaita ja kestäviä kaupunkiratkaisuja. Hautomon painopisteinä ovat erityisesti puhdas energia, liikkuminen, kestävä rakentaminen, kiertotalous/jätehuolto ja urbaani ruoantuotanto. Hautomon tavoite on houkutella osaajia ja yrityksiä pääkaupunkiseudulle sekä tukea ja vauhdittaa uusien, erityisesti tutkimuslähtöisten, yritysten syntymistä ja alkuvaiheen kasvua. Lisätietoa täältä.

Health
Incubator Helsinki
on yrityshautomo-ohjelma, joka tukee terveysinnovaatioiden, tutkimushankkeiden ja -osaamisen kehittämistä kansainväliseksi liiketoiminnaksi ja houkuttelee osaajia ja yrityksiä Helsinkiin. Health Incubator Helsinki on Pohjoismaiden ainoa terveyteen keskittyvä pitkäkestoinen hautomo-ohjelma. Hautomo tarjoaa jopa kolmen vuoden ajan räätälöityä mentorointia, valmennusta, tukea liiketoiminnan kehittämiseen sekä laajat verkostoitumismahdollisuudet. Lisätietoa täältä.

Helsinki
Education Hub
edistää oppimis- ja koulutusteknologian kasvuyrittäjyyttä ja uutta liiketoimintaa. Helsinki Education Hubin hautomotoiminta on Helsingin kaupungin hautomopalveluiden uusin tulokas. 20 viikkoa kestävän hautomon 10 ensimmäistä tiimiä aloittivat marraskuussa 2021. Ohjelma sisältää työpajoja, mentorointia, viikkotehtäviä ja alan asiantuntijoiden puheenvuoroja – sekä vahvaa verkoston tukea matkan varrella. Lisätietoa täältä.

Kampushautomotoiminta
käynnistyy loppuvuodesta 2021. Yhdessä oppilaitosten kanssa toteutettavat kampushautomot tukevat erityisesti korkeakoulukampuksilta kumpuavaa yritystoimintaa erilaisten esihautomoiden, hautomoiden ja muiden yrittäjyyttä vauhdittavien palveluiden kautta. Kampushautomotoiminnan tavoitteena on kampusten kehittyminen innovaatio- ja yritystoiminnan keskittymiksi ja siten myös Helsingin houkuttelevuuden lisääntyminen kansainvälisten yritysten ja osaajien silmissä.

“Yrityshautomoissa kohtaavat suomalainen huippututkimus, yrittäjähenkiset opiskelijat, sekä Helsingin koko innovaatio- ja yritysyhteisö,” sanoo Heidi Humala, ekosysteemitiimin päällikkö.

Helsingin seudun startup-yritysten arvo mitataan jo miljardeissa

Helsingin kaupungin hautomotoiminta on jo tähän mennessä tuottanut tulosta. Pääkaupunkiseudun startup-ekosysteemi kukoistaa ja herättää myös kansainvälistä kiinnostusta. Ekosysteemin arvo on kolminkertaistunut vuodesta 2015 ja startup-yritysten yhteenlaskettu arvo ylittää jo 25 miljardia euroa. Syyskuussa julkaistussa Global Startup Ecosystem 2021 (GSER) -raportissa Helsingin seutu nousi maailman 20 parhaan kaupunkiseudun joukkoon nousevien startup-ekosysteemien listalla.

Uutisen kuva: Slush on Helsingin ja Suomen startup-kentän
lippulaiva. Euroopan johtava kasvuyritys- ja teknologia-alan tapahtuma tuo Helsinkiin
alan toimijoita ympäri maailman. Slush järjestetään taas 1.–2. joulukuuta.
Kuva: Jussi Hellsten / Helsinki Marketing