Siirry sisältöön

Rösta du också i OmaStadi, med start 6 oktober

I oktober röstar man om nästan 400 förslag om hur staden ska använda 8,8 miljoner euro. Rösta bland stadsbornas förslag under tiden 6.10–28.10.2021 på adressen omastadi.hel.fi.

Den elektroniska röstningen är på sajten omastadi.hel.fi där man redan kan se förslagen och deras kostnadskalkyler. Under våren 2021 har stadsborna och stadens experter tillsammans utvecklat förslagen.

Förslagen delas upp enligt sju stordistrikt och förslag som är gemensamma för hela staden. Vid röstningen väljer man förslag både från ett stordistrikt och ett som är gemensamt för hela Helsingfors. 

– OmaStadi är ett litet steg närmare det att invånarna kan påverka trivseln och servicen i sitt eget bostadsområde, mer och mer direkt. Förslagen och diskussionerna om dem talar om för oss förtroendevalda beslutsfattare och för dem som bereder ärenden, vilka önskemål invånarna har. En aktiv röstning innebär dessutom att de projekt som man önskar till sitt bostadsområde kanske blir verklighet, säger Paavo Arhinmäki som nyligen tillträtt som biträdande borgmästare för kultur- och fritidssektorn.

Det är värt att rösta i OmaStadi för att göra Helsingfors mer trivsamt

– Helsingfors stad har genomfört invånarnas OmaStadi-projekt utan dröjsmål och med hög kvalitet. Genom att rösta i OmaStadi kan man verkligen påverka och dessutom på relativt kort sikt se saker hända. Det här är direkt demokrati som bäst, säger utvecklingschef Kirsi Verkka.

Det krävs stark identifiering för att rösta. Man kan logga in på röstningssidan exempelvis med bank- eller wilmakoder. Stark identifiering garanterar att endast röstberättigade röstar. Helsingforsarna kan också rösta med stöd genom att visa upp legitimation på vissa av stadens verksamhetsställen. Tid och plats kommer att uppdateras på webbplatsen före omröstningen börjar. Alla helsingforsare som under röstningsåret har fyllt 12 år eller som är äldre har rösträtt.

Man kan följa med hur röstningen avancerar i realtid på sajten omastadi.hel.fi.
Röstningens resultat publiceras 29.10.2021.
Man börjar genomföra förslagen under 2022.

Drömmarnas Helsingfors skapas tillsammans

Delaktighet är viktigt i Helsingfors stads verksamhet. Helsingfors bjuder in stadsbor och partners att utveckla staden, dess tjänster och områden. Helsingfors är en plats för gemenskap, möten och imponerande handlingar. 

OmaStadi är Helsingfors stads sätt att genomföra medborgarbudgetering. Av invånarnas idéer utvecklas gemensamt förslag, om vilka stadsborna röstar. Staden genomför de förslag som har fått flest röster. I den första omgången använde staden 4,4 miljoner euro för att finansiera medborgarbudgeten, för den andra omgången höjdes beloppet till 8,8 miljoner euro samtidigt som OmaStadis projektperiod förlängdes. Just nu pågår den andra omgången av OmaStadi.

Utifrån den första omröstningen av OmaStadi genomfördes 44 projekt. Den första omgången var 2018-2019.

Läs mer:

OmaStadi

Hitta ditt sätt att delta i och påverka utvecklingen i Helsingfors

Photo: KMG Turku, Helsingfors stads materialbank.

Nyheten har publicerats den 29.9. och uppdaterats den 4.10.