Siirry sisältöön

Under Barnens Designvecka ser vi framtidens stad med barns och ungas ögon

Ett av de mest populära programmen på Helsinki Design Week är Barnens designvecka. Det här året designar man under evenemangen på Barnens designvecka framtidens stad och lyssnar till framställningar om teman som inspirerar barn och ungdomar.

Barnens fönster till framtidens öppna stad

Under huvudevenemanget ”Barnens fönster” under Barnens designvecka bygger barn och ungdomar tillsammans med formgivare och designpedagoger en installation med temat ”Framtidens öppna stad” i fönstren på gatuplan vid Alexandersgatan 13.

Utifrån byggprocessen och den färdiga installationen funderar man på hurdan drömmarnas stad är. Syftet är att stärka barnens läskunnighet i design och arkitektur och öka kunskaperna om den byggda och visuella miljön.

Lördagen den 3 september byggs installationen med unga. Utöver formgivarna är även experter från Urban Tech Helsinki och startupföretagare med.

Urban Tech Helsinki är en inkubator som fokuserar särskilt på ren energi, motion, hållbart byggande och cirkulär ekonomi, och som ger upphov till innovativa företag att lösa städernas utmaningar.

”I verkstaden ”Framtidens öppna stad” diskuterar Urban Tech startup-teamen tillsammans med de unga städernas framtid, och presenterar för dem sina egna innovationer som för sin del kan vara med och lösa vår gemensamma framtid”, berättar Helsingfors stads specialplanerare Taina Seitsara.

Söndagen den 4 september ordnas en designverkstad som är öppen för alla barn. Du kan komma till den avgiftsfria non stop-verkstaden kl. 10–16. Det finns plats för 40 deltagare i taget och barnet deltar i verkstaden med en vuxen.
Slutresultatet finns till påseende i fönstren på Alexandersgatan 13 till den 11 september.
Designmuseets och Ornamos program för designfostran, Designakademin, ansvarar för den pedagogiska planeringen och genomförandet av evenemanget.

I genomförandet av Barnens fönster har även kultur- och fritidssektorn i Helsingfors och Urban Tech Helsinki varit involverade.

Mer information om Barnens fönster och anmäldning till lördags verkstad finns här.

På Barnens PechaKucha ses föreställningar om teman som inspirerar barn

Som en del av programmet Kulturstigen som erbjuds till skolbarn ordnar Helsinki Design Week programmet PechaKucha för barn den 6 september. Femteklassare i Helsingfors har bjudits in för att tillsammans med sina lärare förbereda PechaKucha-inlägg som består av 20 bilder. Detta görs med hjälp av anvisningarna från Föreningen för designfostran i Finland Suomu.

Inläggen kan handla om vad som helst, som inspirerar och intresserar skolelever just nu, till exempel fotboll eller videospel.

Föreställningarna på Barnens PechaKucha ordnas i Maijasalen på centrumbiblioteket Ode tisdagen den 6 september kl. 12–14. Fritt inträde till evenemanget. Föreställningsspråket är finska.

Mer information om programmet för Barnens PechaKucha finns här.

Läs mer

Barnens designvecka
Helsinki Design Week
Helsingfors som designstad

Foto: Helsinki Design Week