Siirry sisältöön

Kaserntorgets sommar är en fest med trygga möten – dessutom testas sommargator

Kaserntorgets sommars koncept for utrymmet och trafikplaner har blivit färdiga. Terrassområdets och sommargatornas visuella utseende inspireras av det maritima Helsingfors, sommarfester och trygga möten.

Minns vi ännu den underbara, upplyftande stämningen som hör ihop med midsommar och sommarfester i allmänhet? Kaserntorgets sommar firar friheten och trygga möten, berättar designer Linda Bergroth, som skapat områdets koncept i samarbete med experterna hos WSP.

Man kommer in i sommarstämningen redan då man börjar navigera mot terrassen, eftersom Kaserngatan och Norra Magasinsgatan kommer att förvandlas till sommargator som lockar fotgängare och dekoreras med blomsterkransar under sommaren. Längs sommargatorna kommer det att byggas uppehållsplatser, maritima skär, där det är trevligt att stanna upp och till exempel titta på det överraskande program som ordnas på området.

Försöken med sommargator markerar rutten från både Esplanaden till Kaserntorgets terrass och från terrassen till Helsingforsbiennalens paviljong och avgångsbrygga. Förutom att skapa rutter har försöken med sommargatorna också som mål att skapa ett trivsammare stadsrum.

Trots sitt centrala läge är området kring Kaserntorget förvånansvärt okänt för många Helsingforsbor. Det är fint att vi genom det här försöket kan liva upp området och bjuda in människor dit för att njuta av sommaren, säger projektplanerare Henna
Hovi
från trafikplaneringen vid Helsingfors stadsmiljösektor.


Förutom skären kommer det maritima temat att höras i områdets ljudlandskap och synas i områdets växtlighet. Kaserntorget kommer inte att få samma sorts blomsterprakt som Senatstorget hade förra sommaren, utan nu kommer växtligheten att bestå mer av gräsväxter och vass.

En taktfull, elegant blandning av stadskultur och natur, beskriver Bergroth, som också ansvarade för Senatstorgets sommars visuella utseende ifjol.

Som terrassens försäljningsställen kommer man igen att använda samma stugor som på Senatstorget, den här gången i dämpade grå färger. Totalt kommer Kaserntorget att få 12 försäljningsställen samt en kiosk och cirka 560 kundplatser. Terrassens restauranger valdes i april.

Det nationella minnesmärket över vinterkriget, Ljusbringaren, som skapades av skulptör Pekka Kauhanen och som står på Kaserntorget har också beaktats i planeringen och kommer att få det utrymme skulpturen förtjänar. Ljusstrålarna som filtreras genom det tio meter höga konstverket är en central del av Kaserntorgets sommars utseende.

Ljusbringare behövs också idag, och vi hoppas att helheten som utgör Kaserntorgets sommar kunde vara en sådan, sammanfattar Bergroth.

Som utgångspunkt har coronasäkerheten beaktats i planeringen av hela terrass- och gatuförsöksområdet. Till exempel avstånd, handtvättställen och gångriktningar har planerats noggrant. 

Kaserntorgets sommar är ett gemensamt projekt för Helsingfors stads olika sektorer, och fastighetsutvecklingsbolaget Helsingin Leijona Oy, som ägs av staden, ansvarar för den praktiska organiseringen och koordineringen. Kaserntorgets sommar kommer att öppnas på Helsingforsdagen den 12 juni och hålla öppet varje dag fram till den 15 augusti.

Hälsosäkerhet på Kaserntorgets sommar:

  • Hela terrassområdets planering och funktion baserar sig på de riksomfattande coronariktlinjerna
  • I användningen av utrymmet har man noggrant funderat på avstånd, kundplatsernas antal, gångriktningar, placeringen av bord och försäljningsställen o.s.v.
  • Området får tydlig skyltning med säkerhetsinstruktioner o.s.v.
  • Området får handtvättställen (rinnande vatten)
  • Området får tillräckligt med toaletter där hygienen särskilt beaktats (städning, gångriktningar, möjlighet att tvätta händerna)
  • Området får effektiverad övervakning

Läs mera:
https://kasarmitorinkesa.hel.fi/

Foto: Kokoro