Siirry sisältöön

World Design Capital Helsinki 10 år

2022 är det tio år sedan Helsingfors var världens designhuvudstad tillsammans med Esbo, Vanda, Grankulla och Lahtis. På tio år har design etablerat sin plats som en av stadens kärnfunktioner.

Helsingfors designhuvudstadsår 2012 var startskottet för utvidgandet av design i hela stadsorganisationen. Under året blev design en samhällelig fråga och ett samtalsämne, och användarens synvinkel som en del av planeringen lyftes fram. Nytt samarbete uppstod mellan aktörer inom olika branscher och i staden uppstod nya sätt och platser att göra tillsammans.

Under de senaste tio åren har Helsingfors blivit en internationellt känd designstad, vars erfarenhet och expertis uppskattas. Med hjälp av design har staden utvecklat stadsbornas tjänster och stadsmiljön tillsammans med aktörer och läroanstalter inom designbranschen.

2022 är en hyllning till design i Helsingfors

Under jubileumsåret lyfter Helsingfors fram framgångar och lärdomar från den tio år långa designresan, och vi riktar blicken mot framtiden: design som en del av ett gott liv och en jämlik stad.

I framtiden är design en ännu mer systematisk del av den användarorienterade förnyelsen av stadens tjänster och förbättringen av produktiviteten i stadsorganisationen. Bra design och arkitektur stöder Helsingforsbornas välbefinnande, en bättre stadsboupplevelse och Helsingfors image. Design stöder även stadens återhämtning från coronaviruspandemin.

Under 2022 firas Helsingfors designkompetens i synnerhet med olika projekt som utvecklar stadens offentliga tjänster från placemaking-försök till en ny temalekpark. Design spelar även en nyckelroll i stadens utvecklande av digitala lösningar.

Staden stöder barns och ungas arkitektur- och designinlärning genom fortbildning för lärare. Planeringen av det nya arkitektur- och designmuseet framskrider, och kvalitets- och koncepttävlingen för Magasinstranden närmar sig sitt slut.

Jubileumsåret kulminerar på hösten när Helsinki Design Week, den största årliga designfestivalen i Norden, erövrar staden den 1–11 september 2022. Information om jubileumsåret WDC Helsinki 10 år uppdateras på denna webbplats genom året.

Bild: Jussi Hellsten