Siirry sisältöön

I OmaStadis omröstning röstade 47 064 stadsbor

Helsingforsarna röstade på sina favoriter bland 396 förslag i OmaStadis omröstning i oktober. 75 förslag röstades fram för förverkligande. 

Bekanta dig med områdenas röstningsresultat.

Helsingfors gemensamt: Tillräckligt rena sopkorgar med fimpdel, 50 000 euro, 7 044 röster.

Södra: Minimering av skräp i havet, 35 000 euro, 2 318 röster.
Östra: Fler papperskorgar till Gårdsbacka och övriga områden i Östra Helsingfors samt tätare tömningsintervaller för dessa, 40 000 euro, 1 348 röster.
Sydöstra: Återställning av parken Askungen i Kasberget till en trygg och trivsam plats för olika användargrupper, 290 000 euro, 1 477 röster.
Mellersta: Mer grönska i Berghäll, Ås, Sörnäs och Vallgård!, 60 000 euro, 2 333 röster.
Nordöstra: Rekreationsställen vid Vanda å, 100 000 euro, 1 467 röster.
Västra: Skejtplats till Västra Helsingfors, 500 000 euro, 1 332 röster.
Norra: Frisbeegolfbana till Centralparken, 150 000 euro, 583 röster.

– Även denna gång var OmaStadi-omröstningen ett ypperligt tecken på att helsingforsarna vill utveckla sin livsmiljö och allas vårt gemensamma Helsingfors. OmaStadi är ett bra sätt att lyssna på stadsborna, göra önskade uppdateringar och skapa något alldeles nytt. Varje utvecklingsförslag och röst som läggs på förslagen tar oss närmare en bättre stad, säger Helsingfors borgmästare Juhana Vartiainen. Borgmästaren bekräftar OmaStadis omröstningsresultat, varefter resultatet av omröstningen är godkänt.

Förverkligandet av förslagen inleds under år 2022.
I tjänsten OmaStadi.hel.fi kan man under år 2022 följa hur förverkligandet av planerna förbereds och fortskrider.

Tillsammans skapar vi drömmarnas Helsingfors

– Vid omröstningen den här hösten märkte man att de som röstade i stora skaror främst ville främja saker i sitt eget stordistrikt. Även många förslag som berör hela Helsingfors fick röster. Det verkar som om många har blivit bekanta med OmaStadi och därigenom redan deltar i det gemensamma utvecklandet, berättar utvecklingschef Kirsi Verkka.

Helsingforsarna röstade på nätet och på röstningsställen. Omröstningen genomfördes 6.10–28.10.2021. Röstningsprocenten var 8.1.

OmaStadi är Helsingfors stads sätt att genomföra deltagande budgetering. Helsingfors använder 8,8 miljoner euro för att förverkliga stadsbornas idéer. Tillsammans utvecklas idéerna till förslag som stadsborna får rösta på och sedan genomför staden de förslag som fått flest röster.

Läs mer:

OmaStadi

Hitta ditt eget sätt att delta och påverka utvecklandet av Helsingfors

Genomförda förslag från OmaStadis första omgång (2018–2019)

Bild: Mainostoimisto KMG Turku.