Siirry sisältöön

Hur designar Helsingfors? – Bekanta dig med stadens designverksamhet på den nya webbplatsen Design Helsinki

Helsingfors har utvecklat staden och tjänster med hjälp av design redan i tio år. Nu har informationen om Helsingfors designverksamhet och -projekt samlats ihop på ett ställe, på den nya webbplatsen Design Helsinki.

”Ute i världen känns Helsingfors som en innovativ utnyttjare av design, och Helsingfors experter är efterfrågade talare i internationella evenemang och diskussioner. Vi har gjort djärva lösningar i fråga om användning av design i att utveckla staden och tjänster men information om vår verksamhet och dess omfattning har inte funnits att tillgå lätt. I och med den nya webbplatsen Design Helsinki har vi en adress dit både inhemsk och internationell publik med intresse för stadsdesign kan styras”, konstaterar Helsingfors designchef Hanna Harris.

Helsingfors designresa kan anses ha börjat år 2012 då Helsingfors tillsammans med Esbo, Vanda, Grankulla och Lahtis var världens designhuvudstad, World Design Capital (WDC). År 2014 beviljades Helsingfors Unescos City of Design-status och 2016 anställde Helsingfors som den första staden i Europa en designchef på stadsnivå. Även stadens interna designteam, Helsinki Lab, startade ungefär samtidigt.

”Nästa år har det gått 10 år sedan Helsingfors framgångsrika år som World Design Capital. Det är skäl att fira detta och lyfta fram ännu mer det hur mångsidigt design och designer har påverkat utvecklingen av staden under dessa 10 år – och hurdana planer vi har för framtiden. Den nya webbplatsen tillgodoser detta behov”, understryker Harris, som startade som Helsingfors andra designchef våren 2020.

I Helsingfors gagnar design alla

Designprojekt genomförs i Helsingfors tillsammans med ett nätverk av över 200 utvecklare inom olika sektorer, designbyråer och andra partner. Helsinki Lab, som fungerar som en del av stadskansliet, koordinerar stadens interna designverksamhet tillsammans med designchefen.

”Helsinki Lab har i uppgift att främja användningen av design vid utveckling av staden. Vi är en stöttepelare och erbjuder rådgivning och stöd till stadens designprojekt. Labs experter ger råd i att beakta användarorienterat perspektiv, köpa designtjänster och främjande av systemiska ändringar”, berättar stadens designchef Päivi Hietanen, som leder Helsinki Lab.

Till Helsingfors stads ramavtal för servicedesign hör åtta serviceproducenter. Det finns cirka 75 projekt årligen som omfattas av ramavtalet, och upphandlingar görs årligen för cirka 2,5 miljoner euro.

”Design görs genom stadsorganisationen, på alla sektorer, och således berör design verkligen alla helsingforsare, i en eller annan form”, betonar Hietanen.

Designen och ett användarorienterat tag har inverkat till exempel på förnyande av stadens digitala tjänster samt på hur mobilitet av de äldre stöds.

”Utgångspunkten för designtänkandet är att förstå klienters behov. Helsingfors finns till för helsingforsarna så det centrala i att utveckla staden är att förstå och beakta önskemål och behov hos olika invånargrupper. Under det förflutna decenniet har design blivit en oskiljaktig del av stadens verksamhet”, gläder Harris och Hietanen sig.

Flera exempel på Helsingfors designprojekt finns på webbplatsen Design Helsinki under rubriken Designberättelser.

Läs mer

Webbplatsen Design Helsinki