Siirry sisältöön

Hur kan vi bygga en vacker och hållbar stad för framtiden – Helsingfors deltar i New European Bauhaus-initiativet

New European Bauhaus är Europeiska kommissionens initiativ med syftet att främja hållbar, inkluderande och vacker stadsplanering. I maj ordnade Helsingfors stad ett webbseminarium tillsammans med Helsingfors EU Office som ingick i projektets skede för gemensam utveckling som omfattar hela Europa.

New European Bauhaus (NEB) är ett kreativt och tvärdisciplinärt initiativ från Europeiska kommissionen vars syfte är att hitta nya sätt att skapa vackra och hållbara stadsmiljöer samt en hållbar framtid tillsammans med invånarna. Initiativet ingår i EU:s Green Deal-program.

Helsingfors deltog i projektets skede för gemensam utveckling, under vilket man preciserar initiativets innehåll och mål genom diskussioner och konkreta exempel. Som Helsingfors merit ses stadens över tio år långa erfarenhet av att använda design för att inkludera invånarna och utveckla stadens tjänster. Helsingfors lyfte också fram dessa synpunkter under seminariet Co-creating the City: Design Cities and the New European Bauhaus den 4 maj 2021, som Helsingfors ordnade tillsammans med Helsingfors EU Office.

”Vi är väldigt ivriga över att vara med om att undersöka New European Bauhaus-initiativets möjligheter. Det är fint att Europeiska kommissionen ordnar ett omfattande skede för gemensam utveckling inom det här initiativet. Helsingfors har mycket att ge, eftersom vi sedan året som designhuvudstad 2012 har samlat mycket kompetens och erfarenhet av att utveckla staden tillsammans med invånarna med hjälp av design”, säger Helsingfors designchef Hanna Harris, som deltog i att ordna seminariet och fungerade som dess moderator.

Design stärker invånarnas röst

Under seminariet fick man höra anföranden av europaparlamentariker Sirpa Pietikäinen och Eurocities-nätverkets generalsekreterare Anna Lisa Boni. Både Pietikäinen och Boni lyfte fram städernas betydelse som invånarnas språkrör och lösare av problem i vardagen. Båda lyfte också fram utmaningen med att föra förändringar som börjat på gräsrotsnivå högre upp och få in dem i det politiska tänkandet och förvaltningen. Boni lyfte fram designens möjligheter i att stöda denna förändring.

”De stora kriserna och globala utmaningarna vi mött har visat att vi måste ändra på våra tanke- och verksamhetssätt. I det här har den lokala förvaltningen och invånarna en central roll. Design hjälper städerna att vara kreativa och innovativa, och därmed starkare när de möter utmaningar”, sa Anna Lisa Boni från organisationen Eurocities.

Helsingfors egen designkompetens presenterades genom tre exempel: centrumbiblioteket Ode, designfostran för skolelever och Helsingfors rörlighetsprogram.

I seminariet deltog också representanter för två andra World Design Capital (WDC)-städer: Luther Quenum från Lille, WDC-staden 2020, och Xavi Calvo från Valencia, WDC-staden 2022. Quenum är också medlem i NEB-projektets styrgrupp.

Samarbetet mellan städerna fortsätter

New European Bauhaus-initiativets skede för gemensam utveckling avslutar på sommaren. Därefter följer ett skede av konkreta pilotprojekt.

Helsingfors deltar i New European Bauhaus-initiativet och -diskussionerna även i fortsättningen på nationella och internationella forum samt inom Eurocities-nätverket.

”Det är fint att vara med om att diskutera med andra städer om hur vi tillsammans kan stärka våra invånares och samfunds röster, och hur design kan hjälpa oss nå New European Bauhaus-initiativets mål: att bygga en hållbarare, mer inkluderande och estetiskt vackrare stadsmiljö. Det här är en utmärkt möjlighet för Helsingfors att stärka våra internationella nätverk och dela våra erfarenheter om att använda design”, konstaterar Harris.

Ytterligare information:

Seminariets inspelning

Helsingfors som designstad 

New European Bauhaus