Siirry sisältöön

Stadsstyrelsen godkände att en ny museistiftelse grundas

Vid sammanträdet 8 november godkände stadsstyrelsen att Helsingfors stad tillsammans med staten grundar Stiftelsen för Finlands Arkitektur- och designmuseum. Samtidigt beslutade stadsstyrelsen att bevilja ett anslag på 25 000 för stiftelsens grundkapital. Stadsstyrelsens beslut är villkorligt fram tills att staten fattat ett likadant beslut.

Stiftelsen har som uppgift att främja Arkitektur- och designmuseets verksamhet samt att göra arkitektur och design kända. För detta ändamål inrättar stiftelsen ett nytt Arkitektur- och designmuseum vid Södra kajen i Helsingfors.

Staten och staden ska kapitalisera museistiftelsen med lika stora delar var. Målet är att det totala kapitalet ska uppgå till 150 miljoner euro på så sätt att statens och stadens andel är 60 miljoner euro vardera och det privata kapitalet minst 30 miljoner euro. Den nya museistiftelsen ska ha som uppgift att skaffa privat kapital.

Beslutet om det nya Arkitektur- och designmuseet samt om kapitalisering av stiftelsen fattas efter att planerings- och utredningsrapporterna blivit klara. Detta förutsätter att staten, staden, privata finansiärer samt Arkitektur- och Designmuseets stiftelser godkänner beslutet.

Stadsstyrelsen behandlade tvåspråkighetskommitténs rapport

Stadsstyrelsen antecknade rapporten över tvåspråkighetskommitténs verksamhet 2019-2021, och skickar den till sektorerna, affärsverken och stadskoncernens bolag för de åtgärder som där behöver vidtas.

Tvåspråkighetskommittén hade i uppgift bland annat att följa upp och bedöma hur tvåspråkigheten förverkligas i de tjänster som staden erbjuder och bland stadens anställda, ta upp hur tvåspråkigheten systematiskt främjas i stadens verksamhet samt ge förslag om hur tvåspråkigheten kan främjas och förverkligas.

Rapporten kan läsas här.

Vidare fattade stadsstyrelsen beslut om att exceptionella arrangemang i den grundläggande utbildningen ska vara möjliga framöver. Beslutet gäller under tiden 10.11–6.5.2021, eller tills man fattar ett annat beslut.

Stadsstyrelsens alla beslut kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden (på finska). Beslutsmeddelandet är tillgängligt tills protokollet publiceras. Stadsstyrelsens protokoll kan läsas här.