Siirry sisältöön

Verksamheten Kulturstigen startar i höst för grundskoleelever i Helsingfors

Verksamheten Kulturstigen, som inleddes i höst, stärker konst- och kulturfostrans ställning i grundskolorna i Helsingfors. Med hjälp av det säkerställs att eleverna under varje klassnivå i grundutbildningen har möjlighet till att mångsidigt bekanta sig med olika kulturinnehåll och -evenemang.

Det långsiktiga målet för Kulturstigen som hör till skolans grundläggande undervisning är att öka jämlikheten och varaktigheten av skolans kulturfostran. Kulturfostran stöder barnens och de ungas uppväxt till modiga, kreativa, kritiska och uttrycksfulla elever.

Från och med i höst har Kulturstigen tagits med i grundskolornas verksamhet i Helsingfors stad. I Kulturstigen har för varje klassnivå skapats ett eget förslag på kulturinnehållet för klassnivån. Skolorna kan valfritt bearbeta besöksobjekten och genomföra fler än ett kulturbesök per klassnivå om de så vill. Önskan är att eleverna i skolorna kan delta i planeringen och valet av besöksobjekt. Besöken som ingår i kulturfostran är inte bundna till specifika läroämnen. Kostnaderna för kulturbesöken betalas ur skolans egen budget.

Experter och planerare från den grundläggande undervisningen, utvecklingstjänsterna och kommunikationen har deltagit i planeringen av verksamheten Kulturstigen. Ett långvarigt samarbete med konst- och kulturaktörer i Helsingfors utgör grunden för planeringen.

Evenemang, konst, böcker, fester, teater och kanske cirkus

Innehåll som redan nu är en del av skolornas verksamhet finns på Kulturstigen. Dessutom har man skapat nya förslag på kommande permanent innehåll för stigen.

Ett biblioteksbesök som planerats enligt åldersgrupper hör till Kulturstigen på första, tredje och sjunde klass.

Andraklassisterna gör en konstutflykt som gemensamt arrangeras av Festspelen, Kiasma, Helsingfors stadsorkester och Musikhuset.

På fjärde klass lär man sig feststämning genom att dansa på Borgmästarens självständighetsfest.

Femteklassisterna deltar i Helsinki Design Week eller Helsingforsbiennalen, som arrangeras vartannat år.

På sjätte klass bekantar man sig med scenkonst så som teater, dans eller cirkus.

Åttondeklassisterna gör en utflykt till ett valfritt museum och på nionde klass deltar man i en musik- eller filmfestival, en filmuppvisning för skolelever eller i en konsert.

”I skolorna har man tagit bra emot Kulturstigen. Det är väldigt fint att barn och unga trots den rådande situationen får delta i stadens konst- och kulturutbud. Konsten är en väldigt stor resurs för att lära sig empati och tänkande. Det är viktigt att konstupplevelse och kulturdeltagande under exceptionella tider specifikt främjas. Just nu är man i skolorna väldigt tacksamma över de digitala innehåll som erbjudits av konst- och kulturaktörerna. Jag önskar Kulturstigen ett långt liv och tusentals barn som vandrar längs stigen”, säger Katri Aikio, kulturproducent i Helsingfors stad.

Mer information om Kulturstigen finns på Kultus.fi.

Skolornas kontaktperson:
Pedagogisk expert – färdighets- och konstämnen, designfostran
Panu Hatanpää
040 630 2955, panu.hatanpaa@hel.fi
Helsingfors stad, fostran och utbildning
Utvecklingstjänster – stöd för utveckling av sektorn

Kontaktperson för kultur- och konstaktörer:
Kulturproducent, kulturfostran
Katri Aikio
040 486 6968, katri.aikio@hel.fi
Helsingfors stad, kultur och fritid
Främjande av kultur, Annegården