Siirry sisältöön

Så här underlättar MyData även ditt liv

Varje digital ärendehantering samlar data i olika datasystem – också personliga data. Tänk om du skulle kunna förvalta och påverka mer användningen av dina uppgifter. På denna utmaning svarar principen MyData som har testats i praktiken även i Finland med mycket positiva resultat.

Barnets skola ska gå till simhallen, men tillståndslappen har försvunnit i ett skåp i tamburen. Jag behöver en studerandebiljett för en tågresa, men studiebyråns personal har sommarlov. Behöver jag fylla i en ny blankett för att förnya mitt parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning?

Exempel på några vardagliga situationer i vilka medborgarna skulle dra nytta av smidigare överföring av uppgifter mellan stadens olika tjänster. För detta ändamål har man skapat MyData: principen för databehandling och -hantering som strävar efter att förbättra människors möjligheter till att själva fastställa villkoren för behandlingen av deras personliga data.

Data som samlats in öppet och begrundat och med båda parternas samtycke möjliggör ett smidigt informationsutbyte och bättre tjänster för människor. Medborgare har å sin sida alltid rätt att förvalta data som samlats in om dem. De kan i alla skeden ge eller låta bli att ge sitt samtycke till överföring eller användning av uppgifterna.

När MyData är i användning kan man med ett klick undvika strömmen av tillståndslappar och blanketter. Blanketterna sparas och överförs automatiskt till de aktörer som behöver uppgifterna. Allt sker naturligtvis så att människan behåller kontrollen av hanteringen och användningen av personuppgifter.

I Finland har man testat principen MyData i praktiken i ett samprojekt mellan Helsingfors, Esbo, Åbo och Uleåborg. Projektet hittade flera sätt att underlätta människors vardag. Viktigast är att automatisera informationsflödet från ett system till ett annat och på så vis förbättra tjänsterna för stadsborna.

”Helsingfors stad har enormt mycket data. En central utmaning är hur vi får tillgängliga och kompatibla data på människors villkor och genom att respektera lagar och bestämmelser. Därför är ett centralt mål för vår digistrategi att stadsbornas data hanteras på deras villkor och att MyData-principerna förverkligas”, säger Helsingfors digitaliseringschef Mikko Rusama.

Utöver att underlätta stadsbornas vardag drar även stadens medarbetare och beslutsfattare nytta av MyData. Modellen bidrar till smartare planer och bättre beslut med hjälp av insamlade data och förutsägelse. Automatisering av informationsflödet effektiviserar verksamheten och sänker kostnaderna. Transparensen i datahanteringen ökar också. Med hjälp av MyData kan man dessutom påverka den hållbara utvecklingen, de digitala mänskliga rättigheterna och jämlikheten.

Ta del av projektets lärdomar här (på finska).