Siirry sisältöön

Joasia Krysa kurator för andra upplagan av Helsingforsbiennalen som öppnar i juni 2023

Helsingforsbiennalen tillkännager att Joasia Krysa har utsetts till kurator för biennalens andra upplaga som äger rum 12 juni–18 september 2023. För att fira syntesen mellan konst och miljö återvänder biennalen till de unika omgivningarna på Skanslandet i Helsingfors skärgård samtidigt som biennalen bygger vidare på premiärupplagan genom att utöka närvaron på fastlandet till fler platser i staden. Helsingforsbiennalen som är gratis och öppen för alla, fortsätter att skapa förbindelser mellan konstnärer från Finland och övriga världen. Biennalen har förbundit sig till en ansvarsfull utställningsverksamhet och inkluderande principer.

Joasia Krysa, född i Polen men bosatt i Storbritannien, är en kurator, forskare och akademiker som arbetar i skärningspunkten mellan nutidskonst och teknologi. Hon har varit konstnärlig ledare på Kunsthal Aarhus, Danmark (2012–2015), och ingick i det kuratoriella teamet för Documenta 13 (Kassel, 2012). Hon var co-kurator för Liverpool Biennal 2016 och har tidigare arbetat med WRO Media Art Biennale i Polen och har presenterat digitala utställningar på bl.a. Tate Modern och The Whitney Museum of American Art. För närvarande verkar hon som Professor of Exhibition Research och Head of Art and Design på Liverpool John Moores University och har en biträdande position på Liverpool Biennial. Krysa ingick i den rådgivande kommittén för Helsingforsbiennalen 2021.

Joasia Krysa säger:

“Det är spännande att ingå i teamet för Helsingforsbiennalen. Att tänka sig dess andra upplaga i en tid som vi aldrig tidigare upplevt och bidra till dess växande internationella ryktbarhet. Biennalens speciella läge vid kusten och på en ö ute i Finska viken skapar en unik kontext för aktiverande verksamhet och diskussioner som svarar på samtidens frågor. Genom att skapa tillsammans med andra – kollektiv, forskningsorgan och andra grupper – ser jag fram emot delade erfarenheter, att bidra till staden och att arbeta mot en framtid som har en helt annan kvalitativ prägel.”

Joasia Krysa kommer att be om kuratoriella bidrag från andra organisationer runt om i världen, och därmed skapa nya allianser och utbyten som flätas in genom hela biennalen. Skanslandets kulturella historia och skiftande miljö sätter strikta miljöramar för utställningen samtidigt som det inspirerar till bredare aktuella frågor som motsvarar världen runt omkring oss.

Den första upplagan av Helsingforsbiennalen ägde rum sommaren 2021 på Skanslandet. Den visade upp 41 konstnärer från Finland och övriga världen. 148 000 personer besökte Skanslandet och dessutom bjöd biennalen på konstupplevelser på olika platser i Helsingfors. Som ett bestående arv av nutidskonst har ett antal av biennalens konstverk – däribland skulpturer av Alicja Kwade och Laura Könönen – infogats permanent i stadens offentliga konstsamling.

Maija Tanninen-Mattila, direktör för HAM Helsingfors konstmuseum och Helsingforsbiennalen säger:

“Vi är överlyckliga att kunna hälsa Joasia välkommen i Helsingforsbiennalens team. Joasias samarbetsmodell för kuratorer och hennes intresse för teknologi och digital konst svarar mot vår tids relevanta frågor. Biennalen ingår i Helsingfors ambitiösa kulturella vision. Vi ser fram emot att bygga vidare på vårt engagemang i lokalt skapande och vidga Helsingforsbiennalens perspektiv globalt genom att skapa förbindelser mellan lokala och internationella grupper.”

Ytterligare detaljer om det kuratoriella konceptet och de kuratoriella partnerna kommer att meddelas senare i år.

En omfattande effektstudie av den första upplagan av Helsingforsbiennalen publicerades i början av mars 2022. Biennalen utvärderades utifrån dess sociokulturella och föreställningsrelaterade så väl som dess miljömässiga påverkan. Läs effektstudien här (på finska) eller här (på engelska).

Helsingforsbiennalen är ett evenemang för samtidskonst som ordnas vart annat år på Skanslandet och på fastlandet. Biennalen är ett gemensamt projekt för hela Helsingfors stad och en del av Helsingfors stadsstrategi 2021–2025. HAM Helsingfors konstmuseum ansvarar för produktionen för biennalen.

Bild: Joasia Krysa och Maija Tanninen-Mattila. Fotograf: Ilkka Saastamoinen